Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Munkakör megnevezése: 1 fő szakmai vezető
A jogviszony időtartama: határozott időre 2020. november 30-ig
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
Szakmai vezetőként közreműködik az EFOP.1.2.9-2017-00047 „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt megvalósításában az alábbiak szerint:

- Felel a szakmai munkáért, a projektet megvalósító csapat irányításáért;
- Biztosítja a projekt célkitűzései, valamint az EFOP-1.2.6 kiemelt projekt célkitűzései közötti szinergia meglétét;
- Érzékenyíti a helyi munkaerőpiac szereplőit, segíti a női és az atipikus foglalkoztatás szempontjainak elfogadását;
- A munkaerőigény feltárása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a munkáltatókkal.
- Menedzseli a projekt kitűzött feladatainak megvalósulását;
- Felügyeli a Család és KarrierPONT munkatársainak és a tanácsadók munkáját; a végzett szakmai munka folyamatosságát, és minőségét;
- Képzéseken, találkozókon képviseli a szervezetet;
- Szakmai kérdésekben egyeztetéseket folytat
- Az SZMSZ, a Projekt ütemterv, a Projektjelentések, az Átadás - Átvétel, Elfogadás folyamatainak előkészítése és végrehajtása és az azokhoz kötődő dokumentációk elkészítése;
- Státuszjelentések elkészítése;

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• egyetemi vagy főiskola szintű diploma,
• 3 éves a felhívás témájában szerzett releváns szakmai tapasztalat (foglalkoztatás/ képzés témában szerzett),
• felhasználó szintű számítógépes ismeret (Word, Excel stb.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
• pályázatok lebonyolításában való részvétel

Elvárt kompetenciák:
• kiváló problémamegoldó képesség, szervezőképesség
• önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés
• lendületes, motivált, céltudatos személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai EUROPASS önéletrajz
• iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás

A munkakör betöltésének időpontja legkorábban: 2019. 03. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 02. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
• Személyesen, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Emberi Erőforrás Menedzsment 131-es iroda (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 02. 28.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
• Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu