Átadták az idei életműdíjakat, valamint a Nyíregyháza Város Díszpolgára címet
Fotók: Szarka Lajos

Különleges helyszínen ünnepelte együtt az államalapítást a város, a nyíregyházi ünnepségnek idén a Rózsakert Szabadtéri Színpad adott helyet. Az ünnepségen átadták az idei életműdíjakat, valamint a Nyíregyháza Város Díszpolgára címet.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül Nyíregyháza Város Díszpolgára kitüntetést Kujbusné dr. Mecsei Évának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatójának adományozta. 

Kujbusné dr. Mecsei Éva 1984-ben végzett a Tanárképző Főiskola történelem-orosz szakán, azóta Nyíregyházán él.  1992-ben történelem szakos középiskolai oklevelet szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 1995-ben doktorált. Disszertációjában Nyíregyháza első száz évét, mezővárosi korszakának gazdálkodását tárta fel, a kutatást Ph.D  dolgozatában folytatta, majd sikeresen megvédte. 1987-től dolgozik tudományos munkatársként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban, később tudományos titkári feladatokat látott el, majd 2005-ben az intézmény igazgató-helyettese lett. 2008-tól igazgatói megbízást kapott, majd 2012 októberétől - bizalmat kapva a kollégáktól, a szakmai szervezetektől és a fenntartótól – látja el az intézményvezetői feladatokat. Egyéni tudományos munkájában meghatározó, hogy megszerette Nyíregyházát és úgy gondolta, hogy a lokálpatriotizmust leginkább akkor tudja másokban is erősíteni, ha ismeri és megismerteti a múltat. Fő kutatási területe Nyíregyháza újra telepítésének időszaka és a dualizmus kori kultúrtörténete. Fontos feladatának tartja a helytörténet feltárása érdekében a hungarika-kutatást, a kutatási eredmények megismertetését. Szívesen tart előadásokat, több kiadvány társszerzője, szerzője, jelenleg kultúrtörténeti kutatásokat folytat és publikál. Már számos elismerésben részesült, kiérdemelve városi, megyei, szakmai kitüntetéseket. 2012-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, 2016-ban Pauler Gyula-díjat, 2019-ben Bősze Sándor-díjat vehetett át.

Átadták az Inczédy György Életmű-díjakat is

Ezt követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magas színvonalú tevékenység elismeréseként, és megbecsülése jeléül Inczédy György Életmű-díjat adományozott öt személy részére.

Balogh Géza festő és szobrászművész, szerteágazó művészetoktatási tevékenységet folytat. Generációkat oktatott, képző- és iparművészeti tagozatot hozott létre több intézményben, és sok éven át vezetett alkotótábort. Számos hazai és nemzetközi kiállítás résztvevője, díjazottja, közel ötven önálló kiállítást rendezett eddig. Több mint ötven köztéri alkotása található Magyarországon és a határainkon túl is. 1972-től 1987-ig a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanáraként, majd a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola képző- és iparművészeti tagozatának vezetőjeként dolgozott. 

Chrenkó Mihályné kézműves helyi termelő, 35 évig bölcsődei gondozóként dolgozott, és munkája mellett 27 éve méhészkedéssel foglalkozik. Őstermelőként saját maga által megtermelt és elkészített termékeit, lekvárjait, befőttjeit árusítja a helyi piacon. Nyugdíjba vonulása után csatlakozott a Sóstóhegyi Nyugdíjas Csoporthoz, és létrehozta a Vadrózsa tánccsoportot. 15 éve oszlopos tagja a Nyíregyházi Népművészeti Egyesületnek, és az Aranykapu Népművészeti Egyesületnek. Szívesen tart kézműves foglalkozásokat gyerekeknek, ahol a méhviasz gyertya, csuhébaba, rongybaba készítés fortélyaiba avatja be az érdeklődőket. Minden helyi rendezvényen aktívan vesz részt, akár támogatóként is. 

Demarcsek György néptáncpedagógus, a Nyírség táncegyüttes vezetője felsőfokú tanulmányait elsőként a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán végezte, akkor kezdett foglalkozni a néptánccal, eleinte sportszerűen, később egyre inkább ráébredve a folklór tanulmányozásának a mozgásigény kielégítésén messze túlmutató jelentőségére. Az alapok elsajátítása után tanítani is kezdte a táncot különböző csoportokban. Később a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett néptáncpedagógus, majd tánctanár (MA) diplomát. Megalapította a Nyíregyházi Alapfokú Művészeti Iskolát (ma Vásárhelyi László AMI), 1998 óta dolgozik a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában (ma Szakgimnázium) táncpedagógusként. 1999-től 2013-ig vezette a Magyar Táncművészeti Főiskola (ma Egyetem) nyíregyházi kihelyezett képzését. 1999-től a Nyírség Táncegyüttes együttes- és művészeti vezetője. Táncosként 1986-ban megkapta a Népművészet Ifjú Mestere kitüntetést, majd 1991-ben az Örökös Aranysarkantyús Táncos címet is. 2015-ben Csokonai Alkotói Díjat kapott.  A Nyírség Táncegyüttessel számtalan Nívódíj, fesztiváldíj és kitüntetés tulajdonosa. 

Dr. Egri Imre főiskolai tanár, 42 éve dolgozik a Nyíregyházi Egyetemen illetve annak jogelődjeinél. Ebben az évben tölti be 70 életévét és vonul nyugállományba. Az elmúlt 42 évben lelkiismeretesen, kiváló szakmai színvonalon és fáradhatatlanul végezte nemcsak oktatói, hanem kutatói és társadalmi, az egyetemi közösségéért vállalt feladatait. Számos szak, szakirány és szakirányú továbbképzés felelőseként mindig az intézmény érdekeit képviselve, a hallgatók igényeit figyelembe véve végezte vezetői feladatait. Az oktatói munka mellett évtizedekig látott el tanszékvezetői feladatokat ahol a mindenkori szakember és oktatói utánpótlás biztosítását tűzte ki céljául. E felelősségvállalás tudatában 5 évig látta el a Közalkalmazotti Tanács vezetését. Tudományos tevékenysége mellett közéleti tevékenysége is szerteágazó és példaértékű.

Dr. Szilágyi Attila főorvos, 1978-ban szerezte orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően a nyíregyházi Megyei Kórház Belgyógyászati osztályán állt munkába. Belgyógyászati szakvizsgáját 1983-ban szerezte. A kardiológiai rehabilitáció fontosságának tudatában 2009-ben kardiológiai rehabilitációs szakvizsgát tett. Aktív résztvevője volt annak a hatalmas fejlődésnek, mely a kardiológia területén az elmúlt évtizedekben végbement. Az Ő nevéhez fűződik az ilyen irányú rehabilitációs tevékenység meghonosítása és magas szintű művelése a kórházban. Mindeközben tudományos munkájával is gyarapította saját, és  kórháza hírnevét. A 90-es években hívta életre a Nyíregyháza Szív Klubot, mely a mai napig aktívan működik. A Szív Klub legfontosabb célja és főorvos úr „szívügye” is a lakosság megfelelő tájékoztatása és a kardiológiai betegségeken átesett emberek közösségi rehabilitációja.