Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde úti telephely


GY.H.D.Ó.-Tündei úti Telephely

Bemutatkozás

A Tünde úti Telephely 2011-től működik a Gyermekek Háza Déli Óvoda telephelyeként. A négycsoportos óvoda 100 férőhelyet biztosít. Nyíregyháza külső területén, a Dunapack Papírgyár mellett helyezkedik el. Az óvodát egy csendes, nyugodt környezet veszi körül, gyermekeink többsége a Kistelekiszőlő családi házas területeiről érkezik. A csoportszobák jól berendezettek, esztétikusak, kielégítik a gyermekek igényeit, biztosítva ezzel a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. Minden csoportszobához külön mosdó - és öltözőhelyiség tartozik.

Óvodánk 72m2-es, jól felszerelt tornateremmel rendelkezik, a változatos tornaeszközök jól szolgálják a gyermekek testi nevelését.

Alapítványi és szülői támogatással az épületben sószobát hoztunk létre, amelyet heti két alkalommal rendszeresen használnak a csoportok.

A tágas udvar gyermekközpontú szemléletet tükröz. Fákkal övezett, minden csoport saját területtel rendelkezik, ideális nevelési céljaink megvalósításához és az egészséges életmód kialakításához. 2008-ban lehetőségünk nyílt arra, hogy az EU szabványainak megfelelő rugalmas gumifelületet, kő díszburkolatot rakhassunk le, amely biztosítja a szabad levegőn való mozgás megszervezését, megalapozva ezzel a gyermekek testi fejlődését és az egészséges életmódra nevelést.

A négy csoportot szakmailag jól képzett óvodapedagógusok vezetik. Pedagógusaink főiskolai végzettséggel, több év gyakorlattal és szakvizsgákkal rendelkeznek. Arra törekszünk, hogy derűs, nyugodt óvodai légkört és érzelmi biztonságot adjunk a gyermekeink számára. Legjobb tudásunk szerint igyekszünk a ránk bízott gyermekeket szeretetre, tiszteletre, munkára nevelni, mindemellett fejlesztjük azokat a képességeiket, készségeiket, melyeket életük során az iskolában, majd felnőtt emberként is jól tudnak hasznosítani.

Az óvoda Tevékenységközpontú nevelési programmal működik, melynek a célja: „a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése. Személyiségfejlesztéssel történik a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.” Célunk a kommunikáció és kooperáció megalapozása a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez mérten.

A szülők igényeinek és a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vételével az alábbi területeken biztosítjuk óvodásaink tehetséggondozását:
• foci
• néptánc
• kézművesség
• angol

Városi cégeink