Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény


Gyermekek Háza Déli Óvoda
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény


„Minden amit az ember megtanul, hogy
tenni tudjon, a tevékenység révén tanulandó meg.”
(Coménius)


Óvodánk Nyíregyházán, a Dugonics utca 16. sz. alatt található a város kertvárosi övezetében. 1980-ban épült, és nyitotta meg kapuit akkor még 4 csoporttal.

2011. augusztus 01.-től az óvodák összevonása során lettünk a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézménye.

2013. szeptember 01-től a „Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézménye” című ÉAOP-4.1.1/11 2012-0026 azonosító számú projekt keretében megvalósult átalakításnak köszönhetően intézményünk teljes körű felújításon esett át, új csoportszobával, tornaszobával, fejlesztőszobával, elkülönítővel bővült. Így már 5 jól felszerelt, korszerű berendezéssel ellátott csoportszobában foglalkozunk a gyermekekkel.
1996-tól segíti nevelőmunkánkat az „Ezer élmény- Ezer játék”alapítványunk.

Helyi programunkba a adaptáltuk 1999-ben és vezettük be az osztatlan csoportokba. 
A tevékenységközpontú program célja a 3-7 éves gyerekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába foglalja:
- A teljes gyermeki személyiség fejlesztését, a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.
- Az életrevaló felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

2009. november 01-től a csoportban bevezettük a „Kompetencia Alapú Nevelés” elemeit, mely egy lehetőség a gyermekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére.

Nevelő munkánk során kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, a játékba integrált, önkéntes és cselekvéses tanulás, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai élethez szükséges készségek, képességek kialakítását. Fontos számunkra a gyermekek egészséges életmódra, a természet szeretetére, védelmére nevelése, és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.

A gyermekek számára több önköltséges foglalkozást szervezünk: angol nyelvvel való ismerkedés, néptánc, zeneovi, ovifoci, vizuális műhely, ovi-sakk, játékos zenéstorna. 
Pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógus, pszichológus, utazó logopédus, szurdopedagógus, gyógypedagógus is segíti.

Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való eredményes kapcsolat kialakítására. Intézményünk több, nyitott programot szervez a családok számára: Szüreti hét, Mikulás-torna, Karácsony, Zöld-nap, Oviparádé, kirándulások, „KI, MIT TUD?”, Hagyományőrző Néptánc-találkozó, Apák napja...stb.

 

Óvodánk kiemelkedően eredményes az egészséges életmódra nevelés területén. 2010-ben, városunkban elsőként lettünk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisovija.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és „élővé tételét” célozza az óvodai közösségek (pedagógusok, szülők, családok) valamint természetesen a kisgyermekek körében. A közösségi alapú gondolkodás jegyében teret adunk a nevelőmunkában a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek.
Csak pár példa:
• évente kétszer Egészség-hetet, és „Bázisovi-napot” szervezünk a gyerekeknek,
• foglalkozásokat tartunk a Vöröskeresztről, vagy éppen a napsugárzásról, vagy más vöröskeresztes-egészségnevelő témáról,
• nyitott szülői fórumokat szervezünk, 
• helyet adunk, segítünk a véradások szervezésében,
• gyűjtéseket szervezünk, (pl. karácsonyra használt játékot, vagy ruhát a rászorulóknak)
• közös pályázatokban és projektekben veszünk részt a Vöröskereszttel.

Büszkék vagyunk a környezettudatos magatartás és a környezetvédelemre nevelés terén elért sikereinkre. Intézményünk egész területén biztosítottuk a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. Folyamatos a papírgyűjtés, 2012-ben városi szinten első helyezést értünk el a meghirdetett versenyen. 2014-ben a „Legvirágosabb Intézmény” pályázat különdíját nyertük el. Alapítványunknak köszönhetően, minden csoportba „só homokozó asztalt” vásároltunk prevenciós szándékkal.

Feladatunk olyan gyermekek nevelése, akik harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs készséggel, beszédkultúrával rendelkeznek, örömre és szeretetre nyitott, érzelem gazdag személyiséggé válnak.

Városi cégeink