Speciális Művészeti Fesztivál

Speciális Művészeti Fesztivál
Idén is megrendezik az értelmileg akadályozott személyek Speciális Művészeti Fesztiválját.

„I am real Artist, avagy A művészet mindenkié”


XXVIII. ORSZÁGOS ÉS XI. NEMZETKÖZI
SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL


A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület hagyományaihoz híven 2015-ben is megrendezi az iskolás és felnőtt korú értelmileg akadályozott személyek Speciális Művészeti Fesztiválját.
Sérült embertársaink számára, akiknek megmutatkozási lehetőség, és találkozási pont a kulturális fesztivál, ezúttal is lehetőséget biztosítunk a színpadra lépésre, a szórakozásra. Ez évben Nyíregyháza ad otthont rendezvényünknek.

A FESZTIVÁL TERVEZETT IDŐPONTJA:

2015. július 2-6.
(csütörtök-hétfő)

érkezés és regisztráció:
2015. július 2. (csütörtök),
illetve a fesztiválra érkezés napja

A FESZTIVÁL SZÍNHELYE:

Váci Mihály Kulturális Központ
(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.)

Az öt napos fesztiválon lehetőség nyílik néptánc, társastánc, moderntánc, ének, vers, próza, színpadi játék, zenés színpadi játék, bábjáték, továbbá cirkuszi produkciók bemutatására, valamint egyéni hangszeres zene előadására, illetve zenekar és együttes szerepeltetésére.

A fesztivál résztvevői értelmi fogyatékosok otthonaiban és rehabilitációs intézeteiben, lakóotthonokban és családokban élő, speciális iskolákba, napközi otthonokba bejáró művészeti foglalkoztatásban résztvevő iskolás és felnőtt korú értelmi fogyatékos és autista személyek, akik érdeklődnek a művészetek iránt.

Kérjük, a jelentkezéskor szíveskedjenek figyelembe venni a produkciók megfelelő művészeti kategóriákba történő nevezését és az ajánlott műsoridő tartamot.

A NYÍREGYHÁZI KULTURÁLIS FESZTIVÁLRA AZ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK, ALKOTÓI KÖZÖSSÉGEK A KORÁBBIAKKAL MEGEGYEZŐEN 3-5 MŰSORSZÁMMAL, 25-30 PERCES MŰSORIDŐVEL JELENTKEZHETNEK BE!

Egy intézmény, szervezet vagy alkotói csoport több művészeti ágban is bemutatkozhat, a csoporttal együtt adott esetben a felkészítő is színpadra léphet.
Lehetőség van rá, hogy a művészeti csoportok produkcióikat egyenként mutassák be, de arra is, hogy e produkciókat blokkba szerkesszék, amennyiben azok növelik a fesztivál áttekinthetőségét, fokozzák az alkotói közösségek szakmai munkájának értékelhetőségét.
A forgatókönyv összeállításakor természetesen arra törekszünk, hogy a jelentkezési lapon kért időpontra tervezzük a fellépést, mindennek azonban határt szabhat a műsorral kitölthető napi időtartam.
Kérjük, hogy jelentkezéseiknél a fesztivál teljes időtartamát vegyék figyelembe: péntek - szombat – vasárnap – hétfő. Akik végig a fesztiválon tartózkodnak, ha kérhetjük, ne ragaszkodjanak az egy napon történő fellépéshez. Műsorszám torlódás esetén programegyeztetést kezdeményezünk.

A MINÉL TELJESEBB MEGMUTATKOZÁS ÉRDEKÉBEN NYÍREGYHÁZÁN IS SZABADTÉRI BEMUTATÓKRA KERÜL SOR.
Terveink szerint péntek, szombat és vasárnap este 17.00–19.00 óra között zenekarok és együttesek, valamint az adott nap szakmai értékelők által legszínvonalasabbnak tartott és szabadtéri bemutatásra alkalmas produkciói mutatkozhatnak be a Kossuth téren felállított szabadtéri színpadon.

ESTÉNKÉNT VÁLTOZATOS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOT KÍNÁLUNK A FESZTIVÁLI RÉSZTVEVŐKNEK.
A csütörtök esti ünnepélyes megnyitó programjában a ZSIRAI KOMÉDIÁS INTEGRÁLT SZÍNHÁZ előadását tekinthetik meg az érdeklődők.
Péntek, szombat és vasárnap esténként koncertek színesítik a fesztiváli programot, terveink szerint a KISTEHÉN TÁNCZENEKAR, a HUNGÁRIA TRIBUTE BAND, és NÓTÁR MARY lépnek színpadra.
Késő este a FesztiválKlubban szórakozhatnak a résztvevők.

A fesztiváli fellépés lehetősége és a szórakoztató programok mellett várhatóan kedvezményes belépőket biztosítunk a városi múzeumokba, az állatkertbe, és az élményfürdőbe.

A KULTURÁLIS FESZTIVÁL IDEJÉRE AZ EGYESÜLET SZÁLLÁST ÉS ÉTKEZÉST BIZTOSÍT A RÉSZTVEVŐKNEK A KÖVETKEZŐK SZERINT:

A szállást a megszokott kollégiumi keretek között, a Középfokú Közintézményeket Működtető Központ kollégiumaiban, 2-4 ágyas szobákban biztosítjuk, – nevezéskor kérjük jelezni a mozgáskorlátozottak számát is, – az étkezés pedig a Central Hotel és Étteremben történik.

KÖLTSÉGEK:
Előzetesen jelezzük, hogy a nyíregyházi és megyei jelentkezők esetében amennyiben szállást és étkezést nem igényelnek, a fesztiváli részvétel térítésmentes!

A kulturális fesztivál programjai regisztrációs díj ellenében látogathatóak, mely művészeti csoportonként 25.000 Ft.
A regisztrációs díj megfizetésétől az MSMME tagjai esetében eltekintünk.
Az Egyesület tagjai a tagsági díj 2015. május 31-ig történő befizetésével élveznek tagsági jogfolytonosságot. Ez évre szólóan kedvezményben az az új tag részesíthető, aki május 31-ig aláírja felvételi kérelmét és befizeti az éves tagdíjat.
MSMME tagoknak a kulturális fesztivál egy napi részvételi díja 6.000 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az adott nap ebéd, és vacsora költségét, a programokon való részvétel díját, a szállásdíjat és a másnapi reggeli költségét.
Egy teljes napi szolgáltatás igénybevétele esetén kedvezményes költségekkel számolunk (szállás 2.000 Ft/éj, étkezés 2.000 Ft/nap, napijegy 2.000 Ft/nap, azaz összesen 6.000 Ft), egyéb esetekben az alábbi költségek irányadóak:
- ebéd 1.200 Ft, vacsora 1.000 Ft, reggeli 800 Ft, napijegy 2.500 Ft, szállás 2.500 Ft, azaz összesen 8.000 Ft
Javasoljuk, hogy a jelentkezők elsősorban 1-2-3-4 teljes napi részvétellel számoljanak, mert mind a napi költségtérítés, mind a programok tekintetében kedvezőbb ez a megoldás (tehát 1 napi részvétel: ebéd, vacsora, szállás, reggeli, napijegy).
Azok számára, akik a fesztivál teljes időtartamában a rendezvényen tartózkodnak (a szolgáltatásokat csütörtök ebédtől hétfő ebédig veszik igénybe) további kedvezményt biztosítunk.
Ennek alapján 1 napra 6.000 Ft, 2 napra 12.000 Ft, 3 napra 18.000 Ft, 4 napra 20.000 Ft a fesztiváli részvételi díj személyenként

A rendezvényre történő oda-vissza utazás költségei minden esetben a résztvevőket terhelik. A megküldött jelentkezési lapok adatai alapján a létszámfüggő részvételi költségek kiszámlázására június 15-ig kerül sor, a folyó kiadások fedezetének biztosíthatósága érdekében.

Megküldött felhívásunk alapján kérjük, hogy részvételi szándékukat a mellékelt jelentkezési és nevezési lap (word-ben történő) kitöltésével és egyesületi e-mail címünkre történő megküldésével szíveskedjenek jelezni 2015. június 10-ig:

A felhívás és jelentkezési lap megtalálható és letölthető honlapunkról, mely elérhető a www.msmme.hu címen.

A fesztiválra jelentkezők részére a továbbiakban folyamatos információkkal szolgálunk. A számlázást követően költségváltozással együtt járó lemondásokat már nem tudunk elfogadni.

Tisztelettel kérve a határidők pontos betartását, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület Elnöksége nevében minden intézménynek, szervezetnek, alkotói közösségnek és magánszemélynek eredményes munkát, sikeres fesztiváli felkészülést kívánunk, üdvözlettel:


Asztalos Zsolt
elnök

Eger, 2015. május 30.