Folyamatos az odafigyelés az idősekre - Házi segítségnyújtástól az idősek otthonáig

Folyamatos az odafigyelés az idősekre - Házi segítségnyújtástól az idősek otthonáig
Folyamatos az odafigyelés az idősekre - Házi segítségnyújtástól az idősek otthonáig

Pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint szociális szolgáltatásokkal segít az önkormányzat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az idősek jólétének biztosítása érdekében az 1993. évi III. törvényben és a helyi rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a szociális szolgáltatásokat nyújtja. Az önkormányzat tevékenysége azonban nem szűkül kizárólag az anyagi biztonság megteremtésére. Cél, hogy a város időskorú lakossága – ameddig és amennyire lehet – ne veszítse el önállóságát, ne szigetelődjön el a társadalomtól; és az alapszolgáltatásokat otthon, a megszokott környezetben vehesse igénybe. Összegyűjtöttük a támogatási formákat.

 

Karácsonyi csomag

Ezek közül az egyik a karácsonyi csomag juttatása, amelyet minden öregségi teljes- vagy résznyugdíjra, vagy időskorúak járadékára saját jogán jogosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kaphatott a helyi rendeletben meghatározottak szerint. 2019 karácsonya előtt több mint 24 ezer idős részesült e támogatásban.

Milliók a civileknek

Az önkormányzat pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város területén működő civil szervezetek programjainak megvalósítását. Karácsonyi pályázat címén 7,5 millió forintot juttatott az önkormányzat a szervezetek részére, közvetve támogatva így Nyíregyháza időskorú lakosságát is. A pályázat nevében is benne van kifejezetten, hogy a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának támogatásáról szól.

Házi segítségnyújtástól az idősek otthonáig

Az idősellátásban a szolgáltatások biztosításában elsősorban a Szociális Gondozási Központ vesz részt, valamint ellátási szerződés alapján a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség. Természetesen a városban számos egyházi és nem állami fenntartású szolgáltatás működik az idősellátás területén. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, mint integrált intézmény, szolgáltatásainak célcsoportja elsősorban a város idős lakossága, részükre házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást és étkeztetést biztosít, valamint 2 telephelyen (összesen 63 férőhely) szakosított ellátás keretébe tartozó idősek otthonát működtet (Pacsirta u. 29–35., Rozsnyai u. 8.). Ezen kívül gyógyászati segédeszköz-kölcsönző működik az intézményben. A szociális intézmények felújítása során a fenti szolgáltatásoknak helyet adó ingatlanok újulnak meg vagy épülnek, így az ellátottak modern, korszerű körülmények között veszik igénybe azokat (pl.: Nyíregyháza, Őz utcai nappali centrum, vagy Nyírszőlősi nappali ellátást nyújtó intézmény stb.). A szociális szolgáltatások mellett számos kezdeményezés működik a városban, amelyek az idősek jólétét, hasznos időtöltését szolgálják.

Állatparki örömséta

Az önkormányzat 2 alkalommal nyerte el az Idősbarát Önkormányzat Díjat. A díj adományozásával a Minisztérium az önkormányzat az idősekért vállalt cselekvő felelősségét ismerte el, és pénzjutalommal járult hozzá a helyi idősügyi tevékenység segítéséhez. Ezt felhasználva indult 3 évvel ezelőtt az Állatparki Örömséta program, amely során októberben egy nap ingyenes belépést biztosítanak az állatparkba az idősek számára.

Előadások, különböző témakörökben

A városban minden évben kiemelt esemény az Idősek Akadémiája, valamint a 2015. évben indított Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Mindkét rendezvényen tavaszi és őszi sorozatban előadásokat hallgathatnak az idősek különböző témakörökben.

Javaslatot tesz az Idősügyi Tanács

A 2012. áprilisi Közgyűlés döntött az Idősügyi Tanács megalakításáról, amely az önkormányzat mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. Feladata az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása, megismerése és lehetőségek szerinti megoldása, vélemények és információk cseréje, valamint a különböző célok és törekvések megismertetése és egyeztetése. A tanács rendszeresen ülésezik, évente beszámolót készít a tevékenységéről, aktívan közreműködik a programok megvalósításában.

„Meséld el nekem...”, könyv formájában

2015-ben indult a tanács kezdeményezése alapján a „Meséld el nekem...”, „Élettörténetek Nyíregyházán” című pályázat. A pályázat célja idős emberek életének vagy egy fontos eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat a felnövekvő nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez kapcsolódnak. A beküldött alkotások összegyűjtve könyv formájában is megjelennek.

Alkotó idősek, a galériában

Már három alkalommal hirdették meg az „Alkotó Idősek” c. pályázatot. A nyugdíjas korú emberek alkotásait a Városi Galériában állítják ki. A leadott művek 2020-ban a magyar kultúra napján kerültek kiállításra és díjazásra.

Folyamatos programok

A fentieken kívül számos egyéb, ingyenesen igénybe vehető program valósul meg, ahol az idősek részvételét várják. Így például: szenior örömtánc, szépkorúak sporttalálkozója, nyugdíjas ki mit tud?, és minden évben megrendezik az idősek világnapját is.

Egészségügyi szűrővizsgálatok

Nagyobb rendezvényeken és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot tartottak, amit igen nagy számban vesznek igénybe az idős emberek.

Összeállításunk természetesen nem teljes, hiszen nem szóltunk a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes programsorozatának külön időseknek szóló elemeiről, és a szigligeti nyaralásokról sem. Lehetőségeinkhez mérten azonban folyamatosan felhívjuk majd lapunk hasábjain is ezekre a figyelmet, így mindenki időben tájékozódhat róluk.