Körforgalommal bővül és újul meg a Korányi Frigyes utca – Átmeneti lezárások várhatóak

Körforgalommal bővül és újul meg a Korányi Frigyes utca – Átmeneti lezárások várhatóak
Újabb részletes tájékoztatás a régóta várt, nagyívű fejlesztésről, ami tízezreket érint

Nyíregyháza egyik fő közlekedési ütőere következik a sorban. A megfogalmazás azért pontos, mert városszerte folyamatosak az út- és járdaépítések, -felújítások (s ma már „természetesen”, a kerékpárutas beruházások), és a Korányi is régóta a terv része. Múlt heti számunkban adtunk róla előzetesen információt, de egyébként is folyamatosan napirenden van a kérdés: csak az elmúlt háromnegyed esztendő közgyűlésein ötször volt téma, több sajtócikk is megjelent a témában és januártól folyamatosan egy, a városi webportálon, a nyiregyhaza.hu-n létrehozott aloldalon is nyomon lehet követni a legfontosabbakat. Most, a beruházás indulásakor, igyekszünk összefoglalni a tudnivalókat a biztonságos közlekedést nagyban elősegítő, sokakat érintő beruházásról. (Megjelent a Nyíregyházi Napló július 12-ei számában.)

Az alaphelyzet: az önkormányzat (erre is...) nyert egy pályázatot. Ez egy TOP-os (uniós), 100 százalékos finanszírozású program, melynek címe és célja a Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása – de ez utóbbiról majd később. A teljes, 1,12 milliárdos fejlesztés nagyobbik része, több mint 800 millió forint egyébként is a „Korányis” beruházást érinti.

Nőtt a forgalom

A projekt célja, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások, illetve a lakosok számára.

– tájékoztatott a témában Hagymási Gyula, az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője.

Mi fog történni?

A fejlesztéssel érintett útszakaszok többek között: a Korányi Frigyes utca felújítása a Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom építése. A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.

A Korányi Frigyes utcán:

► burkolatfelújítás,

► a kerékpáros létesítményekben a „szakadási pont” megszüntetése,

► akadálymentesítés,

► autóbuszöblök átépítése,

► autóbusz-megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése,

► autóbuszperonok akadálymentesítése,

► öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett,

► a csapadékvíz-elvezetés megfelelősségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.

Kivitelezés – több ütemben

A kivitelezői szerződést július elsején kötötték, s másnap át is adták a munkaterületet, az „első kapavágás” is megtörtént már. A kivitelezés a Spar körforgalomtól (Kosbor utcai körforgalomtól) az Eperjes utcai kereszteződésig tartó szakasz felújításával kezdődik (ezen belül is a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatával, felújításával, majd pedig az útszakasz felújításával), majd ezt követően indul az Eperjes utcától a Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomópontig történő szakasz felújítása, melyet maga a Csaló közi körforgalom kiépítése fog követni. A Csaló közi körforgalomig terjedő útszakasz felújítása és maga az új körforgalom kiépítése a kivitelezés harmadik-negyedik hónapjának a végére tervezett. Végezetül – a harmadik ütemben – a Csaló közi körforgalomtól a Sóstóhegyi útig (Pietra Csempeüzletig) történő felújítások történnek meg. A kivitelezés befejezésének várható időpontja a munkaterület átadásától számított 6. hónap, mely előreláthatóan 2019. december hónapra tehető.

Most szegélyeznek

Jelen építési ütemben az Eperjes utca csatlakozóíveinek szélesítése történik. A déli oldalon átépítik a kiemelt útszegélysort és véglegesen megmaradó aszfalt burkolatszélesítés épül az útépítési terv szerinti pályaszerkezettel. Az északi oldalon szintén szélesítik a burkolatot, a meglévő süllyesztett útszegélysor elbontását követően kétrétegű, ideiglenes aszfalt pályaszélesítés létesítendő. A két oldal kivitelezése egymást követően végezhető, mindkét oldalon munka csak abban az esetben végezhető, ha az a forgalmat nem zavarja, pl. déli oldali szegélyépítés. A kivitelezés során a kétirányú közlekedés veszélyt jelző és sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezése mellett fenntartható.

Hétfőtől forgalomterelések várhatóak

Július 8-án (hétfőn) a kivitelező felvonult az építési területre, mellyel együtt elkezdődött az Eperjes utca csatlakozóíveinek szélesítése. A héten péntekig megtörténnek a buszmegállók ideiglenes áthelyezései, a közlekedés veszélyt jelző és sebességkorlátozó, valamint az új forgalomelterelést jelző táblák kihelyezése, az ideiglenes burkolatok (sárga színnel történő) felfestése. Jövő héten hétfőtől, azaz július 15-től, 8.00 után (a nagyobb forgalom levonulását követően) megtörténik a forgalom tényleges elterelése.

Félpályán és a szervizutat is használva

Az 1. építési ütemben a Korányi Frigyes utca Kosbor utcától az Eperjes utcáig terjedő szakaszának nyugati oldali szegélysorát építik át, illetve az ezen oldalon található burkolat szélesítése és autóbuszöblök átépítése történik, pályaszerkezet-építéssel együtt. A kivitelezés idejére a Korányi utca nyugati félpályáját lezárják, a Sóstóhegy felé haladó forgalom változatlan formában, sebességkorlátozó és veszélyt jelző táblák kihelyezése mellett a főpálya keleti oldalán zajlik, míg a Sóstóhegy felől a városközpont felé irányuló forgalmat a szervizútra vezetik. A kivitelezési ütem idejére a Korányi köz Korányi utca és szervizút közötti szakaszát lezárják, a szervizúton egyirányú forgalmi rendet jelölnek ki a belváros irányában. Az Eperjes utcának a Korányi utca és szervizút közötti szakaszát a szervizút irányában egyirányúsítják, az Ószőlő utca irányából érkező forgalom a szervizútra terelődik.

Érinti a buszforgalmat is

Az autóbusz-közlekedés gyorsítása érdekében a szervizúton burkolati jelekkel és jelzőtáblákkal autóbuszsávot jelölnek ki. Az autóbusz-forgalom lehetőség szerinti legkisebb mértékű zavarása érdekében az autóbuszok közlekedése az egyéb járművekhez hasonlóan szétválasztva történik. A Korányi utca keleti oldali forgalmi sávján (Sóstóhegy felé) a meglévő megállóhelyek változatlan formában működnek ezen ütemben, míg a belváros felé tartó irányban a szervizúton kijelölt autóbuszsáv mentén lesz 2 megállóhely. Ezen ütemben érintett megállóhelyek: Jósavárosi templom és Jósaváros. A megállóhelypárok belváros felé haladó megállóit a szervizútra helyezik át, melyhez a Jósavárosi templom megállóhely esetén a meglévő parkolóburkolaton burkolati jellel mutatják a leszállóhelyet. A tervezett peronok gyalogoskapcsolatát ideiglenes jelleggel biztosítani szükséges. Az áthelyezett Jósavárosi templom burkolaton kijelölt megállóhelye esetén a kapcsolat biztosított, míg a Jósaváros megállóhely esetében a peron és a közeli járda között a peronburkolattal megegyező pályaszerkezettel ideiglenes járdaburkolatot kell kiépíteni.

Ideiglenes lezárások

A szervizúton a forgalom zavartalan lefolyása biztosításának érdekében a társasházak parkolóbejáratainak számát ideiglenesen lezárással korlátozni szükséges. Az ütem építésének idejére a Csaló közben elvégzendő közműkiváltások hosszabb kivitelezési idejének biztosítása érdekében a Csaló köz Korányi utcától keletre és nyugatra eső ágát egyaránt lezárják a nyugati oldalon a Lengyel utcáig terjedően, a keleti oldalon csak az útcsatlakozást érintve. A Sóstói út irányából és arrafelé a Csaló köz érintésével a Korányi Frigyes utcán keresztül haladó forgalom a Lengyel és a Gádor Béla utcák – az autóbusz-közlekedés irányának és a megállóhelyek megközelítése helyszükségletének figyelembevételével kialakítandó – egyirányú­sításával vezethető biztonságosan az Eperjes utcán keresztül a szervizútra. A Gádor Béla utca az Eperjes utcától a Csaló köz irányába, míg a Lengyel utca a Csaló köz irányából az Eperjes utca irányába kerül egyirányúsításra. Az autóbusz-forgalom helyigényének biztosítása érdekében mindkét utcában egyoldali megállási tilalom kerül bevezetésre. Mindez persze változhat, ez előzetes terv és leírva bonyolultabb, mint az ott élőknek majd észlelni és átmenetileg „megszokni” az építést elősegítő szükségszerű változásokat.

Folyamatos munkavégzés hónapokon át

Tekintettel az útszakasz hosszára és leterheltségére, mindenképpen szükség lesz a közlekedők és ott élők türelmére.

– hangsúlyozta külön is Hagymási Gyula. – Nem lehet „jókor” csinálni egy ilyen, hosszú ideig tartó beruházást, ami szükség szerint kellemetlenségekkel jár, de érdemes a hosszú távú előnyeit nézni és azt, hogy ilyen mértékű útfejlesztések soha nem voltak egyszerre, ennyi időn keresztül Nyíregyházán. Ezért újra kérjük a megértést, hiszen szükségtelen indokolni, hogy miért fontos a leromlott állapotú Korányi felújítása, illetve a biztonságos közlekedést elősegítő plusz körforgalom építése.

Főbb műszaki paraméterek

Megszűnő parkoló: 16 db

Új parkoló: 16 db, melyből 1 db mozgáskorlátozott

Megszűnő gyalogos átvezetés: 0

Új gyalogos átvezetés: 5 db

Új gyalogosjárda: az Eperjes utcától a Csaló közi új körforgalmon át a Lengyel utca leágazásáig kb. 420 m hosszon

Megszűnő kerékpáros átvezetés: 0

Új kerékpáros átvezetés: 4 db

Fa telepítése, utógondozással: 51 db

Cserje telepítése, utógondozással: 661 db

Füvesítés, utógondozással: 4400 m2

A felújítás tervezett hossza: 2650 m főpálya

1 db új körforgalom

Szegélyépítés: kb. 9260 m

Csapadékvíz-elvezető-szikkasztó rendszer építése: 1103 fm

Vízvezeték átépítése: 194 fm

Gázvezeték átépítése: 296 fm

Terveink szerint a kivitelezés előrehaladtával folytatjuk a részletes tájékoztatást, tekintettel arra, hogy összességében tízezreket érinthet ennek a szakasznak a felújítása.

Kapcsolódó galéria

Körforgalommal bővül és újul meg a Korányi Frigyes utca