Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény


Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény

Kincs az az érték, ami bennünk-, emberekben és a gondjainkra bízott gyermekekben- van.

Bemutatkozás

Óvodánk 1980-ban épült, eredetileg is óvoda céljaira. Azóta több felújításon esett át, ami szebbé tette. Jelenlegi arculatát 2013 –ba kapta. A négy csoportot magába ölelő épületünk zöldövezeti (Érkerti) kertvárosi részben található.

Könnyen megközelíthető, úttesttől elszeparált, védett parkolóval rendelkezik.. Intézményünk udvarán minden csoportnak külön udvarrésze van, ahol biztonsággal használhatják az udvari játékokat. 
A játékok gyermek és környezetbarátok a törvényi és balesetvédelmi szabályoknak megfelelően.
Óvodánkban korcsoport szerinti osztott csoportok működnek: kiscsoport, középső csoport és nagycsoportok.

Minden csoportszobához tartozik öltöző és mosdó, így gyermekeink más csoporttól elkülönülten, zavartalanul végzik a testápolással kapcsolatos teendőiket.

Óvodánk dolgozói: 
8 óvodapedagógus, ebből egy tagintézmény vezető is
4 dajka 
1 pedagógiai asszisztens 
1 karbantartó

Az óvodai fejlesztőmunkát logopédus és pszichológus segíti. Szükség esetén más szakemberek bevonására is sor kerül.

Tálaló konyhánk van, ahová előkészített étel érkezik. Innen kerül be a csoportokba.
Sószobával rendelkezünk, mely a légzőszervi megbetegedések megelőzősét, az immunrendszer erősítését, az egészséget szolgálja. Az óvodapedagógusok pontos beosztás alapján a délelőtti folyamatba építik be a sószobai tevékenységeket. A külön foglalkozások helyszínéül is a sószoba szolgál.
Különfoglalkozásokat szülői és gyermeki igények alapján indítunk: angol, hittan, kézműves, néptánc, foci stb..

A nevelőtestület a Lépésről lépésre alternatív pedagógiai program adaptálásával (eredeti nevén: Step by Step) végzi a nevelő munkát. A Lépésről lépésre óvodai gyakorlatunk célja: a 3 -7 éves korú gyermekek individumának kibontakoztatása és személyiségük fejlesztése.

A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individumokhoz és szociális lényekhez az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. A program a tevékenységek tudatos megtervezésével hatékonyan segíti a személyiség kibontakoztatását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére.

A Lépésről lépésre óvodai program sajátosságai:

1. Individualizálva szocializál
Az óvodai nevelésbe az életkori, és életkori szakaszonként jelentkező általános jellemzők mellett az ember egyediségére, a gyermekek között meglévő különbségekre irányul a figyelem. A Lépésről lépésre óvodai programban a család és az óvodaszocializáló szerepét hangsúlyozva az egyediség, az egyéniség támogatása, megalapozása.

2. Sajátos tevékenységközpont-rendszerben teremti meg a feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a szabad játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek választási lehetőségeit. Ez a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket és integrálja a fejlesztés tartalmát.

A hét tevékenység központ:
1. A családi és egyéb szerep-szituációs, drámajáték központja.
2. Irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikrocsoportos mozgásfejlesztő játékok 
központja.
3. Homok-víz asztali tevékenységek, terepasztali játékok központja.
4. Építőjátékok, barkácsolás, szerepjátékok központja
5. Művészeti tevékenységek központja.
6. Manipulációs, asztali, társas-szabályjátékok központja.
7. Természettudományos központ.

3. A családokat bevonja az óvodai életbe. Aktivizálja a szülőket az együttműködésben. Erősíti a szülők felelősségét, támogatja a családi nevelés problémáinak megoldását. Az óvodapedagógus mintát ad a közös játékra, a gyermekekkel való törődésre, nevelésre.

4. Családgondozás szociális munka 
Óvodapedagógusaink figyelemmel kísérik a gyermekek mindennapjait, az esetleges felmerülő problémákat a szülőkkel és az óvoda gyermekvédelmi felelősével egyeztetve megbeszélik. Mindezek mellett érzelmi biztonságot és mentális támogatást nyújtanak a hátrányok csökkentésében, leküzdésében.

Bővebb információért forduljon hozzánk bizalommal személyesen, telefonon, e-mailban.

Az óvodánk elérhetőségei: 
Neve: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény
Címe: 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 52-58.sz.
Telefon: 06/42-512-911
E-mail: kincskereso@netra.hu

Városi cégeink