Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely


Rólunk

Az intézmény neve: Gyermekek Háza Déli óvoda Butykai Telephely

Az intézmény címe: 4246 Nyíregyháza- Butykatelep Bajcsy Zs. út.12.

Az idejáró apróságok, békés, barátságos, szép környezetben, szakértő, gondos nevelői felügyelet mellett cseperednek. A gyermekek nyelvén jól értő három óvodapedagógus, két gondozónő, és egy konyhai kisegítő, varázsolja el a kicsiket a mindennapokban.

Intézményünk kezdetben nem óvodaként funkcionált. A 70-es években családi házakból alakították át. Jelenleg másfél csoporttal működik intézményünk, 29 kisgyermek nevelését látjuk el. Mivel óvodánk távol van a várostól és környezetünkben nincs bölcsőde így a 2,5 éves gyermekeket is felvesszük Óvodánkban részben osztott vegyes csoportok működnek. Délelőttönként két különálló csoportként működünk, délután pedig összevontan működik intézményünk.

Tárgyi feltételek

Jelenleg két csoportszoba, tálaló konyha, mosdóhelyiségek, öltözők és egy kis iroda helyiség tartozik az épülethez. Tornaterem nincs, viszont nagyon tágas udvarral rendelkezünk, mely minden tekintetben biztosítja a gyermekek számára a megfelelő mozgáslehetőséget a jó időben. Felszereltségünk jónak mondható. Az utóbbi években nyílászárók cseréjére, valamint a konyha és a mosdók felújítására is sor került. Igyekszünk pénzügyi forrásokat keresni az udvari játék eszközök bővítésére. Megújult homokozó pavilonunk, valamint a hintaállványokat is saját erőből fejlesztettük.

Társadalmi környezet, helyi sajátosságok

Butykatelepet szétszórt településszerkezet jellemzi. Nagy része un. családi házas övezetbe tartozik, de néhány házból álló kisebb tanyák tanya bokrok is tartoznak hozzá. László tanya, Újsor tanya, Nyíri tanya, Görcsös sor, valamint az utóbbi években az Oláhrét környezetéből is érkeznek hozzánk gyermekek.

 

Óvodánk pedagógiai programja

Óvodánkban az országos alapprogramban megfogalmazottakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. . Intézményünk pedagógiai programjának adaptálása még a KIKELET óvodával való együttműködés idejére tehető. A prevenciós és korrekciós fejlesztő program Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programjának adaptációja. A fejlesztés alapja az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztése a mozgáson keresztül. Programunkkal segíteni kívánjuk az átlagtól eltérő vagy egy részterületen sérült, magatartászavaros illetve kiemelkedő képességű gyermekek fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban a példaadás hatására kialakuljon a másság elfogadása. Óvodai nevelőmunkánk lényeges eleme differenciált és személyiségközpontú nevelés, melyhez szervesen kapcsolódik az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele. Nevelőtestületünk azonosulni tud azzal a céllal, hogy a fejlődés korai szakaszában a prevencióra a korai fejlesztés tudatos támogatására szükség van A fejlesztést a mozgás, játék, kultúra átadás egységében valósítjuk meg. Kiemelt feladatunk a tudáshoz való jutás, esélyegyenlőségek javítása.

 

Az intézményi légkör, kapcsolatok alakulása

Intézményünkben igen családias a légkör, kis közösséget alkotunk. Nagyon fontos szerepet tulajdonítunk a jó munkahelyi légkör kialakításának Szoros az együttműködés az intézményen belül dolgozók között. Keressük a z együttműködési lehetőséget az intézményhálózaton belül is Szülőkkel való kapcsolattartásunk jól alakul. Igyekszünk olyan programokat tervezni, amelyben aktívan részt vehetnek, próbáljuk érdekeltebbé tenni őket, bevonjuk programjainkba.

Szoros az együttműködésünk az iskolákkal, helyi kulturális és szociális egyesületekkel. Közös rendezvényeket, nyílt napokat tartunk.

Városi cégeink