A reformkortól a Lomnici csúcsig

Hogy miért cseréli le egy vérbeli történész-levéltáros a hivatását az íróira? Hogyan vált szakterületéről, a reformkorról a 20. századi történelmi kataklizmák tanulmányozására? Miért kezdi el Kossuth vagy az általa legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyi életútjának kutatása után a kisembereket meginterjúvolni a személyes tragédiáikról? Hogyan válhat az egyedi sors tipikussá egy történelmi regényben? Ilyen kérdésekről faggatta október 27-én dr. Nagy Éva főiskolai tanár Kováts Judit írónőt a Bessenyei Társaság e havi rendezvényén. 

A beszélgetés nemcsak a történelem századait ölelte fel, hanem a szerző életútját is, különösen az utolsó 10 esztendőt, hiszen 2012-ben jelent meg a népszerű írónő első kötete, a Megtagadva. Felidézték, hogyan kezdett el a korábban levéltári dokumentumokat bújó történész életút-interjúkat készíteni azért, hogy feltérképezze a múlt fájó eseményeit előbb családi, majd szélesebb körben is. Az átlagemberek szereplőkké formálódtak, az életutak regényszerű történetekké nemesedtek, s az évek folyamán Kováts Judit lett a 20. század véres történelmi tragédiáinak egyik legismertebb szaktekintélye. Szelíd jellemét – bevallása szerint – igen erősen megérintették a múlt század szégyenfoltjai, s nemrég arra az elhatározásra jutott, hogy második Elszakítva és harmadik Hazátlanok című műve után nem ír lélekszaggató támájú könyveket. Ám Lilli Hartmann, a 3. regénye szereplője másként akarta. Útja a legutóbb megjelent A Tátra gyermekei c.  mesefüzérben folytatódni kívánt. 16 legenda mögé bújtatva kívánkozott újra nyomdába a história. Bár a stílus, a szerkezet, a nézőpont változott, a cél maradt: ki kell mondani bizonyos mondatokat, hogy tovább lehessen lépni, hogy azok a következő nemzedékeknek tanulsággá válhassanak. Ha fáj, akkor is! Terápiás jelleggel!

A pedagógus moderátor remek érzékkel tartotta egyensúlyban a beszélgetés folyamán a szörnyűséges és humoros epizódok felidézését, a csodás tájleíró részletek felolvasását és a szerző magánéletének témába vágó jeleneteit. Valamennyi résztvevő szellemi lubickolásként élte meg a megyei könyvtárban eltelt bő órát a Bessenyei Társaság programján, melyre nem csak tagok érkeztek, hanem minden érdeklődőt szívesen láttak a szervezők.

 

Szerző: Orémusz Maja, a társaság elnökségi tagja