Tudja kik lettek a vármegyei közgyűlés legfrissebb kitüntetettjei?

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés a következő kitüntető díjak adományozásáról döntött.

 

 • A vármegye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként "Pro Comitatu” kitüntető díjat adományoz Bodnár Gáspár vízügyi igazgató részére.
 • A vármegye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Comitatu” kitüntető díjat adományoz Marik Sándor újságíró részére.
 • A vármegyénkből elszármazottként kifejtett országos jelentőségű, kimagasló tevékenysége elismeréseként  „Kozma Pál” kitüntető díjat adományoz Dr. Ináncsy Miklós vezérigazgató részére.
 • A határon túl élő magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Gaál Lajos” kitüntető díjat adományoz Seres Dénes parlamenti képviselő részére.
 • A vármegye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Lónyay Menyhért” kitüntető díjat adományoz  Papp Krisztián Sándor kereskedelmi igazgató, református lelkész részére.
 • A vármegye agrár- és környezetgazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Westsik Vilmos” kitüntető díjat adományoz Szabó Miklós építőgépész mérnök, közgazdász részére. 
 • A vármegyei oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Kiss Áron” kitüntető díjat adományoz Szalainé Biró Katalin iskolaigazagtó részére. 
 • A vármegye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként „Kölcsey Ferenc” kitüntető díjat adományoz Dr. Kiss Kálmán Ervin főiskolai tanár részére.
 • A vármegye közigazgatásában kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Kállay András” kitüntető díjat adományoz Dr. Vonza Andrásné járási hivatalvezető részére.
 • A vármegye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Korányi Frigyes” kitüntető díjat adományoz Dr. Valikovics Ferenc belgyógyász főorvos részére.
 • A vármegyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Újlaky István” kitüntető díjat adományoz Száva Erika iskolaigazgató részére. 
 • A vármegye sportéletében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Kovács József” kitüntető díjat adományoz Ifj. Fekete György fogathajtó világbajnok részére. 
 • A vármegyében működő művészeti csoportok, alkotókörök által kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Szentpétery Zsigmond” kitüntető díjat adományoz Mandala Dalszínház részére;
 • A műveiben a magyarság sorskérdései iránti elhivatottságot és felelősségérzetet egyaránt kifejező irodalmár, művész, tudós, műfordító, kritikus, szerkesztő, néprajzkutató, vagy az irodalmat népszerűsítő alkotó személyiség elismeréseként ’Ratkó-díj’ díjat adományoz Finta Éva főiskolai tanársegéd részére.