Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény


A Búzaszem – Székhelyóvoda, Nyíregyháza belvárosában található 9 csoportos, 208 férőhelyes két épületből álló intézmény, mely 1979-ben nyílt meg a város gyermekei számára.
8 osztatlan csoportban neveljük a gyermekeket, speciális csoportunkban pedig 1986 óta enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelünk részleges integrációban.

1997-től a FREINET pedagógiai rendszer alapján végezzük nevelőmunkánkat, mely középpontba helyezi az önálló gyermeki ismeretszerzés lehetőségét. Előtérbe helyezzük a gyermeki alkotást és a természetes kísérletező tapogatózást. Freinet pedagógiája optimista, a bizalom pedagógiája, mert abból indul ki, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és megfelelő környezetben és természetes motiváltságának megőrzésével más képességei is harmonikusan fejleszthetők.

Óvodánkban olyan környezetbe várjuk a gyermekeket, melyben minden érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. Gazdag felszereltséggel biztosítjuk a gyermekek szabad, örömteli játékát, tevékenységeiket, ismereteik bővítésének lehetőségét, ezáltal egész személyiségük fejlődését.

Az óvodánkhoz tartozó nagy udvarrész füves-fás, fajátékokkal felszerelt játszóterülettel elégíti ki a gyermekek mozgásigényt.

Óvodaképünk: Óvodánk nyitott, elfogadó, szeretetteljes, változatos élményeket nyújtó környezet, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket olyannak szeretünk amilyenek, és úgy segítjük, támogatjuk őket, hogy kiteljesedhessenek, önmaguk lehessenek.

Célunk: Olyan boldog óvodáskor megteremtése, amely hozzásegíti őket későbbi életük sikereihez, személyiségük pozitív alakulásához.

Kitűzött céljaink elérése érdekében biztosítjuk:
– biztonságérzetet nyújtó, érzelmekben gazdag, bizalomra épülő családias légkört,
– testi, lelki, szociális harmóniát,
– szabad, örömteli játékot,
– a mindennapos mozgásörömét,
– egészséges életmód megalapozását,
– természetes kíváncsiságból adódó tapasztalatszerzést,
– a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozását, önkifejezést,
– az esélyegyenlőség biztosítását,
– hátránycsökkentést,
– tehetséggondozást,
– különbözőségek elfogadását,
– sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését, felzárkóztatást,
– iskolai életbevaló lassú átmenet biztosítását,
– családokkal való nyitott szoros együttnevelést, együttműködést.

Gyermekképünk: Olyan boldog, önfeledten játszó kisgyermek, aki vidám, kiegyensúlyozott, képes együttműködni. Pozitív kapcsolatban él a természettel, a környezetével, rácsodálkozik az őt körülvevő világra, kötődik a meséhez, zenéhez, mozgáshoz, minden alkotó tevékenységhez.
„Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik, akit nevel, annak legbelsőbb énjére.” (Celestin Freinet)

Képességfejlesztő és tehetséggondozó munkánkat eredményesen segítik a szülői igényeken alapuló tehetséggondozó különfoglalkozások tanköteles korú gyermekek számára – angol nyelv, torna, úszás, néptánc, furulya, zeneovi, kézműves foglalkozás, hittan – ökumenikus bibliaismeret gyermekeknek.

Városi cégeink