Amiről az utcák mesélnek... - Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium műemlék könyvtára

Amiről az utcák mesélnek...  - Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium műemlék könyvtára

 A közel tízezer dokumentum között a könyvek mellett kéziratok és idõszaki kiadványok is vannak. Ezek fele ismeretközlõ mû, a többi fõképp magyar, német, francia, olasz és görög nyelvû szépirodalom. A 19. század elõttrõl 362, az 1801 és 1870 közötti idõszakból közel kétezer mûvet õriznek. A gyûjtemény egyik legrégebbi kötete az 1534-es Weltbuch (Világföldrajz) címû nyomtatott német nyelvû munka. Érdekessége, hogy Amerika leírása is szerepel benne, pedig a földrészt csak néhány évtizeddel korábban fedezték fel.
Értékes kincsként õrzik Kálvin tanítványának, Béza Tódornak az 1570-ben kiadott teológiai munkáját és azt a kétkötetes, 1755-ben, Regensburgban kiadott német nyelvû Bibliát is, amelyet Luther Márton fordított (képünkön). Kuriózumnak számít Jókai Mór regényeinek díszkiadása, amelynek egyik kötetében az író aláírása is megtalálható. Páratlan érték Kossuth Lajos levele 1890-bõl, mely szerint a gimnázium történelmi pályázatokat kezelõ alapítványa emlékalapítványként felveheti a nevét.
A könyvtárat 1973-ban mûemléki védettség alá helyezték. 2007-ben teljes állományát fertõtlenítették és portalanították, pályázatok keretében jó néhány különleges darabját restaurálták. A mûemlék könyvtár látogatása külön engedéllyel lehetséges.


(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)