Fejlesztések Nyíregyházán - Megújuló és épülő intézmények, utak, zöldfelületek

Fejlesztések Nyíregyházán - Megújuló és épülő intézmények, utak, zöldfelületek
Fejlesztések Nyíregyházán - Megújuló és épülő intézmények, utak, zöldfelületek

Miért van felállványozva a Kölyökvár? Mi zajlik a Bocskai utcán? Mi történik a kiserdőben? Mi lesz a HEMO sorsa? Mikorra lesz kész a Korányi és a körforgalom a Szélsőbokorinál? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kaptunk az elmúlt hetekben, hiszen láthatóan továbbra is rengeteg beruházás zajlik Nyíregyházán. A válaszokért az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment referatúrájához fordultunk, hiszen ezek jelentős része városi program. Ami pedig nem (például: uszoda), a következő hetekben kérdezünk rá.

Megújul a Korányi Frigyes és a Szarvas utca útburkolata, és körforgalom is épül a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban több mint 1 milliárd forint európai uniós támogatással. A fejlesztéssel az a cél, hogy a Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítse az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést, valamint elősegítse, hogy ezen településrészek jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.

Korányi és Szarvas utca

A Szarvas utca felújítása 2019 novemberében befejeződik. A Korányi F. utca első szakasza (Korányi F. u. – Kosbor u. körforgalomtól az Eperjes utcáig) 2019. november első hetére megépült, a következő szakasz a Korányi F. u. – Csaló köz kereszteződéstől a Pietra csempeüzletig tart, melynek felújítása az idén megvalósul, továbbá a Korányi F. utca – Csaló köz kereszteződésében tervezett körforgalom építése várhatóan 2020-ban kezdődik.

A kivitelező ezúton is értesíti az arra közlekedőket, hogy az elkövetkezendő két hétben (várhatóan november 23-ig) a  Korányi  Frigyes utca Csaló köz – Pietra csempebolt közötti szakaszán aszfaltozási munkákat végeznek, félpályás lezárás mellett, lámpás vagy jelzőőrös forgalomirányítással. Kérik az arra közlekedők fokozott figyelmét és türelmét!

Körforgalom a Szélsőbokorin

A Korányi–Szarvas utcai útfelújításokon kívül a város más területein is zajlanak útfelújítások, ilyen a Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) – Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont, körforgalom építése, amely egy közel bruttó 3 milliárd forint összköltségű közlekedésfejlesztési projekt része. A kivitelezési munkálatok 2019 decemberére elkészülnek.

Fejlesztett Fenyő

Amiről viszonylag kevés szó esett, bár egy 1 kilométeres fejlesztésről van szó: 2019 júliusában megújult a Fenyő utca Rozstelek utca és Szabadság utca közötti szakasza is, mintegy 1020 méter hosszan.

Kállay-kúria, II. ütem

Folyamatban van a Kállay-kúria II. ütemének felújítása 400 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból a Modern Városok Program keretében. A fejlesztés során a korábban I. ütemben felújított főépülethez kapcsolódó részt varázsolják újjá, amelyben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér is létrejön. A „Nyíregyháza város története” című várostörténeti kiállítás interaktív módon mutatja majd be a város fejlődésének történetét a kezdetektől az 1990-es évekig. A fejlesztés révén új, mai kornak megfelelő kulturális térrel bővül Nyíregyháza belvárosa. A kivitelezés várhatóan 2020 első felében befejeződik.

Színházi élményútvonal a volt HEMO-ban

A korábbi Helyőrségi Művelődési Otthon megújítása során egy helyi-térségi, sőt az országban is egyedülálló turisztikai attrakció létrehozása a cél. Ennek része egy színháztörténeti múzeum, mely az egyes korszakok élményszerű bemutatását célozza meg egy korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatótérrel. Ehhez szorosan kapcsolódik majd egy pódiumszínpad, ahol a különböző színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak a látogatók. A múzeum virtuális anyagát kiegészítve így egy valódi turisztikai „élményútvonal” jöhetne létre. A színház szellemében alakítanak ki bisztrót és kávézót is, továbbá a felső szinten helyet kap egy rendezvényterem. A munkálatok még idén megkezdődhetnek, a tervezett kivitelezési idő 8 hónap.

Folytatódik a csapadékvíz-elvezetés

Több mint 1 milliárd forint összköltséggel továbbfejlesztik a városi csapadékelvezető hálózatot, amely kapcsán zajlik a kivitelezés az Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója keretében a Málna utca és a Rezeda utca közötti szakaszon, illetve a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz-átemelő és záportározó műtárgy építése is folyik. A munkálatok tervezetten még idén befejeződnek. 2020 őszére pedig elkészül a Csemete utca, a Nyulastói csatorna, az Igrice (VIII/1.) főfolyás csapadékcsatorna-rekonstrukciója.

Felfrissül a „kiserdő”

Kivitelezés alatt van a város közkedvelt rekreációs területének, a „kiserdőknek” a funkcionális bővítése több mint 50 millió forint uniós támogatással. A tervezett fejlesztés magában foglalja a zöldfelület megújítását, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, és egy több korcsoportos, sokfunkciójú játszópark kialakítását. Padok, asztalok, hulladékgyűjtők és információs táblák segítik a használók pihenését, szórakozását. A gépjármű forgalmi út csatlakozásánál kerékpártároló felületet alakítanak ki. A játszótér szélétől pedig gyalogút fog vezetni a kiserdőig és a már meglévő erdőn átvezető ösvényhez csatlakozik. Az éjszakai megvilágításról napelemes kandeláberek, a vagyonvédelemről térfigyelő kamerák gondoskodnak majd. A tisztás zöldfelülete is megújul. A játszóteret és a gyalogutat fasorok, facsoportok fogják szegélyezni és cserjesorok határolni. A munkák kivitelezése 2019. év végére befejeződnek.

Szolgáltatóház a Bocskain

Zajlanak a kivitelezési munkálatok a Bocskai utca 16. szám alatti épületben, amelynek célja gazdaságélénkítési céllal, egy szolgáltatóépület kialakítása. Az épület leromlott állapota miatt a bontása vált szükségessé, helyére egy új, háromszintes Szolgáltatóház kerül, a hozzá kapcsolódó valamennyi infrastrukturális, és egyéb, az épület rendeltetésszerű használatához szükséges létesítmények kiépítésével együttesen. A területen az épület mellett egy köztérként is funkcionáló kert jön létre. A kivitelezési munkálatok 2020 nyaráig fejeződnek be.

Egészségügyi beruházások

Több mint 400 millió forint támogatásból zajlik az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények infrastrukturális és eszközfejlesztése, továbbá a védőnői szolgálatok eszközfejlesztése, amely fejlesztések lehetővé teszik a hatékony ellátás és gondozás feltételeinek megteremtését. A Csillag utca 4-6. szám alatti egészségügyi centrum 3 orvosi és 4 védőnői szolgálatnak fog helyet adni, a kivitelezési munkálatok 2019 végén kezdődnek és 2020 őszére befejeződnek. A Fenyő utca 1. alatt 1 orvosi szolgálat újul meg, amely telephelyen 1 új védőnői szolgálat is létrehozásra kerül, a munkálatok szintén 2019 végén kezdődnek és 2020 tavaszára készül el a felújítás.

Megújul a Kölyökvár

Közel 230 millió forint összegben, a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztését és helyi közösségszervezést célzó beruházás részeként év végére megújul a Kölyökvár, mint többfunkciós közösségi létesítmény.

Új szociális nappali ellátó intézmény

Több mint 500 millió forint összegű projekt keretében az Őz utca 16. szám alatt szociális nappali ellátást nyújtó intézmény megújítása is zajlik, és megújult a Nyírszőlős, Kollégium utca 58. szám alatti szociális szolgáltatásoknak helyet adó ingatlan is. Az Őz utcai intézmény vonatkozásában az a cél, hogy Nyíregyháza belvárosi és kertvárosi környezetében egy, a kor igényeinek és a vonatkozó előírásoknak megfelelő korszerű, gazdaságos és a városi szövetbe illeszkedő szociális nappali ellátó intézmény épüljön.

Ami már kész

A korábbi energetikai korszerűsítések folytatásaként, több mint 250 millió forint összegben 2019 októberéig felújították a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épületét, az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti telephelyét, a Gyermekek Háza Déli Óvoda butykatelepi telephelyét.

Atlétikai Centrum

S mint arról utóbbi lapszámunkban beszámoltunk, zajlanak a munkálatok a Nyíregyházi Atlétikai Centrum építése kapcsán is a Modern Városok Program keretében, a Tiszavasvári út, Derkovits Gyula utca és Erkel Ferenc utca által határolt területen, a régi NYVSC-pálya helyén. A fejlesztés megvalósítása révén közép-európai szinten is egyedülálló sportkomplexum jön létre, amely a hazai és a szomszédos országok atlétáinak edzőtáboroztatási helyszínéül is szolgál majd, miközben hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez, valamint modern körülményeket teremt több sportág utánpótlás és felnőtt sportolói számára.