Idén is többen jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, összegeztük az adatokat!

Idén is többen jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, összegeztük az adatokat!
Sikeres felvételi.

A 2019-es általános felvételi eljárás keretében 3343 jelentkező 5725 jelentkezést nyújtott be a Nyíregyházi Egyetemre. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezők általában több szakot is megjelöltek az egyetemen, feltétlenül itt képzelik el felsőfokú tanulmányaikat.

Az emelkedés mértéke az országos arányszámmal megegyező, vagyis az előző évhez képest 4%-os növekedést mutat, a jelentkezések számadatai azonban ezen is túlmutatnak, 5,2%-os emelkedést jeleznek. A legnagyobb mértékű változás az alapképzési szakoknál történt, mintegy 6%-kal több az első helyes jelentkezések száma az előző évhez képest. Ferencziné dr. Ács Ildikó, oktatási rektorhelyettes kiemelte:

A pedagógus képzés idén is elől áll és ha az összes jelentkezést mérjük, illetve a jelentkezések számát, akkor mintegy 43%-ot kapunk. Ebben benne van természetesen a csecsemő- és kisgyermek-nevelő alapszakunk, az óvodapedagógus, a tanító és valamennyi tanár szakunk is. Ezen belül a legnépszerűbb idén is az óvodapedagógus alapképzési szak volt 251-en jelölték meg a szakot; ez most már 3. éve ilyen magas szám az egyetem életében.

A második legnépszerűbb szak a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak volt, az előző évhez képest is növekedést tudott felmutatni, 171 fő szeretne ezen a területen továbbtanulni. Továbbra is keresett a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak, itt is emelkedés tapasztalható a jelentkezési számokban, ahogyan a programtervező informatikus alapképzési szaknál is. Mintegy 15%-os növekedést mutatnak a mérnökképzések jelentkezési mutatói, ezen belül az előző évhez képest csaknem megháromszorozódott a járműmérnöki szakra történt jelentkezések száma, és másfélszeres a jelentkezés a repülőmérnöki alapképzési szakra is.

Osztatlan tanári szakokat szakpáros képzésben csak nappali munkarendben hirdetett idén az egyetem, ezek közül a legtöbben a testnevelő tanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakpárra jelentkeztek mintegy 21-en, ezt követi az idén 17 fővel az ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár szakpár.

A tanári mesterképzésekre is többen jelentkeztek az idén, mint a tavalyi évben, itt a közgazdásztanár és az angol nyelv és kultúra tanára szakok emelhetők ki elsősorban. A szociálpedagógia mesterképzési szakra 15-en adták be jelentkezésüket.

Az újonnan kínált edző alapszakkal pedig 4-ről 6%-ra emelkedett a sporttudományok képzési területre jelentkezők száma.