Könyvátadó – 25-féle alsós és felsős kézikönyvet kaptak a hallgatók

Könyvátadó – 25-féle alsós és felsős kézikönyvet kaptak a hallgatók
Fotó: Szarka Lajos

25-féle alsós és felsős, tanítói, illetve tanári kézikönyvet kaptak a záróvizsgán részt vevő hallgatók a Nyíregyházi Egyetemen. A kiadványok célja, hogy segítse a kisdiákok élményalapú, differenciált nevelését, ezáltal pedig csökkentse az idő előtti iskolaelhagyást.

Az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázati megvalósítók a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására és azok országos elterjesztésére, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

„Nagyon sokat fog nekünk segíteni a hétköznapokban a differenciált fejlesztésben, hiszen megtalálhatóak benne tanmenetjavaslatok, illusztrációk, tankockák” – jegyezte meg Turzo Boglárka végzős hallgató.

A Komplex alapprogram szerint működő iskolákban a tanulók személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése mellett megjelenik az egész életen át tartó tanulást támogató, valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő transzverzális készségek, mint például a kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó, kritikus gondolkodás, kollaboratív munkára való készség, a döntéshozatal, valamint az érzelmek kezelésének készsége és az elfogadás fejlesztése is.

„Az egyetem '17 óta részt vesz egy kiemelt európai projektben, amelynek a célja a korai iskolai elhagyás csökkentése, a lemorzsolódás csökkentése. A lényeg az, hogy egy olyan tanulási és tanítási stratégiát dolgozzunk ki, amelyik élményszerűvé és hatékonnyá teszi az iskolai nevelést, ezzel tudjuk a lemorzsolódást csökkenteni” – hangsúlyozta Nagyné dr. Schmelczer Erika, a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatója, aki hozzátette: „Összesen 25-féle alsós és felsős, tanítói, illetve tanári kézikönyvet dolgoztak ki, minden tantárgynak megvan a saját kézikönyve, illetve egy angol és egy német nyelvű kötet is készült. Az egyetemen összesen 150–200 ilyen csomagot osztanak majd ki a záróvizsgán részt vett hallgatók számára, akiknek a későbbi, mindennapi munkáját fogják segíteni a kiadványok.”