Közgyűlés – A „Zöld Busz” program megállapodásáról szóló előterjesztést is elfogadták
Fotó: Szarka Lajos

Bizottsági elnököket választottak, elfogadták a „Zöld Busz” program megállapodásáról és a további fejlesztéseiről szóló előterjesztést, valamint számos közterület elnevezését is jóváhagyták a csütörtöki közgyűlésen. Emellett volt előterjesztés lakásotthonok kérdéséről, de döntöttek településrendezési változásról, valamint a város jövő évi számlavezetőjéről is.

Rendhagyó módon, néma főhajtással, tiszteletadással kezdődött az októberi közgyűlés a polgármester felhívására. Életének 67. évében elhunyt dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, önkormányzati képviselő, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője. A képviselők az egyperces csendet követően virágokat helyeztek dr. Adorján Gusztáv üresen maradt képviselői helyére.

A két közgyűlés között történtek összefoglalójával kezdte meg a munkát a közgyűlés, majd a kisfilmet a polgármester szóban is kiegészítette. Dr. Kovács Ferenc ismertette: a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló 9 sportpark és 2 futókör munkaterületeinek átadása 7 helyszínen már megtörtént. A munkálatok ütemterv szerint november 9-én kezdődnek meg és várhatóan 2021 májusában fejeződnek be. További jó hír, hogy az orosi Nefelejcs óvodában befejeződtek a kivitelezési munkálatok, a műszaki átadás-átvételi eljárás október 22-én sikeresen le is zárult.

Dr. Kovács Ferenc kiemelte: Ezzel, ígéretünkhöz híven, az elmúlt 7 év alatt Nyíregyháza valamennyi, mind a 34 óvodáját korszerűsítettük, és a kórház területén építettünk is egy újat.

A polgármester az egyik napirend kapcsán megjegyezte, a frakciók előzetes megbeszélésének eredményeként kegyeleti okokból nem volt nyílt színi vita egyik napirend kapcsán sem, azokat a bizottságokban már korábban megtették.

Ezt követően a közgyűlési bizottságok elnökeinek megválasztásáról döntöttek. Dr. Adorján Gusztáv a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke volt. A bizottság működőképességének biztosítása érdekében Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselőt választották meg elnöknek, akit a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságból visszahívtak, a helyére pedig dr. Rákóczi Ildikót választották.

Nyíregyháza MJV és a Volánbusz Zrt. között a „Zöld Busz” program keretében történő szolgáltatás megállapodásáról is szavazott a képviselő-testület. Az önkormányzat sikeresen pályázott a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való részvételre, mely egy 100%-os támogatási intenzitású program. Ennek keretében lehetőség van egy elektromos buszok töltésére alkalmas töltőállomás kivitelezésére, kommunikációs és marketingkampány támogatására, valamint a járművek menetrendi fordákba történő beillesztésére. A megállapodás további célja, hogy tesztüzem járat indulhasson Nyíregyháza teljes közigazgatási területén.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2020/2021-es tanévének indításáról szóló tájékoztatóját, amelyben ismertették, az iskolák protokollt kaptak a járvány elleni védekezést segítő teendőkről. Az EMMI ajánlása alapján elkészültek a járványügyi készenlét idejére vonatkozó iskolai intézkedési tervek, melyek eredményeként a tankerület iskoláinak át kellett szervezniük a hétköznapi működésüket. Beszámoltak továbbá arról is, hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig közel 400 millió forintot fordított hazai forrásból a fenntartásában működő nyíregyházi köznevelési intézmények fejlesztésére. 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2020/2021-es tanév indításáról szóló tájékoztatását is elfogadta a képviselő-testület. Ennek alapján kiderült, 2020 szeptemberében közel 7000 diák kezdte meg tanulmányait a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban, közülük 1700 kilencedikes. Ők már tudatosan választották a megújult szakképzést. Beszámoltak ezek mellett a Szakképzési Centrum stratégiai céljairól és a jövőt illető feladatairól is, valamint ismertették a szakképzés új rendszerét és a folyamatban lévő pályázatokat, beruházásokat is.

Az ezt követő napirendi pontban elfogadták a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő lakásotthonok helyzetéről szóló tájékoztatót is. A rendelkezések alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és így Nyíregyházán két fenntartó működtet gyermekotthont és lakásotthonokat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye. A tájékoztatóanyagban bemutatták a gyermekvédelmi szakellátás helyzetét, továbbá ismertették, hogy a gyermekotthoni elhelyezésnek milyen hatásai vannak Nyíregyháza városára, milyen problémákat érzékel az önkormányzat, és erre vonatkozóan milyen megoldásokat kereshetnek. Ezek mellett az előterjesztés további javaslatokat fogalmaz meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

A közgyűlés hozzájárult a Simai út 40. szám alatti fiókgyógyszertár létesítéséhez, amely a lakosság jobb ellátását szolgálja majd a városrészben, továbbá jóváhagyták a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló új rendelet megalkotását is. Erre a rendelet és a törvényi szabályozás összhangjának megteremtése érdekében volt szükség.

Ezt követően egy kótaji, állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról voksolhattak a képviselők, mely a városi csapadékvíz-elvezetés biztosítása miatt vált szükségessé.

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával korábban megkötött vagyonkezelési szerződések módosítására is sor került. Erre azért volt szükség, mert a szerződések eredeti megkötésétől eltelt időszak alatt a közoktatásban jelentős változások mentek végbe, így a vagyonkezelési szerződések jogszabályoknak megfelelő módosítását kérték a testülettől. Ennek értelmében a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket illetően változás nem történik, pusztán a szerződő fél személyében lesz változás, mivel az iskolák helyébe aláíró félként az Északi Agrárszakképzési Centrum lép be.

A közgyűlés elfogadott egy településrendezési módosítást, valamint jóváhagyta a Báthory lakópark nyugati részének építési telekké nyilvánítását is. Ezt követően pedig számos közterület elnevezéséről döntöttek és elfogadták a címfelülvizsgálat során megállapított közterületek házszámait is. Az előterjesztésből kiderült, jelenleg az orosi városrész házszámainak rendezése zajlik, mely várhatóan a soron következő közgyűlés döntésével be is fejeződik. Nyíregyháza külterületi városrészei közül Kőlapos, Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő vár házszámrendezésre, ezt követően a belvárosi, jellemzően a nagykörúton belüli területek következnek majd.

Végezetül a nyilvános ülésszakasz utolsó napirendi pontjaként a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést arról, hogy továbbra is az OTP Bankot bízzák meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének, valamint határoztak a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötéséről is.

Az ülésezést követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése közmeghallgatást tartott, a járványügyi szabályok betartásának figyelembe vételével. A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot is tehetnek.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20201029