Kevesebb bűncselekményt követtek el a megyében

Kevesebb bűncselekményt követtek el a megyében

A megye valamennyi ügyésze, alügyésze és fogalmazója részvételével tartott értekezleten előbb dr. Zsíros Zsolt megyei főügyész, majd dr. Nagy Ferenc büntetőjogi, illetve dr. Sipos László közérdekvédelmi főügyész-helyettesek értékelték az elmúlt év munkáját.

A megyei főügyész szerint az ügyészek szakszerűen, törvényesen, eredményesen végezték munkájukat és külön gondot fordítottak az időszerűségre, amit alátámaszt az, hogy valamennyi ügyet 30 napon belül feldolgozták, csupán három olyan bonyolult gazdasági ügy volt, ahol az elintézési idő 30 és 60 nap közé esett.

A büntetőjogi szakterület munkája valamelyest csökkent az előző évihez képest, mert kevesebb bűncselekményt követtek el a megyében (16267-et), azonban a szervezett bűnözés terjedése komoly feladat az ügyészek számára, elsősorban a cigarettacsempészet és a költségvetési csalások terén. A megyében minden ötödik ügyben gyorsított eljárásban állítják bíróság elé az ügyészek a vádlottakat, így biztosítva a büntetések kellő nevelő és visszatartó hatását.

A közérdekvédelmi ügyészi munka jelentősen bővült az elmúlt évben, ami köszönhető a szabálysértési eljárásban alkalmazott nagy számú elővezetésnek, és az alapítványok, egyesületek kapcsán felmerült törvényességi feladatoknak. A színvonalas, szakszerű munkavégzés feltételei ezen a területen is biztosítottak.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes kiemelte a megye ügyészeinek időszerű munkavégzését, valamint az országos átlagot meghaladó váderedményességet. Egyúttal gratulált az elért eredményekhez.