Közgyűlés – Több mint egy tucat pályázat beadásáról döntöttek

Közgyűlés – Több mint egy tucat pályázat beadásáról döntöttek
Fotó: Trifonov Éva

Több mint egy tucat pályázat beadásáról döntöttek a képviselők Nyíregyháza MJV Közgyűlésén. Elfogadták a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, és szociális ellátásokról is határoztak. Zárt ülésen pedig többek között „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozásáról is határozott a testület. Rajtunk kívülálló okok miatt, áramszünet következtében az élő közvetítés szünetelt rövidebb ideig, felvételről azonban visszanézhető lesz a városi közgyűlés, vágatlanul, 2021. június 26-án, szombaton, reggel 10 órától.

2020. október végén tartotta legutolsó közgyűlését Nyíregyháza MJV Önkormányzata, június 15-étől egy kormányrendelet eredményeként azonban már ismét ülésezhetnek az önkormányzatok, a korábbi, veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően.

Megemlékezés

Rendhagyó módon, néma főhajtással, tiszteletadással kezdődött a júniusi közgyűlés a polgármester felhívására. Életének 58. évében elhunyt Lövei Csaba tanár, nyíregyházi önkormányzati képviselő, a Szövetségben Nyíregyházáért ellenzéki frakció tagja. A képviselők az egyperces csendet követően virágokat helyeztek Lövei Csaba üresen maradt képviselői helyére.

Két közgyűlés között történt

A két közgyűlés között történtek összefoglalójával kezdte meg a munkát a közgyűlés, melyről átfogó, de nem teljes körű anyagot készített a Nyíregyházi Televízió, majd a kisfilmet a vetítést követően a polgármester szóban is kiegészítette. Dr. Kovács Ferenc ismertette: az ország harmadik idei legjelentősebb beruházása valósul meg Nyíregyházán, 53 milliárd forintból fejleszt a LEGO. A kormány közel hatmilliárd forinttal támogatja a beruházást, ami 250 új munkahelyet is jelent majd. Az is nagyon jó hír, hogy az önkormányzat feladatainak támogatására újabb kormánytámogatáshoz jutott.

„Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az ipari park előkészítésében a befektetési akcióterv mentén a déli ipari park területének bővítésére 62,25 ha földterületet vásárolt az önkormányzat, ehhez a kisfilmben is szereplő alap kezelője további területet vásárolt, és ezeknek a földterületeknek az átminősítése megtörtént, régészeti feltárás, talajmechanikai vizsgálat és a lőszermentesítés is készen áll. Több tárgyalásunk van, remélem, hogy ebben az évben lesz sikeres is különböző befektetésekről, ezek a tárgyalások még az elmúlt hetekben indultak a pandémiás helyzet javulása miatt is. Az is nagyon jó hír, hogy az önkormányzat feladatainak támogatására újabb kormánytámogatáshoz jutott, ezúttal 1.425 millió forinttal támogatja a kormány a nyíregyházi önkormányzat működését és szükséges fejlesztéseit. Nagyon fontos, hogy a Jégkorszak, az állatpark legnagyobb beruházása megindulhatott, ez egy 6,3 milliárd forintos beruházás első üteme, ehhez a kormánytól további 3,2 milliárd forintos pluszforrást kaptunk a Modern Városok Projektben korábban biztosított összeg mellé. Szintén plusztámogatás érkezett az állatparkban az India-ház madárröpte létesítéséhez, ez egy 443 millió forintos összeget jelent. És a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés című projekthez is kaptunk 452 millió forintot, valamint a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekthez 300 millió forint többlettámogatás is érkezett. A volt Hemo, ma már Szindbád Kulturális Negyedben már csak az eszközbeszerzés van folyamatban, elkészült a beruházás, ehhez is 192 millió forint többlettámogatást nyertünk.”

Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében idén további 3 pályázatunk nyert, így 3 intézményünk tornaterme is megújulhat. A Szabó Lőrinc iskola 82 millió forintból, a Herman Ottó iskola 61 millió forintból és a Petőfi Sándor iskola tornaterme 41,5 millió forintból. A támogatás keretében modern parkettás sportpadlót raknak le és energetikai fejlesztések is megvalósulnak a tornatermeken. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van, a munkálatok pedig már a nyári szünetben elkezdődnek. 

Döntések a veszélyhelyzet alatt                  

Ezt követően a Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere által meghozott döntésekről és egyéb, a járvány megelőzése és következményeinek csökkentése érdekében elvégzett feladatokról, intézkedésekről számolt be dr. Kovács Ferenc polgármester. A november 5-ével kezdődő időszakban számos döntés született, többek között a kulturális intézmények működéséről és látogathatóságáról, a rendezvényeik megtartásáról, a sportlétesítmények működéséről és használatáról, az ügyfélszolgálatok működéséről, a Nyíregyházi Állatpark látogatási rendjéről, a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolókban a parkolóbérlet-tulajdonosok bérletének meghosszabbításáról, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények bérleti díjának eltörléséről, valamint a városi piacok működéséről és látogathatóságáról.

Beszámoló

A tájékoztatót követően a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló videót nézhették meg a képviselők, amelyből többek között az is kiderült, hogy tavaly mintegy összesen 1228 jelzés érkezett a nyíregyházi tűzoltókhoz, ebből 580 tűzeset, 648 műszaki mentés volt. 776 esetben kellett ténylegesen beavatkoznia az egységeknek. 102 eset kiérkezés előtt felszámolt káreset, 11 szándékosan megtévesztő jelzés és 338 téves jelzés volt. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Szociális döntések

A képviselők elfogadták továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló önkormányzati rendeletet.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik, 35 feladatellátási helyen, összesen 166 csoporttal. A feladatellátási helyek közül 4 székhelyintézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodás korú gyermekeket a város területén. Így az önkormányzat által fenntartott óvodákba felvehető maximális gyermeklétszám jelenleg 4694 fő. A 2020. októberi statisztika alapján az önkormányzati fenntartású óvodai ellátásban 3677 gyermek részesül, az egy csoportra jutó átlaglétszám 22,2 fő.

A 2021/2022-es nevelési évben a határozatban foglaltak szerint az óvodák feladatellátási helyén indítható óvodai csoportok és a beiratkozott gyermekek számát a közgyűlés jóváhagyta, emellett az engedélyezett álláshelyek, valamint a magasabb vezetők és a vezetők számát szintén jóváhagyta. Ezt követően döntöttek a képviselők a közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról is.

Címfelülvizsgálat

A következőkben a házszámok megállapításáról is döntött a közgyűlés. Az Igazgatási Osztály hivatalból a város teljes területét érintő címfelülvizsgálati eljárást folytat, melynek keretében megtörténik valamennyi közterület összes ingatlanának beazonosítása, címének megállapítása, valamint a címeknek a Központi Címregiszterbe történő felvezetése.

Móricz Zsigmond Színház

A képviselő-testület a továbbiakban jóváhagyta a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívást is. A jelenlegi ügyvezető megbízatása határozott időre, 2022. február 10. napjáig tart.

Pályázatok

A nyilvános ülésszak hátralévő részében ezt követően több mint egy tucat európai uniós és más forrásokból megvalósuló pályázatok előterjesztéseit fogadta el a közgyűlés, valamennyit egyhangúlag.

„Minden olyan fejlesztés, ami Nyíregyháza és a nyíregyháziak érdekében áll, azt támogatni fogjuk, a mostani közgyűlésre érkező pályázatok nagy része szintén európai uniós forrásból valósulnak meg, úgyhogy ezeket is fogjuk támogatni. Amit problémásnak tartunk egy kicsit, hogy egy olyan döntés született, hogy Nyíregyházán munkásszálló fog épülni, az előterjesztésből látszik, hogy harmadik országból érkezett bevándorlóknak készül ez a munkásszálló, mi jobbnak tartanánk, ha nyíregyháziaknak épülne munkahely az EU-s forrásból és az állami forrásokból” – nyilatkozta televíziónknak Lengyel Máté önkormányzati képviselő, a Szövetségben Nyíregyházáért frakció nevében. 

„Lengyel Máté képviselő úrnak a közösségi médiában, a munkásszállóról tett bejegyzései véleményem szerint manipulatívak, leginkább az ahhoz csatolt fénykép miatt, melyen emeletes vaságyak, azokra terített törülköző látható, azonban nem erről van szó. A város vezetését megkeresték a városban működő és fejlődő cégek, hogy szeretnének egy olyan korszerű apartmanlakásokból, összkomfortos, modern szobákból álló komplexumot, ahol el tudják szállásolni az időszakosan ide érkező, akár munkát végző, akár továbbképzésen lévő munkavállalóikat. Nem a nyíregyháziaknak, valóban, hiszen ez az itt lévő cégek igényeit kielégítendő célból valósul meg, régi kötelességünk ez, hiszen a cégekkel való jó és konstruktív kapcsolat nagyon fontos"  – jegyezte meg Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

A benyújtott pályázatokból nyertesség esetén az alábbiak valósulhatnak meg: a Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és az NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése, megújulhat az útburkolat a Szent István utcán, az András utca és a nagykörút közötti szakaszon, valamint a Szarvas utcán, az Országzászló tér és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon.

A Tiszavasvári út, Derkovits utca csomópontjában az út 2x2 sávos kiépítése mellett a forgalom által vezérelt és forgalom által befolyásolt jelzőlámpás forgalomszabályozás valósulhat meg. A Tiszavasvári úti csomóponttól kezdődően felújíthatják a Szélsőbokori utat teljes hosszában. A meglévő 6 méter széles burkolat kiszélesítésével kerékpársávokat is kialakíthatnak, a Szélsőbokori út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészíthetik, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A Belső körút – László utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópontot alakíthatnak ki.

Elkészülhet a Kéményseprő utca csapadékvíz-elvezető rendszerének építése, a Színház utcai csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése, zárt csapadékvíz-elvezető kiépítésével, a Korányi köz – Eperjes utca – Korányi Frigyes utca által határolt közterületen, a tömbbelsőben található járdák felújítása.

A Nyíregyházi Állatparkban az indiai kontinensre jellemző nagymacskafélék bemutatására elkészülhet egy külső kifutó, valamint állatbox, a meglévő nagymacska-kifutóval egy közös egységet képezve. Ennek célja, hogy az ázsiai földrész nagymacskáit reprezentáló kifutórendszerben bemutassák azon tigriseket és párducokat, melyek egyedei az Európai Fajmegőrzési Program keretében élnek Nyíregyházán. Továbbá elkészülhet a Sóstói Múzeumfalu szomszédságában a „Mesekert” szabadidős élménypark, ahol a magyar mese- és animációs filmekre épülő interaktív hatalmas „játszóház” épülhet, egy projekt részeként pedig a határtérségben élők közötti gazdasági-szociális kohézió erősödhet a közös szakmai kutatómunka, vállalkozásfejlesztési stratégia kidolgozása által.

Ezek mellett a Nyíregyházi Egyetem fenntartásában lévő Tuzson János Botanikus Kert épületeinek komplex felújítása is megtörténhet, amelynek részeként egy turisztikai attrakcióval egybekötött, a modern kor elvárásainak megfelelő botanikus kert jöhet létre, végezetül pedig megvalósulhat a Jósa András Múzeum felújítása és fejlesztése, amely új attrakciókkal is bővül.

Ezeken túl a pályázati anyagok elfogadása által elszámolhatóvá válhat a „Tisztítsuk Meg Az Országot” pályázati programban az illegális hulladék eltávolítása a „Sirályrét” természeti területről, melynek a munkálatai már megtörténtek Nyíregyháza külterületén, a volt KGST piac mögötti területen. Ennek eredményeként mintegy 5820 négyzetméternyi területről, összesen 715 köbméter illegális hulladékot távolítottak el a szakemberek, helyreállítva ezzel a lápi ökoszisztémát. A későbbiekben erre a területre épülhet egy kutatóbázis, arborétum és gyűjteményeskert, integrálva a környezet- és természetvédelmet, a kutatást, oktatást, környezeti nevelést, kikapcsolódást, rekreációt, és a gazdasági tevékenységet.

Zárt ülés

A közgyűlés ezt követően zárt üléssel folytatódott, melyben díjak adományozásáról döntöttek a képviselők, köztük „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozásáról is. Ma élőben követhették nyomon Nyíregyháza MJV Önkormányzatának közgyűlését, azonban ha lemaradtak volna, június 26-án, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel megnézhetik a közgyűlés ismétlését a csatornánkon.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 2021-06-25