Bővülő kapacitások a csapadékvíz elvezetéséhez Nyíregyházán

Bővülő kapacitások a csapadékvíz elvezetéséhez Nyíregyházán
Bővülő kapacitások a csapadékvíz elvezetéséhez Nyíregyházán

Nemrégiben egy sajtótájékoztató keretében beszámoltak róla, hogy az önkormányzat az elmúlt szűk évtizedben bő kétmilliárd forintot fordított a belvízprobléma mérséklésére, több program keretében, számos helyszínen. S bár a hirtelen lezúduló eső lokálisan bármikor okozhat nem kivédhető, átmeneti nehézségeket, a városházi  pályázatok és projektmenedzsment referatúrától azt kérdeztük, jelenleg milyen fejlesztések zajlanak.

Az önkormányzat 100%-os, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” című pályázat megvalósítására, melynek  célja a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer továbbfejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása, a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.  Ennek részeként a Nyulastói csatorna rekonstrukciója javában zajlik mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, s lehetséges befogadójául szolgál a Westsik Vilmos utca felől érkező csapadékvíznek – sokat segítve a Nyírszőlősieknek. Folyamatban van a Csemete utca csapadékvíz-elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. Az új hálózat kapcsolódni fog a korábban elkészített csapadékhálózat-rekonstrukcióhoz, amely a Tünde, az Alma, a Lujza és a Tüzér utcán halad keresztül. Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitásnövelése is tart mederburkolással és mederkotrással, mellyel javul a vízszállító képessége. Az Igrice csatorna a belváros és a település keleti felének  vízelvezetését biztosítja. E kivitelezések összértéke bruttó 655 millió forint, várható befejezésük augusztus-szeptember. Ám januárra már elkészült a program részeként – lokális vízelvezetési problémákat megoldva – az Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között, a Kökény utca 75. és 115. szám környékén az elöntést mentesítő csapadékvíz-átemelők építése, utóbbi helyszínen záportározóval.