Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely


AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA

Az intézmény adatai:
Név: Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely egy területileg összevont intézmény egyik egysége. Szervezetileg részben önálló, gazdaságilag a központi óvodához tartozik.

Az intézmény profilja:

Telephelyünk 38 férőhelyes, gyakorlatilag 90 %-ig betöltött ( az előző években 36 ill. 34 fővel működött ).A gyermekcsoportok száma 2 csoport

A nevelőtestület profilja:
A nevelőtestület tagjainak száma: 3 fő, ebből 1 fő a telephelyfelelős. A nevelőtestületben 2 fő dajka és 1 fő konyhás segíti a pedagógiai munkát. Valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik,s a dajkák az óvodai dajka OKJ-s szakképesítéssel.

Az intézmény pedagógiai programja:

Óvodánk pedagógiai programja a Komplex prevenciós óvodai program adaptációjaként készült. A komplex pedagógiai óvodai program feladatának a 3-7 éves gyerekek harmonikus személyiségfejlesztését (a testi, a szociális és értelmi érettség kialakítását), és az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését (megelőzve a tanulási zavarokat) tekinti. A tanulási képességek fejlesztésénél a természetes mozgásra alapozunk, hiszen ez a gyerek legtermészetesebb önérvényesítési módja, megnyilvánulási formája. Ez a program lehetőséget biztosít egyben a prevenciós és korrekciós munkára is. Szervesen illeszkedik az országos óvodai nevelési programba; kapcsolható a spontán tevékenységekhez; épít a gyermekek érzelmi-belső motivációjára; és kapcsolható az egész napos életrendhez. Biztosítja a gyermek fejlődéséhez szükséges érzelmi biztonságot. A mozgáson, játékon keresztül elősegíti a folyamatos fejlődés optimális körülményeit. Minden gyermek a saját, egyéni ütemében fejlődhet a tanulási tevékenységek célzott fejlesztésével a természetes megnyilvánulási formáin, a mozgáson és játékon keresztül.

Az intézmény infrastruktúrája:

Az intézmény infrastruktúrája, tárgyi feltételei átlagosnak tekinthetők. Az épület maga 85 éves. Lakóépületnek épült, de 34 éve óvodaként üzemel. a lehetőségekhez képest karbantartott, 2014. évben energetikai szempontból felújított (nyílászárók cseréje,fűtés-korszerűsítés,tető,- és pince födémszerkezet szigetelése, vizes blokk felújítás).

Rendelkezünk torna-szobával, ami egyben a délutáni pihenés helyéül is szolgál. Az épülethez tartozó udvar tágas. A füves és homokos rész arány megfelelő. Szakmai eszközeink az óvodapedagógusok kreativitása révén folyamatosan frissül, bővül a saját készítésű képesség fejlesztőkkel.

Az Intézmény társadalmi kapcsolatai:

Jól működő kapcsolatot sikerült kialakítanunk a szomszédban működő Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményével.

Nyitott a kapcsolatunk a családokkal (a hagyományoknak megfelelően biztosítunk számukra olyan lehetőséget, amikor betekintést nyerhetnek mindennapjainkba). Az óvodaegységen belül van alkalmunk továbbképzéseken, munkaközösségi foglakozásokon bemutatókon, óvodai ünnepeken való részvételre.

A Szülői Munkaközösséget a szülők választják ki, minden esetben egyeztetnek a lehetőségeikről, tervezett tevékenységükről, elképzeléseikről.

Évek óta hagyomány az időskorúakkal történő kapcsolattartás (különösen karácsony és anyák napja táján).

Városi cégeink