A magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokról

– Milyen gazdasági kapcsolatokat ápol Ausztria az Észak-alföldi régióval?

– Ausztria nagyon intenzív kapcsolatban áll Magyarországgal, és ez az utóbbi időben igen dinamikusan növekedett. Ugyanakkor, azt kell mondanom, hogy Északkelet-Magyarországgal nem annyira intenzív ez a kapcsolat, mint Nyugat-Magyarországgal, de látok lehetőséget abban, hogy további kapcsolatok kiépüljenek.
Van néhány osztrák beruházás ebben a régióban, Északkelet-Magyarországon, és azt is lehet látni, hogy vannak olyan magyar cégek, amelyek érdeklődnek Ausztria iránt, ott szeretnének beruházni. Ami ezt a régiót közvetlenül érinti, és elég jelentős, az az elsősorban a mezőgazdaságból eredő élelmiszeripari export, ami Ausztria felé irányul. Ezt szeretnénk tovább bővíteni.

– Milyen adottságai vannak Magyarországnak, ami Ausztria számára hasznos lehet?

– Óriási előny a földrajzi közelség, hiszen a két ország, mivel szomszédos országok, nagyon közel van egymáshoz. A másik tényező, amit nagyon sok osztrák vállalkozó és cég megerősít, nagyon sok nagyon jól képzett szakembert lehet Magyarországon találni, ez is egy vonzerő. Nekem ma itt volt alkalmam egy olyan vállalkozóval megismerkedni, aki beszállítója az osztrák gyártóiparnak. Nagyon sok kapcsolat régi időkre, 20–25 évre visszanyúló személyes kapcsolaton alapul, amik megalapozzák ezeket a ma is működő együttműködéseket.

Dr. Erika Teoman-Brenner

– Nyíregyházában, mint városban milyen lehetőségeket lát?

– Úgy gondolom, nagyon sok infrastrukturális beruházás történhet Nyíregyházán azokból a pénzügyi eszközökből, amelyek a most induló hétéves európai uniós költségvetési időszakban Magyarország, a megye és Nyíregyháza város rendelkezésére állnak majd. Ha ezek a projektek elindulnak, akkor minden valószínűség szerint, és ezt reméljük, hogy az osztrák cégek is rendelkezésre tudják bocsátani a tudásukat és technológiájukat.

– Milyen tapasztalataik vannak a Nyíregyházán működő osztrák cégeknek?

– Azt kell mondanom, hogy ezek a tapasztalatok nagyon kedvezőek. Az a néhány osztrák cég, amely itt letelepedett, nagyon jó tapasztalatot szerzett. Ezek a cégek már bővítették is termelőkapacitásukat. Közülük nagyon sok, kihasználva a határok közelségét, exportál is Romániába és Ukrajnába. Az ukrajnai kapcsolat most kicsit ugyan problematikussá vált, de tovább zajlik a bővítés, dél-kelet irányba is.

– Nyíregyházi látogatása során többek között tárgyalásokat folytatott a kereskedelmi és iparkamarában. Milyen kérdésekről beszélgettek?

– Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy milyen a regionális gazdaság szerepe Magyarországon, itt, ebben a régióban. A másik témánk pedig a szakképzés volt. Ez nagyon fontos kérdés, hiszen gyakran halljuk a cégektől, hogy hiányoznak a jól képzett szakemberek, több vállalatnál ez a bővítés akadálya. A kereskedelmi és iparkamara ebből a szempontból nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen intenzíven közreműködik a szakképzés alakításában. Emellett abban is megállapodtunk, hogy ismét tartunk olyan közös rendezvényt, ahol érdeklődő kamarai tagokat, illetve az érdeklődő osztrák ipari cégeket megpróbáljuk megismertetni egymással. A jövőbeni feladatunk az, hogy meghatározzuk azokat a területeket, ágazatokat, iparágakat, ahol számításba jöhet az együttműködés.

– Mely iparágaknak van esélyük erre?

– Úgy gondolom, hogy elsősorban a helyhatósági kommunális közműellátottság további kiépítése terén lehetnek újabb együttműködések, de egyéb olyan területeken, ahol az osztrák tudás javára válhat a magyar gazdasági fejlődésnek, azok is számításba jöhetnek, ilyen még az élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek előállítása.

– Nyíregyházán tíz éve működik osztrák konzulátus, tiszteletbeli konzullal. Ez mennyiben segíti a két ország közötti együttműködést?

– Nagyon hasznos a számunkra, hiszen meglehetősen átfogó információval lát el bennünket. Szóban és tettekkel is támogatja a munkánkat, nagyon igyekszik, hogy valóban sokirányú tevékenységet végezzen, és a gazdasági kapcsolatokat is jelentősen tudja segíteni. Bármikor a konzulátushoz tudunk fordulni, ha valamire szükségünk van.