Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény


A Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény rövid bemutatása:

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény címe 4400 Nyíregyháza, Virág utca 67. Nyolc csoportos óvodánk 2011-ben lett tagintézmény, 1983-as „indulása” óta (28 évig) önálló működésű volt. Mindegyik csoportba vegyes korcsoportú gyermekek járnak. Az épületet családi házak szomszédságába építették, de vonzás- körzetünkben van lakótelep, illetve „körénk épült” több társas ház.

Nevelő-testületünk jól felkészült, pedagógiai megújulásokra törekvő 16 óvodapedagógusból áll, akikre jellemző a nagyfokú érdeklődés, nyitottság, innováció. A testület fele – 8 óvodapedagógus – szakvizsgával rendelkezik. Két jól működő munkaközösségben segítjük további szakmai erősödésünket, fejlődésünket, elméleti tudásunkat és gyakorlati munkánkat.

Jelenlegi nevelési programunk adaptációját az Epochális óvodai nevelési programot 1997-ben választottuk. Azóta kétszer módosítottuk a köznevelési törvények irányelvei szerint. 2013. szeptemberétől Epochális pedagógiai programFő célkitűzése az egyéni képességfejlesztés, az egyéni különbségek tiszteletben tartásával, megfelelő befogadó környezetben, szem előtt tartva az egészséges életmódot, a környezet tudatosságot. Mindezt modell értékű kommunikációval közvetítve. Programunk erőssége és speciális jellege, hogy a képességfejlesztés mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építvevalósul meg. A program sajátosságaival minden óvodai dolgozó azonosul.

1998 óta bázis-óvodai feladatokat látunk el Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. 
Épületünk 2015 nyarától folyamatosan megújul, modernizálódik, szépül, és nagy örömünkre az energetikai felújítás eredményeként gazdaságos működésű is lett. 
Jól megközelíthetőek vagyunk, a szülők autó parkolása megoldott, autóbusz megálló az óvodától 250 m-en belül van.
Óvodánkban nincs főzés, csak tálalás.

Minden csoportszoba tágas, jól felszerelt, esztétikusan berendezett, a hozzájuk tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortja biztosítja az egész napi tevékenységek feltételeit.
A szülőkkel való kapcsolatunk partneri, kiegyensúlyozott.. A Szülői Munka Közösség segítségével élnek a szülői jogokkal és betartják a szülői kötelességeiket.
A nevelési év során sok közös programot tartunk. Igényeik szerint különböző tehetséggondozó foglalkozást szervezünk.

Napi kapcsolatot ápolunk a környékünkön lévő bölcsődével, általános iskolákkal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Gyermekjóléti Intézményekkel, a Gyermekotthonnal, a Családok Átmeneti Otthonával, Egészségügyi Intézményekkel. Vannak közös programjaink a Megyei és Városi Könyvtárral, Múzeummal, Állatkerttel, egyéb gyermek intézményekkel, rendezvény szervezőkkel, Természet-védelmi Egyesületekkel.

2009-től a Zöld Óvoda cím birtokosa vagyunk. 1998 óta - lehetőség és igény szerint - erdei óvoda programot is szervezünk a nagycsoportos óvodásoknak.
Elnyertük Nyíregyháza Város Környezetbarát Intézménye címet is, amire szintén büszkék vagyunk. Naponta bizonyítjuk, hogy óvodánk dolgozói, gyermekei és a szülői közösség számára fontos feladat a környezet-tudatosság, a természeti és épített környezet megbecsülése, védelme.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek biztonságosan tudjanak közlekedni, ezért olyan tapasztalatokkal ismertetjük meg őket, melynek birtokában jól eligazodhatnak a környezetükben. Ezért a közlekedés szabályainak elsajátítását már itt az óvodában elkezdjük.
Évről-évre egyre több gyermek tanul meg kerékpározni, és a gyakorlást óvodánk KRESZ-pályáján mobil kresz-pálya kialakításával, jelzőtáblák, gyalogos-átkelőhely kihelyezésével segítjük. 
Minden tavasszal megrendezzük a Pindur-Pandúr közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési napot óvodánkban. Sikeres együttműködünk a Megyei és Városi Rendőrkapitányság vezetőivel és dolgozóival, a Közlekedésrendészeti Osztály munkatársaival, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóival, az Észak-Alföldi Régió Nyíregyháza Mentőállomás mentőseivel. Alapítványunk támogatásával beléptünk az Ovi-zsaru programba is.

Elérhetőségeink:
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény
4400 Nyíregyháza, Virág u. 67

Telefon: 512-909
Email: viragutcaiovoda@gmail.com

Városi cégeink