Amiről az utcák mesélnek - A katonai hagyományőrzés szolgálatában

A bajtársi egyesület 2002-ben alakult. Az egyesület tagjai elsősorban a Honvédségnél műszaki szakterületen szolgált nyugállományú, tartalékos, vagy tényleges állományú katonák és hozzátartozóik közül kerülnek ki, de soraikba várják mindazokat, akik érdeklődnek a szakterületük és a bajtársi közösségük iránt.

Az egyesület egyik kiemelt célja a katonai hagyományok ápolása. Ennek szellemében helyezték el a volt Damjanich laktanyában szolgálatot teljesítő alakulatok emléktábláit. A Kállói úti laktanyát 1929-ben építették, első lakói a m. kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred katonái voltak. A laktanya megszüntetéséig, 1996-ig még nyolc alakulat szolgált itt. Közöttük például a 15. Gépkocsizó Lövészhadosztály is, amelynek emléktábláját a bajtársi egyesület 2016. szeptember 2-án leplezte le a volt parancsnoki épület helyén épített ház falán, ahol még három, korábban leleplezett emléktábla is látható.

Ők állították az 1952-ben létesített Vorosilov, később Vay Ádám nevét viselő laktanyát és a benne szolgáló katonák emlékét őrző táblát 2012. október 26-án. A megyén kívüli bajtársi kapcsolatok ápolásának jegyében helyeztek el egy emléktáblát Tokajban a volt Esze Tamás laktanya emlékezetére 2010-ben.
Legutóbbi emléktáblájukat 2018. március 2-án leplezték le az 1891-ben épített volt lovassági laktanya épületén (képünkön).

Az egyesület tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és együttműködik a városban tevékenykedő másik két bajtársi egyesülettel. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója a több évtizedes eredményes együttműködés elismeréseként egy csapatzászlót adományozott az egyesület részére 2017-ben.


(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)