Közgyűlés – A képviselők elismerték a rendőrség és a katasztrófavédelem 2022-es munkáját
Fotó: Szarka Lajos

Minden képviselő elismerően értékelte mind a rendőrkapitányság, mind a katasztrófavédelem, azon belül is a nyíregyházi hivatásos tűzoltók 2022-es munkáját. Idén is külön napirendként szerepelt a két szervezet 2022-es évéről szóló beszámoló, tájékoztató, melyeket egyhangúlag fogadott el a közgyűlés. A képviselő-testület csütörtöki ülésén több szociális kérdésben is döntöttek a városházán.

A két közgyűlés között történtekről szóló beszámolóval kezdődött a közgyűlés csütörtökön, a városháza dísztermében, amelyet dr. Kovács Ferenc polgármester szóban is kiegészített. Ismertette: a téli üzem lejáratát követően, 2023. március 20-ától ismét folytatódnak a kivitelezési munkálatok a Szélsőbokori úton, melynek eredményeként az érintett útszakasz a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában megújul egészen a Rókabokori út csomópontig, valamint a Kéményseprő utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése is folytatódik, mely a tervek szerint 2023. augusztus végére fejeződhet be. A polgármester beszámolt arról is, hogy 2021 decemberében az önkormányzat pályázatot nyújtott be külterületi helyi közutak fejlesztésére. A nyertes pályázatnak köszönhetően két útszakasz kaphat szilárd burkolatot: ezek a Nyíregyháza–Kótaj elnevezésű összekötő úthoz, azaz a Buji úthoz csatlakozik a Mátyásbokor elnevezésű külterületi közút kiépítetlen szakasza, közel 600 m hosszon. Valamint a Mátyásbokor úthoz csatlakozó Csernyikbokor út kiépítetlen szakasza, közel 250 m hosszon. A támogatói döntés értelmében a fejlesztés megvalósításához az önkormányzat mintegy 165 millió forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melynek intenzitása 95%, a szükséges önerő pedig mintegy 8,5 millió forint. A polgármester kiegészítésében elmondta, egy közel 600 millió forintos bölcsődefejlesztés kivitelezése is megkezdődött a Honvéd utcán.

„Az önkormányzat bruttó 599,75 millió forint, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán” című (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosítószámú) pályázatot. Az épület felújításával, átalakításával, hozzáépítésével egy modern, 3 csoportszobás, 36 férőhelyes új bölcsődei szolgáltatási hely valósul meg. A kivitelezés 2023. március 16-án kezdődött és a tervek szerint idén ősszel fejeződik be.”

Beszámolók

Ezt követően elsőként a Nyíregyházi Rendőrkapitányság beszámolóját hallgatta meg a közgyűlés a város közbiztonsági helyzetéről, illetve a közbiztonság érdekében tett, 2022-es intézkedésekről. Az előterjesztés írásos részét Tóth Attila kapitányságvezető szóban is kiegészítette. Elmondása szerint a világjárvány alatti időszakhoz képest bár nőtt a bűnelkövetések száma tavaly, a pandémia előtti évekhez képest azonban nem beszélhetünk a közbiztonság romlásáról. Emberölés nem történt, a rablások száma pedig több mint 30%-kal, 11-ről 7-re csökkent a városban. A testi sértések, garázdaságok és közterületi rongálások minimálisan emelkedtek a megelőző évhez képest, azonban az ezekhez kapcsolódó nyomozási eredményesség jelentősen emelkedett.

 „Nyomozási eredményességünk, amely az országos átlag felett van, bizonyítja, hogy tesszük a dolgunkat, és büszkén mondhatom, hogy a megyei jogú városok között ez az eredmény a 6. helyre avanzsál minket. Az elmúlt esztendőben a 11. helyen voltunk, nincs okunk szégyenkezni az eredményesség miatt. Akkor sem, amikor a közterületi bűncselekmények nyomozási eredményességét 80% felett tudjuk tartani, de nyilván a cél a 100%” – mondta el Tóth Attila kapitányságvezető.

Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője megköszönte az őszinte, tényszerű és hiteles beszámolót, majd részleteiben is méltatta a rendőrség munkáját.

„A nyomozás eredményessége, bár kapitány úr úgy fogalmazott, hogy ez stagnál, nem szabad, hogy ez negatív kicsengéssel fogalmazódjon meg, mert ez egy nagyon szép adat. Ez az elhivatottságot, a szakmaiságot és az együttműködést dicséri. Tegyük hozzá, hogy egy olyan évben vagyunk, amikor a Covid okozta korlátozások után egy háború kellős közepén vagyunk, ami kiemeli, hogy a közterületeken nagyobb arányú a bűnelkövetés és azt sem felejteném el, hogy – ahogy a lakásbetörések és rablások számáról beszéltünk – azért van egy inflációs, háborús és energiaválság együtt, ami egyébként is növeli az ilyen típusú bűncselekményeket.”

A Fidesz-KDNP frakció nevében Halkóné dr. Rudolf Éva köszönte meg a szakemberek és a teljes rendőrségi testület munkáját.

„Nagyon röviden szeretném megköszönni ezt a részletes beszámolót és az élvezetes szóbeli kiegészítést. Minden részletre kiterjedt a beszámoló, ezért én nem is kívánok kiemelni semmilyen részletet. Köszönet illeti az anyag elkészítőit, de leginkább a mögötte rejlő hatalmas munkát. Kérem, tolmácsolják ezt a munkatársaik felé is, hiszen ha nincs mögötte a munka, nem lehetett volna egy ilyen beszámolót prezentálni itt, a közgyűlés előtt.”

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről is tájékoztatót hallgattak meg a képviselők. Összegző megállapításként elhangzott, hogy a tavalyi évben közel 1500 esetben vonultak valamilyen káresethez a tűzoltók, amely szinte pontosan megegyezik az előző év számaival, melyek közül tavaly mintegy 1000 volt nyíregyházi beavatkozás.

„A tűzesetek száma 150 esettel növekedett, a műszaki mentés 150-nel csökkent tavaly. Fontos számunkra az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó beavatkozás is, melyek nagy mértékben a tavaszi és őszi számokat befolyásolják. Márciusban 120–130 esettel többet avatkoztunk be. A létszámunk teljesen feltöltött, mely a megyében és országosan is egyedülálló. A fluktuáció 2-3%-os. Az utánpótlásról mindig saját toborzással gondoskodunk, a 10 technikai eszközünk átlagéletkora kereken 10 év, amely országosan is jelentősen fiatalnak számít” – ismertette Toldi András tűzoltóparancsnok.

Szociális ellátás

A képviselők a folytatásban elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd több szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is szavaztak, amelyeket Jászai Menyhért alpolgármester szóban is kiegészített.

„Ezek az előterjesztések választ adnak arra, hogy igyekszünk maximálisan odafigyelni a legrászorultabb rétegekre. Nem lehet olyan nehéz pénzügyi helyzet, hogy ez az ágazat hiányt szenvedjen. Ez egy visszatérő kérdés, az történik, hogy emeljük a jövedelemhatárokat, az igényelt támogatások összegét is emeljük, újabb két támogatási formát vezetünk be. Gyorsabbá és egyszerűbbé tesszük az első lakáshoz jutást, és még egy elemet emelnék ki, közel 800 család kaphatott ingyenesen tűzifát az idei szezonban.”

Ezek értelmében tehát többek között arról is döntött a képviselő-testület, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások terén az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, azonban azok 15%-os növeléséről határoztak. Emellett a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások kibővítéséről, az étkeztetési térítési díjtámogatás bevezetéséről, valamint a 75. életévet betöltött személyek részére adható rezsiköltség támogatásról is elfogadólag szavaztak. A szociális jellegű előterjesztések utolsó napirendjében pedig az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadták el a képviselők.

Nyári táborozás

A testület döntött arról is, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város általános iskoláiba járó gyermekei számára idén is biztosítja a lehetőséget arra, hogy a nyári szünet ideje alatt különböző turnusokban napközis táborokban vehessenek részt. A tavalyi évben a napközis táborokban nyolc turnusban összesen 1651 gyermek vett részt. A táborok megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges forrás a költségvetésben tervezetten, elkülönítetten 2023. évre is rendelkezésre áll, így a nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával a NYÍRVV-t bízza meg az önkormányzat.

A nyílt ülésszak végéig számos rendeletmódosításról, egy magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására kiírt pályázat benyújtásáról, közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról is döntöttek.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20230330