Önkéntes munka – Erasmus+ az Egészségügyi Karon

A Debreceni Egyetem nyíregyházi Egészségügyi Kara is részt vesz az Erasmus+ keretében finanszírozott önkéntes programban, közösen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával és a szlovákiai Selye János Egyetemmel.

Az EU által közel 70 ezer euróval támogatott projektet a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeihez próbálják igazítani. Fontos, hogy a kezdeményezéssel gyorsan reagálhassanak a változó társadalmi és piaci igényekre. A program a tervek szerint tavasszal kezdődik, és két éven át működik. A napokban azzal az online kerekasztal-megbeszéléssel indult a munka, melynek részleteit mutatjuk meg a következő összeállításban.

„Tudjuk, hogy önkéntesnek lenni egyfajta hivatás, hiszen nem az anyagi haszonszerzés az elsődleges célja, hanem valamilyen jó cél érdekében vállalt feladat ellátását jelenti, miközben a társadalom számára hasznos tevékenységet végeznek. Az önkéntesek önmagukról is nagyon sokat tanulnak, fejlődnek és tapasztalnak. Fontos, hogy az önkéntesség egyrészt magukra az önkéntesekre, mind az érintett szervezetekre, közösségekre, társadalmakra nézve is számos előnnyel jár” – szólt az eseményen dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, az EK címzetes egyetemi tanára.

Integrációs, tanulási és kulturális lehetőségeket kínál az önkéntesség, miközben könnyen szerezhetnek tanulással vagy munkavállalással kapcsolatos készséget is a fiatalok.

„Ez a program időközben nagyon aktuálissá vált. Mikor a pályázati anyag benyújtásán dolgoztak a kollégák, ők sem és mi sem sejtettük, hogy az önkéntesség kérdése ilyen mértékben felértékelődik, és ilyen jelentősége lesz világszerte – köszönhetően a járványnak. Ez a projekt mind időben, mind térben a lehető legjobb helyen van” – szólt a kerekasztal-beszélgetésen Rusinné dr. habil. Fedor Anita, a kar tudományos dékánhelyettese.

A Nyíregyházán tanuló diákok segítő elhivatottsága igen erős. Nyilván ezért választották a karon tanulható szakmákat. A hátrányos helyzetű térségek életminőségének felmérésében, illetve az ott élő fiatalok e-mentorálásában vállaltak már korábban is önkéntes tevékenységet. Jelenleg is sokan a COVID-vírussal kapcsolatos tesztelésben vesznek részt határon innen és túl.

Sántha Ágnes, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának egyetemi adjunktusa is megszólalt az online eseményen:  

„Tervünk az is, hogy megteremtsük az önkéntes tapasztalatoknak a szakmai hasznosítását. Kiváltképpen a munkaerőpiacon. Közvélemény-kutatásokból és a munkaerőpiac szereplőitől, a munkaadóktól tudjuk, hogy összességében ebben a térségben – Kelet-Közép-Európában – az önkéntes tevékenységek száma viszonylag alacsony. Ahhoz, hogy a hallgatókat ösztönözni tudjuk az önkéntességre, vonzóvá kell tennünk azt, tehát egy kézzelfogható hasznot kell társítani hozzá.”

A diákok tanulmányi időben kreditpontokat kapnak munkájukért. Végzés után az oklevélhez csatolják az önkéntes munkát igazoló dokumentumot, sőt, önkéntes portfóliót állítanak össze számukra, így jelent ez komoly előnyt a munkavállaláskor.

Az egyetemek partnerei egészségügyi és szociális, illetve oktatási intézmények lesznek, az igények szerint folyamatosan bővülő körben.