90 éves lett Frisnyák tanár úr, konferenciával köszöntötték

Születése napján, május 14-én szakmai konferencia keretében köszöntötték a 90. éves Frisnyák Sándor professzort a Nyíregyházi Egyetem nagyelőadójában, volt munkatársai, az intézmény vezetése, a földrajztudomány és szakmai intézmények hazai szakemberei. A népes közönség előtt rendezett ünnepségen a tisztelgő és gratuláló gondolatokat tudományos előadások követték, a program végén bemutatták az ünnepelt tiszteletére megjelent TÁJ, TÁRSADALOM, KULTÚRA Tiszteletkötet Frisnyák Sándor kilencvenedik születésnapjára című könyvet is, melyet több mint hatvan szerző jegyez, szerkesztője Kókai Sándor és Csüllög Gábor. A program zárásaként Frisnyák Sándor mondta el ünnepi gondolatait, melyet a beszámoló végén szószerint idézünk.

A születésnapi konferencián Kókai Sándor, az egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének intézetigazgatója, a program házigazdája olvasta fel a betegség miatt távollévő Dövény Zoltán professzor Frisnyák Sándor életútját és munkásságát méltató köszöntőjét. A beszédek sorában az ünnepeltet méltatta Hárskuti János, az egyetem elnöke; a professzor szülővárosának képviseletében Piskóti István adta át Szikszó városa által odaítélt Jakobus Nobilis-díjat; majd köszöntötte Lóczy Dénes a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és Kozma Gábor az MTA X. Osztály, Társadalomföldrajzi Bizottságának elnöke is.

Plenáris előadást tartott Kocsis Károly akadémikus, a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója A Kárpát-medence magyar népessége a tizenöt éves háború előestéjén (1590) címmel; Hajdú Zoltán professzor (HUN-REN DTI) A földrajzi területi kategóriák (táj, ország, állam, haza, régió. Kárpát-medence) történeti evolúciójának összefüggései, és Sümegi Pál, a SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék professzora A Bodrogköz környezettörténete a honfoglalás korától kezdődően - anyagvizsgálatok nyomán címmel.

A program záróeseményeként Kókai Sándor mutatta be az ünnepelt tiszteletére megjelent tanulmánykötetet. A személyes köszöntőket követően Szabó György rektor pohárköszöntője előtt Frisnyák Sándor professzor mondta el ünnepi gondolatait a jelenlévőknek.