Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely


 Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephelyének bemutatása

Óvodánk Nyíregyháza Mandabokorban egy szép parkosított környezetben fekszik, amely Nyíregyháza külterületén helyezkedik el a tanyabokrokkal együtt. Nagyon szép udvarunk van, ami a közeli tornapályával együtt jól szolgálja a gyerekek mozgásigényét és fejlesztését. Egy vegyes csoporttal működünk. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód alkalmazását és az inkluzív pedagógiai szemléletet. Igyekszünk megvalósítani a differenciált nevelést, egyéni fejlesztést és a tehetséggondozást. A hátrányos helyzetű gyerekek mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek fejlesztésére is. Évek óta sikeresen ismerkednek a gyerekek a furulyázással és őrizzük a tirpák hagyományokat, kultúrát. Többször vettünk részt sikeresen a város intézményei által kiírt pályázatokon. Óvodánk a település kulturális központja is, így részt veszünk a rendezvényeken, ünnepeken. A szülők méltán büszkék gyermekeikre.( Majális, Jótékonysági bál, Karácsonyi ünnepség, Családi nap stb. )

Óvodánk a Tevékenységközpontú nevelési programot választotta és adaptálta azokat a kompetencia területeket, amelyek hozzájárulnak a nevelőmunka minőségének fejlődéséhez Fontos feladatunk az inkluzív pedagógiai szemlélet, kompetencia alapú nevelés, egészséges életmód szokásainak tudatosítása és a környezettudatos szemlélet alakítása (szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos életmódra nevelés, környezet megóvása stb.). Ezeket munkatervünkben is rögzítettük, mint gyermekeink környezetbarát szemléletének tudatos formálását, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtését. Nagyon fontos számunkra az egészséges életmód igényének a kialakítása és ennek tudatosítása a csoportban a szülők bevonásával programok szervezése. A nevelő munka során gyermekeinkkel a lehető legtöbbet töltünk a frisslevegőn, a szabadban. A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a közvetlen környezetünk adta lehetőségeket. Legfontosabb pedagógiai módszerünk adekvát környezetben a tapasztalat gyűjtés, közvetlen megfigyelés és a gyermekek minél több élményhez juttatása.

Ápoljuk hagyományainkat( pl. gyermeknapi kirándulás, jótékonysági bál, munkadélutánok szervezése a szülőkkel közösen. Rendszeresen szerepelünk a helyi médiában ( városi tv, újságok ). Tartjuk a kapcsolatot a Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó többi intézménnyel, részt veszünk a közös rendezvényeken ( pl. Hagyományőrző tánc találkozó, Szüreti nap, Ki mit tud? ) A szakmai szervezetek mellett kapcsolatban vagyunk a városban működő kulturális intézményekkel és más civil szervezetekkel, hiszen más közösségekkel kialakított jó kapcsolat az intézményünkben folyó nevelőmunkára is jótékony hatással bír.

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok:

Vassné Harman Gyöngyi telephely felelős
Garainé Dojcsák Erika óvodapedagógus

A nevelőmunkát segítő dolgozók:

Pálvölgyi Erzsébet dajka
Pulh Gáborné dajka

Elérhetőségek: e-mail: ovodamanda@netra.hu
Telefon: 42/512-917

Bővebb információ: a Gyermekek Háza Déli Óvoda főlapján.

Városi cégeink