Tűzmegelőzés és munkavédelem: változás előtt állnak a szabályok?

A héten a parlament elé kerül a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése miatt a javaslat arra, hogy szűnjön meg a rendszeres tűz- és balesetvédelmi szóbeli oktatás a munkahelyeken. A szakma veszélyesnek látja a változást.

Folyamatosan változnak a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, miközben ötévente rendszeres a területen dolgozó partnerek, illetve alkalmazottak vizsgáztatása. Az Országgyűlésben a héten napirendre kerülő ún. salátatörvény érinti a területen érvényes eddigi szabályokat is. A javaslat a jelenléti oktatás helyett az online, illetve papíralapú tájékoztatást helyezi kilátásba.

„A munkavédelem jelenleg két nagy területet foglal magába. Egyik a munkabiztonság, a másik a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás. Ez a két terület egymástól elkülönül, de egymásra épül. A munkavédelem a munkahelyen betartandó biztonsági szabályokat, a munkahelyek kialakításának szabályait, a munkaeszközök használatának szabályait, és ezeknek az ügyrendjét tartalmazza. A foglalkozásegészségügy pedig arról szól, hogy a dolgozók testi épsége, munkavégzésre alkalmas állapota és egyéb felkészültsége megfeleljen, és ez ellenőrizhető kell legyen. Erre megjelent egy törvénymódosítás 2003. január 1-től, majd 2023. január 1-től, és 2024. január 1-jén újabb módosítás lép hatályba”

– tájékoztatott Kukucska István tűz- és munkavédelmi szakmenedzser. A megváltozott törvény, jogszabály végrehajtási rendelete majd megjelöli azokat a munkahelyeket, veszélyes szakmákat és üzemeket, ahol továbbra is meg kell tartani a kontakt jellegű oktatást. Máshol bevezetik az írásbeli tájékoztatást. Eszerint a munkavédelmi szakember által összeállított tematika alapján a munkahelyi vezető is vállalhatja a dolgozók oktatását. A külföldi munkavállalók esetében anyanyelvükön kell a tájékoztatást elkészíteni. Elolvassa, megérti? – kérdezik a szakemberek. Sokan attól tartanak, hogy jelentősen emelkedni fog a munkabalesetek száma. Változás várható a munkavédelem más területén is, hívja fel a munkáltatók figyelmét Kukucska István.

„A foglalkozásegészségügynek hatékonyabbnak kell lenni. Erősebb feladattá tették. Például el kell készíteni a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, hogy a dolgozóknak milyen gyakorisággal kell részt venni orvosi vizsgálatokon. El kell készíteni a kémiai és biológiai kockázati értékelést. Közre kell működni a munkabiztonsági kockázati értékelésben. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a dolgozók ismerjék azokat a veszélyforrásokat, amelyekkel a munkahelyen ők dolgoznak. A január 1-jén hatályba lépő változások kis könnyítést vezetnek be. Már nem csak foglalkozásegészségügyi orvos végezhet ilyen jellegű tevékenységet. Az egyelőre még nem tisztázott, hogy a szerződést az orvossal kell kötni, vagy köthető másokkal is. Korábban ún. járványügyi felügyelők voltak, most új megnevezést kapnak, új végzettséggel kell rendelkezzenek, tehát ilyen végzettségű szakemberek is végezhetik majd a jövőben ezt a tevékenységet”

– szólt a jövőről a Tűzmegelőzés Kft. alapítója. A Tűzmegelőzés Kft. hatókörébe tartozik a játszóterek biztosítása is. Szerencsére az új pályázati lehetőségek miatt az országban több száz településen nyílik lehetőség korszerű és biztonságos játszóterek építésére, így remélhetően egyre kevesebb lesz a gyerekbaleset.