Pedagógiai érték – Kiváló a Móricz iskola

Pedagógiai érték – Kiváló a Móricz iskola
Fotó: moricziskola.hu

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyintézménye az Országos kompetenciamérés utolsó két évének eredményei alapján a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák között szerepel.

 

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtést végez. Ennek során lezárult az Oktatási Hivatalban a jelen tanév I. félévi szakaszának értékelése.

Az elemzett adatok körében az Országos kompetenciamérés eredményei is szerepelnek, melyek a 6., 8. és 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és a matematikai eszköztudását vizsgálja. Kiváló értékelést kapott pedagógiai munkájáért a Móricz Zsigmond Általános Iskola.

„A kompetenciamérés során töltenek ki a tanulók, illetve a családok egy családi háttér kérdőívet. Ez tükrözni fogja a család szociális, gazdasági és kulturális hátterét, ami befolyásolja a tanulói teljesítményeket. Ezt az iskola nem ismerheti, ezt az Oktatási Hivatal dolgozza fel, és ez alapján összehasonlíthatóvá is válik az egyes iskolák kompetenciamérés eredménye. Képet ad arról ez az érték, hogy az adott iskolában a pedagógusok milyen munkát végeznek, milyen pedagógiai erőfeszítések történnek ahhoz, hogy a tanulók a legjobb eredményeiket érjék el” – nyilatkozta Illés Zoltán, a Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetője.

Lezárt borítékban érkezik a minősítés, mely összehasonlítja a családok anyagi helyzetét, a szülők iskolázottságát, vagy pl. az otthoni könyvtár méretét. De nagyon jól tudják a pedagógusok, hogy átlagosak tanulóik problémái. Az igazgató ún. szocioökonómiai státuszról beszél, melynek látványos elemeivel naponta találkozhatnak a pedagógusok. Ismerik a sajátos nevelési igényű diákjaikat, a tanulási vagy magatartási problémával küzdő gyerekek nehézségeit. Ez alapján állították össze pedagógiai programjukat.

„Szakköri formában biztosítunk lehetőséget, a tanulóknak felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások állnak rendelkezésre. A családokkal családi programokat szervezünk, bár most az utóbbi egy év nem adott erre lehetőséget, de jelen van a pedagógiai programban és a munkatervünkben. Versenyekre is készítjük a tanulóinkat, és ahol nehézséget okoz a tanulás, szakértői vizsgálatok kapcsán megállapítások jutnak el hozzánk, az ott leírtak szerint biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat” – jelezte az igazgató.

Egyensúlyban tartják tehát a Móricz iskolában a tehetséggondozást és a felzárkóztató lehetőségeket. Utazó gyógypedagógus, gyógytestnevelő és állandó fejlesztő pedagógus segíti a tanárok munkáját.

Fontos megjegyezni, hogy a Móricz iskola Vécsey Károly tagintézménye hasonló elismerésben részesült.