Képviselői sorozat: 13. választókerület: Vassné Harman Gyöngyi

Sok szállal kötõdik Nyíregyházához Vassné Harman Gyöngyi (FIDESZ-KDNP), aki egyik ágon tirpák õsöktõl származik. A városból a családalapítás idején költözött férjével választott lakhelyükre, Mandabokorba, ahol óvónõként, telephelyfelelõsként, majd képviselõként is igyekszik tenni a szétszórtan élõ, mégis egybe tartozó bokortanyai közösségért, melyet nagyon megszeretett.

Vassné Harman Gyöngyi már általános iskolában az óvodapedagógus hivatást választotta, tudatosan készült rá, felsõ tagozatban beiratkozott a zeneiskolába, mert komoly felvételi volt és nagy túljelentkezés. 1983-ban érettségizett és utána óvodapedagógusként helyezkedett el, az akkor még Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán felsõfokú szakképesítést szerzett.

Vonzók lettek a bokortanyák

– 1984-ben házasodtam, és Mandabokorban építési telket vásároltunk úgy, hogy nem nagyon ismertük a környéket, az itt élõket. 1988-ban költöztünk be az építkezés után, így 35 éve élek Mandabokorban. A legjobb döntésem volt, hogy itt telepedtem le s ebben a közösségben élhetek! Nagyon szeretem és tisztelem ezeket az embereket, büszke vagyok rájuk. Akkor még sokan állattartással és földmûveléssel foglalkoztak, egy részük ma is mezõgazdasági vállalkozó, míg a fiatal felnõttek egy jó része diplomás és ennek megfelelõ munkahelyen dolgozik. Legtöbbjük ugyancsak itt lakik, a szüleikhez, testvéreikhez közel építkeznek. Jellemzõ, hogy több gyermek is van egy családban, akiket példás szeretetben munkára, mások iránti tiszteletre nevelnek és ösztönöznek a továbbtanulásra, ebbõl maguk is példát adva. Az utóbbi években a város más részeibõl is költöztek erre a városrészre, vonzó lett a természetközeli élet, a bokrok és tanyák sajátos életformája, elhelyezkedése.

Telephelyfelelõs és képviselõ

Vassné Harman Gyöngyi (FIDESZ-KDNP) 2010-ben került az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságába külsõs tagként, ezzel egyidejûleg a részönkormányzat tagjának választották. – Ezzel a társadalmi szerepvállalással megismertem a külterületi részeket és az ott élõ embereket, kicsit beleláttam az önkormányzati mûködésbe és aktívan segítettem az akkori képviselõ munkáját. Közben elvégeztem a Mérlegképes Könyvelõ Vállalkozási Szakot és a Budapesti Mûszaki Egyetem Közoktatásvezetõ képzését. 2011-ben átszervezték az óvodákat és azóta telephelyfelelõsként is végzem az óvodai feladatokat. 2014-ben képviselõnek választottak, ami nemcsak teljes embert kíván, de ezt csak a család támogatásával lehet végezni. Nemcsak az esték, de a hétvégék és az ünnepnapok is a képviselõi feladataimmal telnek.

Nagy területû körzet

– Annál is inkább, hogy van egy egyesületem, melynek elnökeként felelek a mûködésért, a célok és feladatok megvalósításáért, a pénzügyi elszámolásáért. Nem egyszerû a dolgom, hiszen nagy területet ölel föl ez a körzet. Leginkább az úthálózattal kapcsolatos gondok teszik ki a legtöbb idõt, sok kilométer földúton és zúzott köves úton nagyon nehéz a karbantartás, érthetõ, hogy ilyen nagy területen mindig vannak problémák. Igyekszem minden tõlem telhetõt megtenni, de sajnos a megvalósítás nem az én kompetenciám.

Színvonalas oktatás és nevelés

– Fontos, hogy Mandabokorban, Rozsréten, Butykán és Felsõsimán is mûködik óvoda – természetesen ezek is részei voltak a városi felújítássorozatnak –, így a szülõknek nem kell az otthonuktól messzire hordaniuk napi szinten a kisgyermekeiket. Ami a miénket, a mandasit illeti, sokat dolgoztunk azért a jó hírért 1991-tõl, aminek eredményeként most „telt házzal” mûködünk úgy, hogy régi ovisaim hozzák hozzánk gyermekeiket. Örömteli, hogy két bölcsõde is mûködik ezen a településrészen, a Bokréta utcán és Salamonbokorban. Nagyon jó a kapcsolatom a rozsréti Váci Mihály iskolával is, az oktatás magas színvonalát mutatja a tanulmányi versenyeken elért szép eredmények, helyezések.

A mandabokori óvoda és mûvelõdési ház környéke a játszótérrel igazi közösségi színtér

Segítõ civilek, vállalkozók, polgárõrök

– Mûködnek civil szervezetek is, amelyek gazdagítják az itt élõk mindennapjait, a közösségi életet. Ápolják és gazdagítják a tirpák hagyományokat, megismertetik a gyermekeikkel, unokáikkal. Ajándékot jelentenek az itt élõknek azok a vállalkozások, melyek itt mûködnek, gazdagítják, segítik a külterületi közösségeket. Igazi patrióták! Két jól mûködõ polgárõr szervezet is van, Rozsréten és Mandabokorban, nagyon hasznos és fontos munkát végeznek, s jól együttmûködnek a rendõrséggel. A sajátos lakókörnyezet miatt mindez nem nélkülözhetõ a vagyonvédelem terén. Ezúton szeretném megköszönni az önkéntes és felelõsségteljes munkát a polgárõröknek, a rendõröknek pedig, hogy segítik, védik az itt élõ embereket, nyugalmat és biztonságot tartanak fenn minden településrészen.

Butyka és Manda

– Ami pedig az elmúlt esztendõk fejlesztéseit illeti, abból a választókerület minden részére jutott és tervek is vannak bõven. Butykán például a mûvelõdési ház esett át egy energetikai korszerûsítésen, a Kállói út teljes hosszán pedig a járdát újították fel. Mandabokorban az energetikai korszerûsítés érintette az óvodát és mûvelõdési házat, épült egy játszótér, valamint szélessávú internet is érkezett a településrészre. Az infrastruktúra is fejlõdött: aszfaltút épült a Juhar utcán, újraaszfaltozták a Tó utcát, járda épült az Alsóbadúr utcán, valamint felújították a gyalogutat a Jegenye utca egy részén. Kiemelendõ, hogy kiszélesítették a Bem József utcát és azt az utat összekötötték Rozsréttel.

A rozsréti kondipark építése az iskola közelségéhez kötõdött

Rozsrét

– Ez viszont már átvezet gondolatilag a rozsréti részhez, ahol az óvoda mellett az orvosi rendelõt és a részönkormányzati épületet is felújították. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményénél a tornaszoba megnagyobbítása és felújítása volt az egyik fejlesztés, de kondiparkot is kapott a környék, sõt, közvilágítást és buszvárót helyeztek ki a Rozstelek utcára az iskolához. Ha már itt járunk, gyalogos-átkelõhely épült a Fenyõ utca és a Rozstelek utca közé. A buszjárat útvonala lakossági kérésre meghosszabbodott, a Hajlás utcán két buszmegállót létesítettek. Ott, ahol most már az egész utca szilárd burkolatú, s ezt régóta várták az Ösvény utcán is – ez szintén megvalósult. A kormányzati ötmilliárdos program részeként pedig a Kerítés, a Mitró György, a Hegedûs István és a Kerülõ utca kapott még aszfaltot.

A rozsréti Hajlás utca végre teljes egészében aszfaltos lett, s buszmegállót is kapott

Felsõsima, Vajdabokor, Bokréta

Felsõsimán is éreztette hatását a Polgármesteri Fásítási Program, az óvoda és a kultúrház térségében

– Felsõsimán a mûvelõdési ház kapott belsõ festést, s újraaszfaltozták a Hosszúháti utat. Vajdabokorban leaszfaltozták a Szarka és az Ereszalja utcát, közvilágítást telepítettek a Szelesbokor és a Tiszavasvári út sarkára, s a Salamonbokorba vezetõ út elsõ fele újjászületett, miközben itt nemrégiben egy bölcsõde is elkészült. Az pedig az Orgona utcában élõknek jelent sokat, hogy a teljes hosszban járda épült, míg a Simai úton lévõ buszmegállók között gyalogátkelõhelyet létesítettek. Természetesen rengeteg terv és tennivaló van ebben az összetett választókerületben, de fontos kiemelni, nagyon nagy öröm, hogy a bokortanyák bekerültek a Magyar Értéktárba!

Vajdabokorban a Szarka és az Ereszalja utca is szilárd burkolatú lett a kormányzati ötmilliárdos programból