Békéltető Testület – Erősödik a fogyasztók tudatossága

Békéltető Testület – Erősödik a fogyasztók tudatossága

Az első Békéltető Testületek 1998-ban alakultak, tagjait fele-fele arányban a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara és az Agrárgazdasági Kamara adják. A testületek létrehozásának az volt a célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások közötti vitás ügyek ne a bíróságokra kerüljenek, hanem legyen egy alternatív vitarendezési fórum, ahol egyezségre juthatnak. Az elmúlt évben 15 százalékkal növekedett a megyei ügyek száma, ez a szakemberek szerint azt is jelenti, hogy erősödik a fogyasztók tudatossága, egyre tájékozottabbak a fogyasztóvédelem területén.

EGYEZSÉG 22 ESETBEN

Görömbeiné dr. Balmaz Katalin elnök, a Megyei Békéltető Testület elnöke elmondta, az elmúlt évben összesen 230 ügyet tárgyaltak, ezek több mint fele zárult a fogyasztók számára kedvező döntéssel. Összesen 22 esetben történt egyezség, 5 kötelező határozat született, 96 ügy ajánlással zárult. 67 ügyet pedig megalapozatlanság miatt utasítottak el, 41 esetben pedig más okok miatt szüntették meg az eljárást.

ÍRÁSBAN FOLYAMODHATNAK A TESTÜLETHEZ

A békéltető testületi eljárás megindításának előfeltétele, hogy a fogyasztó először megpróbálja a panaszos ügyét közvetlenül a vállalkozással rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor fordulhatnak írásban a Megyei Békéltető Testülethez. Ehhez szerkesztettek egy kérelem nyomtatványt, amelyet a Kereskedelmi és Iparkamaránál lehet átvenni, vagy a kamara honlapjáról lehet letölteni. A beadványhoz csatolni kell az üggyel kapcsolatos dokumentumok másolatát.

Szoboszlai Tibor