Ismét történelmi csúcs közelében a városi költségvetés, több mint 73 milliárd forint

Ismét történelmi csúcs közelében a városi költségvetés, több mint 73 milliárd forint

A napirendek tárgyalása előtt a képviselők áttekintették a két közgyűlés között történt eseményeket, melyeket fontos információkkal egészített ki Dr. Kovács Ferenc polgármester. Mint elmondta, A Kormány 1.677.950.000 Ft támogatást biztosított Önkormányzatnak a 2006. előtt a Sóstó Fejlesztése kapcsán a Sóstógyógyfürdők Zrt. által önkormányzati kezességvállalás mellett  kibocsátott és 2015. évben lejárt Svájci Frank alapú devizakötvény törlesztéséhez. A Közgyűlés novemberben döntött pályázat benyújtásáról a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében három óvoda területén műfüves pálya kialakítása érdekében. Az Ovi-Sport Alapítvány január 11-én küldött értesítése alapján a pályázat mindhárom pályára vonatkozóan pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A Közgyűlés decemberben döntött3 pályázat benyújtásáról az „Óvodai Pályaépítési Program” keretében önkormányzati tulajdonú, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő 3 általános iskola területén műfüves pálya kialakítása érdekében. Az MLSZ elnöksége január 15-i ülésén jóváhagyta a benyújtott pályázatot. A pályák megépítésére vonatkozó Együttműködési megállapodás megkötésére az MLSZ által kiírásra kerülő kivitelezői tender megkötését követően kerülhet sor.

Megállapodás és költségvetés

Első napirendi pontként tárgyalták a Nyíregyháza területén autóbusszal végzett helyi személyszállítással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezését. Az önkormányzat korábban kérte a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését. Miután nem várható, hogy a Kúria rövid időn belül dönt, a tárgyalások után részletfizetési megállapodást kötöttek a társasággal.
A közgyűlés elfogadta a város idei évi költségvetését, melyet előzetesen véleményezett a könyvvizsgáló is. Varga János szerint a költségvetés 25,8 milliárdos hiányát az előző évi pénzmaradványból lehet finanszírozni, így hitel felvételére nincs szükség. A működési és felhalmozási összegek rendelkezésre állnak, így a költségvetést elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

További képekért kattintson a fotóra!

A költségvetés idén is rekord összegű, összesen 73,3 milliárd Ft, melynek felét felhalmozásra kívánják fordítani. A 2014-2020-as évekre elnyert Európai Uniós pályázatokra kapott előlegek lehetővé teszik a projektek előirányzatainak tervszerű, a támogatási szerződésekben vállalt ütemezés szerinti felhasználását. A pályázatokon kívül idén is kiemelt figyelmet fordítanak az útépítésekre, útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújításokra. A saját bevételek, kiegészítve az állami támogatást, biztosítják az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását. A meglévő szociális szolgáltatások bővítésével, új ellátási formák bevezetésével erősítik a szociális hálót. Saját erőből, törvényi felhatalmazással sikerül feljebb tornázni a köztisztviselői illetményalapot is.

Vélemények

Dr. Adorján Gusztáv a Fidesz-KDNP frakcióvezető elmondta, három alapvető tényezője van a költségvetésnek, megteremteni az uniós pályázatok alapjait, teljesíteni a tartozást a tömegközlekedés szolgáltatója felé, illetve fontos volt megteremteni az illetményalap emeléséhez szükséges forrást is.


További képekért kattintson a fotóra!

Jeszenszki András az MSZP önkormányzati képviselője szerint nincs új a nap alatt, ugyanazok a kritikai észrevételeik vannak, mint a korábban ellenzékben lévő Fidesznek. Látszik, hogy túltervezettek a vagyoni bevételek, sok az áthúzódó beruházás, és a sokat ekézett európai unió a legfőbb forrása ezeknek a beruházásoknak.

Lengyel Máté a Jobbik önkormányzati képviselője úgy gondolja, a költségvetés hasonló a tavalyihoz, hiányolják belőle a város tartozásainak tételes feltüntetését, bíznak benne, hogy az adósságállomány nem növekedett. Szeretné, ha a Kúria ítélete rendezi az ÉMKK-s peres pénzügyi problémát is.

Nagyrendezvények és téli rezsicsökkentés

Az idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 43.5 millió forint keretösszeget határoztak meg. Ezek a Nyírségi Disznótoros Fesztivál, a HELLÓ Nyíregyháza, a Városnapok, a Gyermeknap, a Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Tirpák Fesztivál és az Évbúcsúztató rendezvények.
Napirendre került a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet. Az előzetes igénybejelentések összegzése alapján a Belügyminisztérium által biztosított támogatás elég lesz az egyenként 12.000 forint értékű juttatásra.

A képviselők módosították a közterületi térfigyelőrendszerről szóló önkormányzati rendeletet. Az elmúlt évben megújult a Benczúr- Bessenyei tér, itt 9 új térfigyelő kamerát telepítettek, így a város biztonságát összesen már 154 darab kamera szolgálja.

Újabb fejlesztési pályázatok

Elfogadták az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése címmel benyújtott pályázatot. Ebben 3 milliárd 400 millió forintos támogatást igényeltek. A projekt fő célja, hogy egységes és szezontól független kínálati elemeket is hozzanak létre a meglévő elemek fejlesztésén túl.

Elfogadták a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, Kállay-kúria felújítása II. ütem elnevezésű pályázati programot is. A 400 millió forintból a főépülethez közvetlenül kapcsolódó melléképület felújítására, környezetrendezésre, parkolók kialakítására nyílna lehetőség. Ebben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására kerülhet sor.


További képekért kattintson a fotóra!

Az önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett pályázat útján szeretne két elektromos gépjárművet beszerezni, melynek összköltsége 28 millió forint.

A képviselők döntöttek a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósításáról is. A több, mint 100 milliós projekt során szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat rekonstrukcióját szeretnék megvalósítani a Nyírségvíz Zrt. kivitelezésében.

A közgyűlés zárt ülésen döntött a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói posztjára beérkezett pályázatról, és újra Mészáros Szilárdnak szavaztak bizalmat.

 

Szoboszlai Tibor