Turisztikai képzéseket erősítő partnerség

A HEALL ALL nemzetközi projekt keretében közös tantárgyak kidolgozásába kezd az egészségturizmus területén a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem csíkszeredai kara. A programot szervező EK bemutatta a távoktatást segítő rendszert a partneregyetem szakembereinek.

A nemzetközi együttműködés célja, hogy a turisztikai szektor iránt érdeklődő hallgatóknak korszerű ismereteket adjanak, valamint intenzív gyakorlati lehetőségeket kínáljanak nekik külföldön. 

Az erdélyi és a debreceni egyetem együttműködése során elkészül egy közvetítő honlap, ahol a felsőoktatási intézmények által ellenőrzött külföldi gyakorlati helyekre pályázhatnak a turisztikai képzésekben részt vevő hallgatók. Emellett közös, az Erasmus ösztöndíjakkal kompatibilis tananyagfejlesztés is történik: összesen húsz tantárgyat, illetve témakört dolgoznak ki a szakemberek az egészségturizmus területén. A tantárgyak között van egyebek mellett az egészséges táplálkozás, a drogprevenció, az anatómia, a fiziológia, a komplementer medicina, az egészséggazdaságtan, az egészségügyi projektmenedzsment, az egészségturizmus, a marketing kommunikáció, a vidéki és ökoturizmus, a hotelmenedzsment valamint a higiénia alapjai tárgy is. 

Takács Péter, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézetének igazgatója a három éven át tartó, 2023-ban záruló program vezetője szerint a HEAL ALL projekt révén nemzetközi szinten is versenyképessé válhatnak a fiatalok. 

- A turisztika fejlesztése, a vírus utáni életre való felkészítés, a hazai turisztikai ipar korábbi fejlődési pályára állításának segítése a célunk. Ennek egyik kulcsa lehet az, hogy ne csak az általános turisztikai fejlesztésekre fektessük a hangsúlyt, hanem erősítsük az egészséggel kapcsolatos turisztikai oktatást is. Az EK az egészségügyi szervezők révén úgy tud kapcsolódni, hogy összehozza a tudományos hátteret a turizmusban ismert munkaerőpiaci igényekkel. A projekt révén a hallgatóink nemzetközi gyakorlatokon vehetnek részt például Olaszországban, Erdélyben és a visegrádi országokban is - fogalmazott a projektvezető. 

Az Egészségügyi Karon közvetlenül az egészségturizmus szervező specializációhoz kapcsolódik a pályázat, de a program a Debreceni Egyetem más turisztikai képzéseihez, így például a Gazdaságtudományi Kar általánosabb jellegű turisztikai képzéseihez is köthető. 

A program során január 31. és február 11. között, az Egészségügyi Kar által szervezett kéthetes online tréningen bemutatták az erdélyi partneregyetem döntéshozóinak és informatikusainak a MOODLE távoktatási rendszer működtetésének előnyeit, adminisztrációs, valamint kurzusfejlesztési és kezelési funkcióit, a tananyagfejlesztésben résztvevő oktatók pedig a program részletesebb használatával ismerkedhettek meg. 

A HEAlthy Life ALLiance for Health Tourism Education Development and Reorganisation című, 2020-1-HU01-KA203-078799 azonosítójú projekt az Erasmus+ program keretében valósul meg. 

Forrás: Sajtóiroda - BZ