Rendkívüli óvintézkedések mellett tartották meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Rendkívüli óvintézkedések mellett tartották meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
Fotó: Szarka Lajos

Tekintettel a veszélyhelyzetre, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli óvintézkedések mellett ülésezett csütörtökön. A sajtó munkatársainak a személyes jelenlét helyett ezúttal kizárólag a Nyíregyházi Televízió élő adásán keresztül volt lehetőségük figyelemmel kísérni az eseményeket és a felszólalásokat. Ami a napirendeket illeti: beszámolót hallgattak meg a képviselők Nyíregyháza közbiztonságának helyzetéről, valamint tájékoztatót a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről, továbbá módosították a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletet is.

A két közgyűlés között történtekről szóló tájékoztató is rendhagyó volt. A képviselők előzetesen anyagot kaptak a pandémiás veszélyhelyzettel kapcsolatos polgármesteri intézkedésekről, az operatív munkacsoport javaslatairól.

Biztosítják az étkezést

Dr. Kovács Ferenc kiemelte a rengeteg közül, hogy az óvodák, bölcsődék szünetelnek, ügyeletet tartanak. Tegnapelőtt az óvodákban 46 gyerek volt, a bölcsődékben pedig 18. A város biztosítja 974 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek étkezését, illetve az ügyeletet igénybe vevőknek, s a karanténban lévőknek is.

Jelenleg 41-en vannak karanténban

– Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hatósági házi karanténban jelenleg 41 fő van, 44 főnek lejárt a karantén, ők tulajdonképpen a mestervacsora résztvevői voltak. Azt gondolom, hogy Nyíregyházán az emberek fegyelmezetten betartják azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az a célja, hogy a járvány terjedését lelassítsuk – tájékoztatott a polgármester.

Út- és csapadékvizes fejlesztések

A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy megindult a Család utca – Belső körút kereszteződősében a körforgalom előkészítése. Folyik továbbá a Csemete utcában a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó városi program záró részének megvalósítása, amire 1 milliárd 36 millió forintot nyert a város, és szeretnék ezt a nyár végére elvégezni.

Sporttámogatások és online mozgás

A Szociális-, Egészségügyi- és Sportbizottság az elmúlt időszakban 128 beérkezett pályázatot támogatott, 64,6 millió forint összegben. A Mozdulj Nyíregyháza facebook oldalán pedig e különleges helyzetben élőben jelentkeznek be az oktatók, csak szerdán 6000-en követték az oldalt.

Tisztítószerek és vitamin

Szerdán Jászai Menyhért alpolgármester 400 tisztítószercsomagot adott át a családgondozóknak, a fertőtlenítők a szegregált területekre kerülnek a Közösen a kiútért projekt keretében. A polgármester ugyancsak szerdán C-vitamin adományt vitt a Szociális Gondozási Központba, amihez így 418 idős ember jut hozzá, 7 bentlakásos otthonban.

Polgármesteri köszönet

Dr. Kovács Ferenc köszönetet is mondott mindazok munkájáért, akik azon dolgoznak, hogy a koronavírus terjedését lelassítsák, valamint a gyógyszer- és élelmiszerellátásban segítőknek, továbbá a cégeknek, szervezeteknek, az operatív munkacsoportnak, és az ellenzéknek is az együttműködésért.

Frakcióvezetői hozzászólások

Az ellenzéki képviselők nevében felszólaló Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője is megköszönte a felelősségteljes és áldozatos munkát a város egészének ebben a rendkívüli helyzetben. Dr. Adorján Gusztáv kettős minőségében szólt. Először, mint a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője köszönte meg a városvezetés, az ellenzék és a városlakók hozzáállását ebben a válsághelyzetben. Majd, mint a kórház főigazgatója adott tájékoztatást, s megköszönte mindenki türelmét. (Részletek a videóban!)

A következő napirendek tárgyalásánál figyelembe vették az előzetes megállapodást, így a fajsúlyosabb témáknál is csak a frakcióvezetők foglalták össze pártjaik véleményét, s végül tartották az előzetesen tervezett, összesen egy órás időtartamot.

A szakmai vezetés is elégedett volt a kapitánysággal

Beszámolót hallgattak meg a képviselők Nyíregyháza közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2019. évben tett intézkedésekről. Eszerint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 2019. évre kitűzött szakmai feladatait végrehajtotta, a megyeszékhely közrendjét, közbiztonságát stabilan biztosította, tovább szilárdította. A lakosság szubjektív biztonságérzetének folyamatos, magas szintű garantálása továbbra is kiemelt céljuk volt. A nyíregyházi az egyik legnagyobb „vidéki” kapitányság. Szakmai tevékenységüket jól jellemzi, hogy a szervezeti teljesítményértékelő rendszerükben önértékelésüket a főkapitányság még pozitívabbra módosította, mely egyértelműen jelzi, hogy a szakmai vezetés elégedett volt a 2019. évben elvégzett munkájukkal.

Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság – mint nyomozóhatóság – által folytatott bűntető eljárások számában a regisztrált bűncselekmények alapján 2019. évben további, 15,9%-os csökkenés figyelhető meg. Az elkövetés földrajzi helye szerint regisztrált bűncselekményszám alapján a kapitányság illetékességi területén 12,1%-os csökkenést regisztráltak. Nyíregyházán ez hasonló tendenciájú volt, az esetszám 2109-ről 1754-re redukálódott (16,9 %). A bűncselekményszám csökkenése mellett a nyomozás eredményessége ugyan 1,4 százalékponttal visszaesett, de ezzel a 68.4%-os eredménnyel is már hetedik éve tudják tartani a stabil, 50 % feletti szintet, és ez országos átlag feletti.

Nőtt a felderítési mutató

Ugyanakkor az ismeretlen tettesek ellen indított ügyekben a felderítési mutató szinte pontosan ugyanannyival nőtt, s 42,1%-ra emelkedett. Figyelemmel arra, hogy csökkenő bűncselekményszám mellett gyakorlatilag ugyanolyan eredményesen dolgoztak, megállapítható, hogy a kapitányság fertőzöttsége nem változott kedvezőtlen irányba, az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény közül a 100.000 lakosra számított bűnügyi fertőzöttség 1411-ről 1247,4-re csökkent – derült ki a beszámolóból.

952 tűzeset és 904 műszaki mentés

Tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség elmúlt évi tevékenységéről, és beszámolót a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi tűzvédelmi tevékenységéről. 2019-ben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 1856 jelzés érkezett: 952 tűzeset és 904 műszaki mentés, melyből 1275 esetben kellett beavatkoznia az egységeknek, 117 esetben kiemelt riasztási fokozattal. A tűzesetek között 29 esetben kéménytűzhöz, míg 39 esetben szén-monoxid szivárgáshoz történt riasztás. A téves jelzések vonatkozásában növekvő a tendencia, mivel egyre több a beépített automatikus tűzjelző berendezés, a 378-ból 173 esetben ezek jeleztek be.

Nőtt a szabadtéri tűzesetek száma

A tűzoltóság vonulásai több mint felében Nyíregyháza közigazgatási területén végzi a beavatkozást. A tűzesetek száma nőtt az előző évhez képest, kiemelten a szabadtériek. Míg 2018-ban 124 tűzeset történt az erdő- és vegetációs területeken, addig ez a szám 2019 évben 223-ra emelkedett. A műszaki mentések száma is nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest, a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást.

A képviselők ezt a napirendet is egyhangúlag szavazták meg, miután mindkét esetben mindkét frakció vezetője köszönetet mondott a rendőrségnek, illetve a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóságnak a munkájukért.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése

A képviselők elfogadták Nyíregyháza város belterületén az avar és kerti hulladék égetésének tiltását. A kerti hulladék égetésének tiltása nem egyedi a nem megfelelő levegőminőséggel rendelkező hazai nagyvárosok esetében. Ilyen tilalom van érvényben többek között Debrecenben, Egerben, Pécsen, Kaposváron és Tatabányán is. Jelenleg városunkban az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított a zöldhulladék elszállítás, valamint az ingatlanhasználó a kerti hulladékot hulladékudvarban elhelyezheti. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetés eredményeként a hulladékudvarokon kívül, a hulladéklerakó telepen külön szolgáltatási díj megfizetése nélkül helyezhető el a tavaszi és őszi időszakban keletkezett kerti hulladék.

Közös pályázat Ungvárral

Az önkormányzat egy pályázatot nyújtott be februárban, amelynek tematikus célja a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése, konkrét tárgya pedig Nyíregyháza és Ungvár kulturális attrakcióinak kölcsönös bemutatása, a turizmus fellendítése. A képviselők elfogadták a programot, melynek Nyíregyházára eső költségvetése közel 179 ezer euró, amiből mindössze 9 ezer az önerő.

Keretszerződés

A képviselők elfogadták az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között kötött közszolgáltatási keretszerződés meghosszabbítását, mely a korábbihoz képest lényegi változást nem tartalmaz.

Fejlesztene a Sematic

A képviselők megszavazták Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést, valamint hozzájárultak egy ingatlan belterületbe vonásához. Utóbbit azért, mely városunk egyik jelentős foglalkoztatója, a Sematic Hungária Kft. lift technológiához kapcsolódó alkatrészek készítését végző gyártócsarnok bővítését tervezi.

Támogatjuk a kárpátaljaiakat

A képviselők arra is bólintottak, hogy Nyíregyháza – a Megyei Jogú Városok Szövetségének a 2020. és 2021. évre tett felhívásához csatlakozva – évi 2,5 millió forinttal támogassa az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, megsegítve ezzel a hátrányos helyzetű kárpátaljai magyar közösséget, ezzel egyben megerősítve a szolidaritást feléjük.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20200326