Lehetséges jogi lépések a nagy adósokkal szemben

Lehetséges jogi lépések a nagy adósokkal szemben

A jelentős tartozást felhalmozó lakásbérlőnek bármikor lenne lehetősége az adósság rendezésére. Múlt héten arról írtunk, hogy az önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy szükség van az irreálisan magas lakbérhátralékot felhalmozókkal szembeni határozott fellépésre, mégpedig a közvagyonnal való felelős gazdálkodás és a többi fizető bérlővel szembeni méltányos hozzáállás miatt. Szerkesztőségünkhöz további részleteket juttatott el a városüzemeltetés, melyből kiderül, tartósan magas az önkormányzati cég lakbér- és üzemeltetési költség kintlévősége, a Huszár lakótelepi befizetések aránya mindössze az októberi kiköltöztetéseket követő rövid időszakban emelkedett meg átmenetileg, s vannak önkényes lakásfoglalók is a városrészben.

Emellett fontos a pozitív példák kiemelése is. Többen ugyanis jogkövető módon azon vannak, hogy jelentősen mérsékeljék és teljesen kiegyenlítsék tartozásaikat.

Nem a telephez kötődik

S fontos megemlíteni azt is, hogy a társaság fellépése nem a telephez kötődik. A NYÍRVV kizárólag a tartozás nagysága és a bérlő magatartása szerint, törvényi keretek között jár el a város bármelyik pontján lévő lakásról, illetve adósról legyen szó.

A méltányos hozzáállás miatt

Ezzel együtt az önkormányzat és a NYÍRVV továbbra is felhívja a figyelmet, hogy a korrekten fizető többséggel szembeni méltányos hozzáállás miatt a közeli jövőben folytatódhatnak a notórius nem fizetőkkel szembeni jogi lépések. Ennek alapja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2020. (II. 06.) számú határozatában döntött az önkormányzati bérlakásban élő, 250 000 forint összegnél nagyobb lakbér- és üzemeltetési költséghátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli kiköltöztetéséről.

Átmeneti jelentős emelkedés

A városüzemeltető cégnek jelentős a lakbér- és üzemeltetési költség kintlévősége. Érdemes  elemezni, hogy milyen volt a befizetési hajlandóság a Huszártelepen az elmúlt időszakban. 2020 szeptemberében ez nem érte el az egymillió forintot sem (926 ezer forint), viszont 2020 októberére az összeg kimagaslóan megugrott: majdnem három és fél millióra (3 millió 427 ezer forintra). S hogy minek tudható be ez a három és félszeres növekedés? A városüzemeltető cég szerint a befizetési hajlandóság az október eleji, jogerős bírósági ítéletet követő kényszerkiköltöztetések után emelkedett jelentősen. A további adatokat figyelve látható, hogy télen ez majdhogynem visszaesett a szeptemberi szintre, s március végén is csupán 2,3 millió forint környékén van.

Van, aki rendezi

Érdemes azt is hozzátenni, hogy a Huszár lakótelepen élők nagyjából egyharmada az adatok szerint nem rendelkezik ilyen típusú adóssággal. 2021. január 1-jén a NYÍRVV 294 db önkormányzati lakást tartott nyilván a Huszár lakótelepen, s az év eleji statisztika szerint 170 adós rendelkezett valamilyen szintű lakbér- és üzemeltetési költségtartozással (10 000 forint felett, ez kb. 2 havi lakbér), ez a családok 69 százalékát jelenti.

Önkényes lakásfoglalók

Köztudott, hogy jelentős a várólista Nyíregyházán, azaz körülbelül 1600-an szeretnének önkormányzati bérlakásba költözni. Velük szemben méltánytalan azok hozzáállása, akik a jelekből ítélve visszaélnek a közösség által biztosított lehetőségekkel. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a jelentős tartozásokat felhalmozók mellett a Huszár lakótelepen 6 önkényes lakásfoglalót tartanak nyilván. Összehasonlításképpen: a város más területén nincs önkényes lakásfoglaló. Cél az, hogy a jogok és kötelezettségek mindenkire egyformán vonatkozzanak, segítséget pedig célzottan a valóban rászorulók kapjanak. 

15 háztartást érinthet most

A NYÍRVV (a fentebb idézett közgyűlési határozat alapján) az önkormányzati bérlakásban 250 000 forint feletti lakbér- és üzemeltetési költségtartozással élők közül 15 háztartás esetében megkérte a karhatalmas kényszerkiköltöztetést, ezek időpontját várhatóan a közeli jövőben tűzik ki. A 15 adósból 10 a Huszár lakótelepen, 5 a város más területén él. Az eljárások indításakor mindenképpen figyelembe vették mind a járványhelyzet javulását, mind a téli időszak elmúltát. Maga a moratórium egyébként országos jogszabályhoz kötődik, nem helyi kompetencia: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 182/A. §-ban meghatározott ún. kilakoltatási moratórium 2021. április 30. napján lejár. Múltkori lapszámunkban jeleztük, hogy az önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. ez alapján és a fentebb felsorolt okok miatt kívánja folytatni a 2020 őszén megkezdett karhatalmas kiköltöztetéseket, amennyiben az adósok nem rendezik a tartozásukat.

Van eredménye az együttműködő hozzáállásnak

Egyébként, mint korábban írtuk, a bérlőnek bármikor lehetősége van a tartozás csökkentésére, érdemi befi­ze­tés(ek) esetén akár a karhatalmas kényszerkiköltöztetéstől is eltekinthet a NYÍRVV. Erre négy példát is küldtek szerkesztőségünknek. A Huszár lakótelepen 2 olyan család van, akik 2014-ben 1 millió forint feletti tartozással indultak, és noha még mindig kirívóan magas a tartozásuk (700, illetve 600 ezer forint feletti), de a csökkenő trend, a  jogkövető magatartás, az együttműködési készség, a  fizetési hajlandóság egyértelműen látszik. Másik két család 2019-ben 600 ezer forint feletti tartozással rendelkezett, ami jelenleg kevesebb mint 300, illetve alig több mint 130 ezer forint. Ezeknél a családoknál bár lehetőség lenne rá, de nem kéri a kilakoltatást a városüzemeltetés, mert  itt is egyértelmű a pozitív hozzáállás, a partnerség.

Sokan a keveset sem

S hogy miért kiemelendő a szándék? Emlékeztetőül egy korábbi írásunkból: a telepeken lévő bérlakások bérleti díja igazodik a lakók teherbíró képességéhez, illetve a lakás  minőségéhez  (komfortos és félkomfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó), így nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentős részét is fedezné – az arra jogosultak számára – a várostól igényelhető lakásfenntartási támogatás összege (3000–8000 forint, havonta).  Figyelembe véve, hogy a telepeken lévő bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony, nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentős részét is fedezné a lakásfenntartási támogatás összege (3000–8000 forint, havonta). Ezek alapján könnyű kiszámolni, hogy például egy feltételezett 40 négyzetméteres lakásnál ez kb. 5200 forint lenne. Ezek hosszú évek óta tartó folyamatok.

Pénzügyi segítség, automatikusan

Egyébként be van építve a támogatási rendszerbe egy alapvető pénzügyi segítség, amit az önkormányzati bérlakások nagyjából kétharmadánál lehet igénybe venni. Amennyiben a lakbér meghaladja a család havi jövedelmének 12 százalékát, úgy az önkormányzat a NYÍRVV-n keresztül automatikusan lakbértámogatást nyújt!

Folyamatos az önkormányzat segítsége

Ez pedig csak egy, az önkormányzat és intézményei által a rászorulóknak adható ellátásból, hiszen az érintettek igénybe vehetnek például adósságkezelési szolgáltatást, lakbértámogatást, de a Rászorulók Életének Segítése Közalapítványtól (RÉS) is kérhetnek segítséget. Emellett számos, egyéb típusú támogatás vehető igénybe Nyíregyházán. Az igényelhető rendszeres támogatások része a gyógyszertámogatás, a méltányossági ápolási díj, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli, ún. eseti támogatások között említhető a tanszertámogatás, a helyi autóbusz közlekedési támogatás rendszere, az első lakáshoz jutók támogatása, a karácsonyi támogatás, a temetési segély, a kelengyetámogatás, a szünidei étkeztetés, s az önkormányzat minden évben megszervezi a szociális alapon történő tűzifaosztást is.

Mindig van lehetőség

Mint korábban megírtuk, annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat, ha fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére. Az érintettek bevonhatók adósságkezelési szolgáltatásba, lakhatást segítő ellátásba, vagy RÉS alapítványi támogatásba is. Ha a bérlők nem kívánnak ezekkel a lehetőségekkel élni, s a lakbér- és üzemeltetési költségtartozás eléri a 20 ezer forintot, úgy felszólító levelet küldenek számukra.

Többször keresik őket

Több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében. A felszólító levél átvétele után – ha a bérlő továbbra sem fizet – 8 napon belül felmondják a szerződését. A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indítanak a lakás kiürítésére és a pénzkövetelés behajtására. Ennek során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni. Teljesítés hiányában a bíróság kötelezi a bérlőt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér megfizetésére. A jogerős ítélet alapján indul meg a végrehajtási eljárás. A hátralékos bérlőknek az egész eljárás alatt bármikor van lehetősége fizetni, külön megállapodás nélkül is. A kényszerkiköltöztetés kitűzése előtt a végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha ez is eredménytelen, akkor kerül csak sor a kiköltöztetés dátumának kitűzésére. A végrehajtás foganatosításáig hosszú idő, hónapok telhetnek el, mely időpontig még mindig van lehetősége az adósnak, hogy érdemben és folyamatosan csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, elhelyezés nélkül végrehajtják a kényszerkiköltöztetést.