Folyamatosan várják a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezését

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője – mint helyi népszámlálási felelős – számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezés során a számlálóbiztosi jelentkezési lap megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) portáján, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon.

Jelentkezni folyamatosan lehet az alábbi módon:

- személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), Igazgatási Osztályának ügyfélszolgálatán lehet leadni a jelentkezési lapot, vagy

- postai úton a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) címre lehet elküldeni a jelentkezési lapot, a borítékra ráírva „Népszámlálás 2022”, vagy

- e-mailen a kézzel aláírt és beszkennelt adatlapot lehet megküldeni a nepszamlalas@nyiregyhaza.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: folyamatosan.

Díjazás:

A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban (362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet) meghatározottak szerint változik.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

- nagykorú, cselekvőképes személy,
- saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
- e-mail cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

- legalább középfokú végzettség,
- magabiztos számítógépes ismeret,
- megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
- az összeírás területén való helyismeret,
- rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

A szerződéskötés feltétele:

- a jelentkező kiválasztása,
- az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden más modul elérhetetlen.

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.

A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember elejétől érhető el a képzésben résztvevők számára.

A szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga ugyancsak otthoni felkészülés keretében történt elvégzése, valamint a gyakorlófeladat sikeres teljesítése után a számlálóbiztosok feladata:

− az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
− a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
− folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;
− folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
− megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
− az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány leadása.

A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint a számlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!

Amennyiben úgy érzi, hogy a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve küldje meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének a fent felsorolt lehetőségek egyikén.

Október 16-ig egyszerűen, online is kitölthető a kérdőív!