A felújított Kígyó utca is nyitva a forgalom elõtt

A beruházás elõtt a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból kedvezõtlen kialakítású volt: a Kígyó utca irányából a közlekedés a rendkívül szûk ívbõl adódóan balesetveszélyes volt; a balra nagyívben kanyarodók részére nem állt rendelkezésre külön forgalmi sáv, ezért sok esetben akadályozták a kisíves, jobbra tartó jármûvek mozgásait. A Debreceni úton – a Kígyó utca irányába – a balra kanyarodó sáv „felállási” szakasza szintén nem volt elégséges. A felújítás során egy forgalomlassító és -csillapító csomópontot hoztak létre, átépítették a Kígyó utca burkolatát.

[REKLAM]

A forgalom- és gyalogosbiztonság növelésének érdekében a Debreceni úttal párhuzamosan, illetve a Debreceni úton, a csomópontot követõen a belváros irányában gyalogátkelõhely létesült. A Kígyó utcától délre esõ Virág utcai útcsatlakozást szintén átépítették. A déli oldalon kétirányú kerékpárút épült, amely kapcsolódik az Érkert városrészben, a 2015-ben az Arany János utcai körforgalmi csomópont kiépítésével egyidejûleg kialakított gyalog-kerékpárúthoz.

 

Folytatás több ponton

 

Ezen projekt keretében valósul meg az elkövetkezõkben a Törzs utca három csomópontjának átépítése, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út-Tünde utca-Kállói út-Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülõ kerékpáros létesítmények révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.

Tarczy Gyula