Friss sajtóközlemény érkezett – Közkedvelt fagylaltozókat ellenőriztek Nyíregyházán

Friss sajtóközlemény érkezett – Közkedvelt fagylaltozókat ellenőriztek Nyíregyházán
Fotó: police.hu

A jó idő beköszöntével sorra nyílnak a fagylaltozók, amelyekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó speciális szabályok vonatkoznak veszélyhelyzetben. A kijárási korlátozásról szóló Kormányrendelet a vendéglátóhelyek működésére nézve korlátozásokat fogalmazott meg.

Nyíregyháza megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az előírások betartására vonatkozó közös hatósági együttműködés keretében április 7-én kereskedelmi hatósági jogkörében preventív ellenőrzést tartott néhány közkedvelt nyíregyházi fagylaltozó vonatkozásában. A közös ellenőrzésen a rendőri szervek mellett részt vettek járványügyi és élelmiszerbiztonsági szakemberek is.

A szabályozás értelmében vendéglátó üzletben, így a fagylaltozókban is - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos.

A korlátozás alól kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Az ellenőrzést végző szervek kiemeleten vizsgálták a kereskedők és a vásárlók veszélyhelyzet során tanúsított magatartását, a veszélyhelyzet kapcsán kihirdetett korlátozó rendelkezések betartásának megvalósítását. A közös ellenőrzés járványügyi és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat egyaránt feltárt.

Előfordult, hogy alapvető higiéniai feltételek nem teljesültek, pl. takarítatlan helyiségben történő kiszolgálás, nem megfelelő, vagy azonosíthatatlan takarító, illetve fertőtlenítő szerek használata, a minőségbiztosítási követelmények be nem tartása. A feltárt esetekben az eljáró hatóság a szükséges és jogszerű intézkedéseket megteszi. Ellenőrizték a hatóságok többek között a szociális érintkezés korlátozásának teljesülését, a megfelelő távolságtartás megvalósulását, illetőleg azt, hogy kiszolgálással egyidejűleg nem valósulhat meg vendéglátás is, azaz a fagylaltozó területén, vagy annak közelében a kereskedő nem helyezhet ki padokat, asztalokat, a fagylaltot csak elvitelre szolgálhatja ki.

Jó tapasztalat volt, hogy az ellenőrzött üzletekben a kassza kezelése és a kiszolgálás elkülönült, vagy amennyiben ugyanaz a személy végezte ezeket a részfolyamatokat, betartotta a járványhelyzetben elvárható magatartási szabályokat, nem szolgált ki a kassza kezelése után közvetlenül úgy, hogy ne húzta volna fel, vagy ne cserélte volna le a védőkesztyűt.

Érdemesnek tartjuk azonban felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy saját biztonságuk érdekében ne fogadjanak el olyan kiszolgálást, amelynél nyilvánvalóan fennáll a veszélye bármilyen fertőzés átadásának, vagy nem tartanak be alapvető higiéniai szabályokat.

Összességében megállapítható, hogy a kisebb hiányosságoktól eltekintve mind a kereskedő, mind a vásárlók igyekeznek betartani a veszélyhelyzet során kihirdetett korlátozó intézkedéseket, figyelnek magukra és másokra is ebben a mindenki számára nehéz helyzetben.

Vigyázzunk egymásra!

Valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket tartalmazó sajtóközleményünk elérhető városunk hivatalos weboldalán: https://www.nyiregyhaza.hu/

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője