EÉÓ Gyermekmosoly Tagintézmény


BEMUTATKOZUNK


Az Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephelye a Jósavárosban, lakótelepi környezetben található. Óvodánk öt csoporttal működik, kedvező elhelyezkedésünk, - a parkokkal övezett ligetes udvar, távol az autók zajától - biztosít gyermekeink számára barátságos és tiszta környezetet. Az óvoda épülete a homlokzatszigetelésnek és a nyílászárócseréknek köszönhetően külsőleg is megszépült, belső helyiségeink tágasak, világosak, esztétikusak, harmóniát sugároznak, a gyermekek kényelmét, biztonságát szolgálják. A csúszdák biztonságosabbá tétele érdekében folyami homokkal lettek körülvéve, amit az óvoda valamint a szülők közreműködésével valósítottunk meg.
Szintén szülői segítséggel szépült meg óvodánk kerítése is.
A gyermekek mozgásigényének kielégítését nagy udvarunk és jól felszerelt tornaszobánk biztosítja. 
Közelünkben bölcsőde és iskola is található.
A környezettudatos és egészséges életmódra nevelés érdekében kihasználjuk a Sóstói erdő, az erdei tornapálya, a Főiskola Botanikus kertjének közelségét és az Állatpark jó megközelíthetőségét. Ezekre a helyekre rendszeresen szervezünk látogatásokat, kirándulásokat.


Nevelőtestületünk elkötelezett a helyi nevelési program megvalósítása iránt (Komplex Prevenciós Óvodai Program). A gyermekekkel 10 fő óvodapedagógus (3 fő szakvizsgázott, 1 fő Gyermek és ifjúságvédelmi szakképesítéssel rendelkező), 1 főállású gyógypedagógus foglalkozik, munkájukat 5 fő szakképzett dajka segíti.
Folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel igyekszünk szakmai ismereteinket bővíteni. Óvodánkban a minőségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a dolgozók külső és belső képzése, önképzés, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Fontosnak érezzük, hogy megfeleljünk partnereink igényeinek, a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezése és a szakmaiság elveinek megőrzése mellett. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a prevenciórafelzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Fejlesztőeszközeink a nevelési programunk megvalósításához illeszkednek, tervszerűen, folyamatosan bővülnek, anyagi helyzetünktől függően a szülői támogatásnak köszönhetően.

 

A 2012/13-as nevelési évtől befogadó óvodaként működünk, így egyre több ép intellektusú sajátos nevelési igényű és BTMN gyermek fejlesztését biztosítjuk inkluzív nevelés keretein belül. Intézményünkben megfelelő végzettségű főállású szakember foglalkozik a gyerekekkel. 
A szocializáció szempontjából célszerűnek tartjuk olyan óvodai élet szervezését, amelyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása is elengedhetetlen feladat.
Hosszú távon fontosnak tartjuk, hogy óvodánk folyamatosan jól működjön, legyünk kellően nyitottak a társadalmi változásokra, nevelőmunkánk során érvényesüljenek az innovatív pedagógiai törekvések, és olyan gyermekeket neveljünk, akik rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel, személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet sikeres megkezdésére.

Hagyományőrzés, hagyományápolás

Óvodánkban évtizedek óta nagy figyelmet fordítunk a gyerekek mai életviteléhez illeszthető hagyományőrzésre, hagyományápolásra. Ennek jegyében közös rendezvényeket is szervezünk a szülőkkel.
Ilyen az őszi szüreti mulatság és vásár, ahol együtt kézműveskedhetnek gyermekeikkel. Ekkor elmaradhatatlan program a szőlőszemezés, szőlőpréselés és mustkóstolás. 
Az adventi időszak keretén belül naptárt és koszorút készítünk, Katalin és Borbála ágat állítunk, a szülőkkel közös kézműves foglalkozásokat szervezünk, ahol szebbnél szebb karácsonyi ajándékok készülnek. Gyermekeinkkel felelevenítjük a Luca-napi népszokásokat: Luca-búzaültetés, Luca-napi kotyolás, jósló pogácsa sütése.
Karácsony előtt kedvelt tevékenységek a mézeskalácssütés és a pásztorjátékok.
A téli időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a népi kis mesterségek megismertetésére, gyakorlására. (szövés, fonás, pókozás, agyagozás, gyöngyfűzés, stb.)
Farsangkor a télbúcsúztatás keretén belül alakoskodó játékokkal a gyerekek által készített kiszebábokat égetjük el tél kergető népi mondókák kíséretében.
húsvéti népszokásokhoz kapcsolódóan népi tojásfestési technikákkal ismerkednek a gyerekek, és felelevenítjük a locsolkodás hagyományát. 
pünkösdölő programjában főszerepet kapnak az ügyességi- és sportvetélkedők, a hagyományos pünkösdi király- és királynéválasztás, és természetesen feleleven

Városi cégeink