Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézménye


BEMUTATKOZUNK

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézménye 
Nyíregyháza, Liszt Ferenc út 32-34. 
Tel./Fax.: 42/512-922 
Honlapunk címe: www.tunderkertkeletiovoda.hu
e-mail cím: ligeti@netra.hu

MOTTÓNK

„ A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága,
kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés,
a gyermekeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség.
A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”

( Hűvös Éva)

Óvodánk 1999 – ben épült, modern, tágas, külső megjelenésében egyedi színfoltja a városunknak. Helyileg a bujtosi Városliget közelében, könnyen megközelíthető helyen áll. 4 csoportfoglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel és tornateremmel rendelkezik, melyek mérete megfelelő, felszereltsége jó. Tágas udvarunk a szilárd burkolatú levegőztető és a kerékpárút kivételével füvesített. Egyik fele mozgásfejlesztő fajátékokkal, homokozókkal, babaházakkal rendelkezik. A másik fele (focikapuval) sportudvarként áll rendelkezésre a mozgásos tevékenységek és a családi rendezvények lebonyolítására.
Gyermekeink a szabad intézményválasztással élve a város különböző pontjairól érkeznek, zömében a szülők előzetes tájékozódását követően.

Intézményünk Helyi Nevelési Programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, Porkolábné Dr. Balogh Katalin „Komplex prevenciós Óvodai program” felhasználásával, meglévő értékeink, nevelési gyakorlatunk, hagyományaink megőrzésével készült. Több éves tapasztalat alapján állíthatjuk, hogy ez a program alkalmas leginkább arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület tudását leghatékonyabban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni.

Az általunk képviselt Helyi Nevelési Program kiemelten kezeli a különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Célunk megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat. A hangsúlyt az óvodai megelőző, preventív munkára fektetjük. A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést – a hátrányos helyzet és a különbözőség figyelembe vételével – a humánerőforrás fejlesztés célirányos működtetésével, a differenciált nevelésre, az integrált nevelésre történő felkészítéssel biztosítja óvodánk. Kiemelten fontos számunkra, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is egészséges gyermekeket neveljünk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életvitel megalapozására.

 

PROGRAMUNK TARTALMÁNAK HANGSÚLYOS TERÜLETEI

• A gyerekek mozgáson és játékon keresztül történő komplex személyiség fejlesztése. 
• A mozgásos tapasztalatok által történő képesség fejlesztése. 
• A környezet tevékeny megismerése. 
• A természet és környezetvédő viselkedés gyakorlása, magatartás és viselkedéskultúra alapozása. 
• Az egészséges életmód szokásainak, igényeinek megalapozása, mentálhigiénés fejlesztés. 
• Az önkifejezés képességének fejlesztése. 
• A részképesség problémás gyerekek nevelése, fejlesztése. 
• A gyermekvédelmi tevékenység.

Gyermekeink szeretnek óvodába járni, szívesen, örömmel tevékenykednek, nyitottak a környező világra, szeretik a kihívásokat, tevékenységükben megjelenik a kreativitás. A program következetes alkalmazása eredményeként gyermekeink 6 – 7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre.

 

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK ALAPELVEI ÉS A NEVELÉS CÉLJA

Komplex prevenciós óvodai program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerű fejlődéssel és a neveléslélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel.

 

ALAPELVEINK

- A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.
- A gyermek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
- A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülése és bizalom övezi.
- Mindenkor és minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembevétele.
- Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

Városi cégeink