Érdekli a helytörténet? Akkor ezt a pályázatot feltétlenül olvassa el!

Helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és történelmi jogelődjei (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Szerkesztősége.

Témajavaslatok:

  • Szabolcsiak, szatmáriak, beregiek a 2. világháború idején (háborús károk, családi tragédiák, holokauszt és málenkij robotos áldozatok, hadifoglyok élete fotók, naplók, levelek, fennmaradt szóbeli emlékek alapján).
  • Emlékhelyek megyénkben (fotóalbum vagy kisfilm emlékművekről, emlékhelyekről és azok történetéről).
  • Üdvöskék és fekete bárányok a családomban karriertörténetek és tragédiák tükrében.
  • Hitéleti emlékek egy település életéből.
  • Volt egyszer egy mozi, kultúrház, könyvtár stb. (kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények története településemen a Nyírvidék és más újságok cikkei alapján).
  • Nagyi emlékei az iskolájáról, a tanulásáról, családi ünnepeikről.
  • A rendszerváltás időszakának személyes emlékei.
  • A szellemi, természeti és épített értékek településemen.

Szívesen fogadják a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A kisfilm hossza maximum 10 perc lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2024. augusztus 23-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbvl@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben (kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu).

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével közzétesszük, ezért kérjük, hogy csatolja e-mailjéhez a megjelentetéshez való hozzájáruló nyilatkozatát.

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2024. szeptember 19-én, a XXXI. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napon lesz.