Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény


A Gyermekkert Tagintézmény bemutatkozása

Óvodánk 1970-ben épült. Pavilonszerű elhelyezkedésben van négy csoportszoba a hozzájuk kapcsolódó szociális helyiségekkel. Intézményünk 100 férőhelyes négy csoporttal működik. Csoportszervezésünk elve a homogenitás, de időnként előfordul a részben osztottság. A gyermeklétszám a fennállásunk óta magas. Intézményünkben ellátjuk a nagyothalló SNI gyermekek integrált nevelését is. Rendelkezünk saját főzőkonyhával, ahol a Sodexo kft biztosítja az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrendet. Az óvoda épületét 2014 nyarán egy energetikai pályázat keretén belül felújították, így már egy korszerű, energiatakarékos épületben látjuk el feladatunkat. Szerencsés a helyzetünk, mivel a városközpontban, mellékutcában vagyunk megtalálhatóak így a forgalom és az ezzel járó kellemetlen szennyeződések nem érintik közvetlenül az intézményt. A csoportszobák tágasak, világosak, a hozzájuk kapcsolódó szociális helységek esztétikusak. Minden csoport saját udvarrésszel rendelkezik, melyeken környezetbarát, mozgásra inspiráló játékeszközök vannak. Az udvaron homokos, füves, térkő burkolattal és gumilappal borított játszóterületek biztosítják a változatos mozgáslehetőségeket, a pancsoló medencében a zuhanyzás a felfrissülést szolgálja. Közvetlen szomszédunkban a Katica bölcsőde és a Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye található, ami kedvezően hat a partnerkapcsolatunkra. A belső és külső környezet kialakítását, a gyermekek játékeszközeinek beszerzését, bővítését, főleg önkormányzati forrásból, alapítványi, szülői, pályázati támogatásból, igyekszünk megvalósítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, a környezettudatos szemléletmód formálására. 2013-ban elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Igyekszünk ennek szellemében végezni munkánkat és megfelelni a követelményeknek. A Helyi Pedagógiai Programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptálásával készült, ami a mozgásfejlesztésre, a gyermekek alapvető mozgásigényére, a játékra építve megfelelő motiváció révén szolgálja a képességek, készségek fejlődését. Az óvoda sajátos arculatát tükrözi a Pedagógiai programunkban kitűzött cél és feladat, az ezek eléréséhez vezető út, vagyis a mozgás kiemelkedő szerepe, a gyermektisztelet, az egyéni képességfejlesztés, a tanulási formák szervezettsége, partnerközpontú működés. Nevelőtestületünk igyekszik a sok éves szakmai tapasztalat mellett folyamatos önképzéssel megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások, a szülői igények iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. Büszkék vagyunk az 1999-től megrendezett családi napunkra, amit a Sóstói Múzeumfaluban tartunk minden év májusában. A gyermekek, a szülők és az óvoda dolgozói várják ezt az eseményt, hiszen a jó hangulat az együtt játszás, a közös főzés, a színes programok elősegítik, erősítik a család és az óvoda kapcsolatát. Arra törekszünk, hogy az óvodánkban sokat és jól játszó gyerekekből nyitott, érdeklődő iskolás és majdan alkotó, tevékeny emberek váljanak.

Városi cégeink