Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény


Bemutatkozás
Tagintézményünk a város legkeletibb részén Oros kertváros területén működik.

Vonzáskörzetünkre még manapság is a „falusiasság” jellemző, az itt élő emberek őrzik az egykori különálló település hagyományait, de egyre inkább a kertvárosi jelleg erősödik. Óvodánk épülete jó infrastrukturális környezetben helyezkedik el. A hozzánk érkező gyermekeket szeretetteljes, családias, barátságos nyugodt légkör fogadja. Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Óvó, védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő feladattal a családi nevelés kiegészítője. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Azt valljuk, hogy gyermekeink számára az aktív, szeretetteljes, örömteli óvodai légkör olyan alapot ad, mely a későbbi életüket döntően befolyásolja. Ennek alapja a sok közösen végzett tevékenység, mely a közös élmény hatásával ajándékoz meg. Nevelőmunkánk eredményességének alapvető feltétele a szülőkkel való hatékony együttműködés.

Tárgyi feltételek:

Az épület és az udvar az elmúlt évben jelentősen megszépült, megújult. Esztétikusan berendezett, sok játékkal felszerelt csoportszobáinkban teremtünk a gyermekek számára barátságos életteret. Udvaraink megfelelő mozgáslehetőséget, biztosítanak árnyas, növényekben gazdag zöld területen.

Személyi feltételek

Gyermekcsoportok száma: 3
Férőhelyek száma: 75
A gyermekek fejlesztését vegyes életkorú csoportokban 6 főiskolai végzettségű óvodapedagógus folytatja. A pedagógiai munkát 3 szakképzett dajka segíti.

Egy 4 órás konyhai kisegítő biztosítja a gyermekek étkeztetéséhez szükséges feltételeket. Az udvari környezet feltételeit egy udvaros-karbantartó végzi.

A tagintézmény adminisztrációs feladatait egy 8 órás pedagógiai asszisztens látja el.

Nevelési gyakorlatunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szellemében folyik a helyi adottságokat kihasználva. A Tevékenységközpotú óvodai nevelés a gyermekközpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapfeladatának.

Nevelési elveink:
• A gyermeki szükségletek kielégítése, érzelmi biztonságot nyújtó, harmóniát elősegítő szeretetteljes légkör megteremtése az óvoda minden dolgozója által.
• A testi, a szociális és az értelmi képességek fejlesztése, az egyéni képességeknek és életkori sajátosságoknak megfelelően, a gyermeki közösségben változatos tevékenységek által.
• Megfelelő idő, hely, és tárgyi feltételek biztosítása a játékhoz, mely az óvodás korú gyermek harmonikus fejlődését leginkább biztosítja.

Alapvető célunk az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével / Ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is /.Programunkból adódó célunk a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakítása. Az iskolai potenciális zavarok megelőzése.


Programunk sajátosságából adódó céljaink:

„A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, a személyiség fejlesztéssel történik a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.”

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik.

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat.

Programunk vallja, hogy a gyereket minden életkori szakaszban orientálni kell valami felé, vezetni kell valahová.

A gyermekek fejlesztéséhez vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyek segítik a szocializációt, a társadalmi beilleszkedésre nevelést.

Kiemelt feladataink:

• A környezet- és természetvédelmi nevelés /Második alkalommal is elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Minden évben „Erdei Óvoda” programot szervezünk. A környezetvédelem jeles napjait megtartjuk./
• Egészséges életmódra nevelés /Egészség hetet szervezünk./
• Hagyományápolás /Felelevenítjük a népi hagyományokat, azokhoz kapcsolódó ünnepeket, a településrész kulturális és közösségi eseményein aktívan részt veszünk./

Tehetséggondozás

Szülői igényre és finanszírozás keretében tehetséggondozó műhelyeket működtetünk, melyeknek célja a kiemelkedő képességű gyermekek továbbfejlesztése.

Működő önköltséges foglalkozásaink:
• Kézműves műhely
• Népi játék
• Karate
• Ovi foci
• Angol nyelv

Ingyenes formában, szülői igényre:
• játékos

Városi cégeink