Gőzerővel dolgoznak a Tünde utcán
Zajlanak a csapadékvíz rekonstrukciós munkálatok a Tünde utcán. Ez a negyedik szakasza annak a csapadékvíz hálózat fejlesztését célzó pályázatnak, melyet öt helyszínen, közel 663 millió forint, 100%-os európai unós támogatásból valósít meg a Nyíregyházi Önkormányzat. A Tünde utcát mindkét irányból szükségessé vált lezárni előre nem látható okokból, de már nem tart sokáig a korlátozás.

 

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című projekt keretén belül egy több évtizedes probléma oldódik meg Nyíregyházán. Nagyobb esőzések idején a belvíz milliós nagyságrendű károkat és súlyos közlekedési akadályokat okozott. Ennek megoldására az önkormányzat 2013-ban elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepcióját”, ebbe illeszkedik bele ez a pályázat is, amely Nyíregyháza öt területén valósul meg közel 663 millió forint, 100%-os európai unós támogatásból. A Tüzér utcán, a Malomkertben és a Lujza-Alma utca területén határidő előtt befejeződtek a munkálatok. A projektben keletkezett megtakarításoknak köszönhetően plusz műszaki tartalommal bővült a pályázat, így a Virágfürt utcán is létrejöhet a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. A Tünde utcán jelenleg is zajlik a kivitelezés, jelenleg a 75 százaléka van kész, ezt azt jelenti, hogy a Debreceni utcától a Hübner Kft.-ig már sikeresen lefektették az új, nagyobb keresztmetszetű csöveket, viszont a hátralévő szakaszon előre nem látható problémával szembesült a kivitelező, így az aktuális munkavégzés helyszínén szükséges az utca mindkét irányból való lezárása.

 

Számoltak a folyós homok jelenlétével


– A jelenlegi fennakadást az előre nem látott és a közműnyilvántartások pontatlansága miatt a helyszínen fellelt keresztező és párhuzamos közművek jelenléte és a félig bekalkulált, de ezen a területen koncentráltan jelentkező folyós homok jelenléte okozza. Azt előre tudtuk, hogy ezzel számolni kell, mert az előzetes talajmechanikai vizsgálatokból ezt lehetett tudni, de azzal nem lehetett kalkulálni, hogy ez a homok régen készült közművek visszatöltő anyagaként van jelen. A jelenleg folyó építési stádiumnál is egy háromszázas, jelenleg nem víznyomás alatt lévő azbesztcement ivóvíz vezeték és egy régi, nyilvántartásokban, terven nem szereplő, szintén 300 centiméter átmérőjű szennyvízvezeték között haladunk, és nem sikerül helyenként megakadályozni azt, hogy az útburkolat alól a föld ne omoljon be. Ez főleg építendő aknák közelében, keresztező egyéb közműkábeleknél és közművezetékeknél fordul elő. Azért nagyon fontos az úttest mindkét irányból való lezárása, mert senki nem kockáztathat emberéleteket és itt az eredeti forgalomtechnikai megoldások ugyan arról szóltak, hogy az egyik burkolatsávon folyik dúcolás védelme mellett az építés, a másik forgalmi sávban pedig fenntartja a kivitelező a forgalmat, de ezt a rendszeres földomlások és a nagyon nagy kamion forgalom által okozott dinamikai terhelés miatt nem lehetett a gyakorlatban megvalósítani
– mondta el Dankó András a projekt műszaki vezetője.


A forgalomkorlátozás feloldásáról a lakosságot értesítik a médián keresztül, addig is a kivitelező és az Önkormányzat kéri a városlakók megértését és türelmét.

Kanócz Rita