A civil szervezetek támogatásáról is döntött a közgyűlés csütörtökön
Fotó: Szarka Lajos

A légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása érdekében nyújtott be határokon átívelő pályázatot az önkormányzat – ezzel kezdődött a csütörtöki közgyűlés. A második februári testületi ülésen döntöttek a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a helyi önszerveződő közösségek támogatásának rendjéről szóló pályázatok elbírálásáról is. Az ülésen elhangzott: megépíti az önkormányzat a Korányi – Csaló köz kereszteződésében a körforgalmat és idén már március első hetében elindul a zöldhulladék elszállítása a családi házas övezetekben.

Pályázatot nyújtott be a közgyűlés a levegőminőség javítása, a légszennyezettség csökkentése érdekében, mégpedig ukrajnai és romániai testvérvárosainkkal közösen, a döntés fél éven belül várható.

Feltárás, majd cselekvés

– Olvasható az előterjesztésben, hogy a levegőminőségi beavatkozások feltételeinek megteremtése az egyes tevékenység, aminek keretében egy helyzetfeltárás és akcióterv fog készülni mind a három városra, Szatmárnémetire, Ungvárra és Nyíregyházára vonatkozóan, azért, hogy meghatározzuk, hogy az egyes városokban milyen levegőminőségi, szennyezettségi problémák vannak. Ez a megalapozó dokumentum fogja meghatározni a részletes fejlesztési beavatkozásokat, illetve hogy melyek azok a pontok, amelyen a tudatosítást, szemléletformálást is el tudjuk majd végezni – tájékoztatott a részletekről Karóczkai Adrienn, a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetője.

Eddig sem volt tétlen a város

A projekt része – nyerés esetén – a beavatkozások feltételeinek megteremtése, a mérőeszköz-fejlesztés és a tudatosítás is. A napirend kapcsán jelentős vita bontakozott ki, melyben a FIDESZ-KDNP frakció tagjai a városvezetésnek a levegőminőség javítása érdekében az elmúlt években hozott konkrét intézkedéseit sorolták, köztük a fásítási programot, a gázzal működő buszok beszerzését, a Zöld Város projektet, a kerékpárutak építését, az intézmények energetikai központú megújítását, a borbányai hulladéklerakó rekultivációját, a Nyugati elkerülő megépítését.

Szövetségben Nyíregyházáért: Ez fontos tennivaló

Az ellenzéki frakció a projekthez tett fel még konkrét kérdéseket, elismerve, hogy a lakosságnak is nagy a szerepe a levegőszennyezésben, de ők is támogatták a pályázat beadását, amit egyhangúlag fogadott el a közgyűlés.

– Minden olyan fejlesztést, minden olyan pályázatot egyértelműen támogat az ellenzék is, amely a városlakókat és a város érdekeit szolgálja. Hosszú politikai viták előzik meg ezt, hiszen több közgyűlésen keresztül vitatkoztunk és jelentek meg különböző adatokra hivatkozva különböző típusú vélemények a közgyűlésen a levegő minőségét illetően. Fontos tennivalónk van. Nyilvánvalóan a klímavédelem és a levegő minőségvédelme egy nagyon fontos terület. Ezért természetesen támogatni fogjuk ezt az előterjesztést – mondta a Nyíregyházi Televíziónak Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője.

Megépül a körforgalom a Korányin

A két közgyűlés közötti időszakban történtekről szóló napirend tárgyalásakor Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP) jelezte, szerdán a közösségi média oldalán jelentette be a polgármester, hogy az önkormányzat megépíti a Korányi – Csaló köz kereszteződésében a tervezett körforgalmat. Ezt valamennyi ott élő és városlakó nevében megköszönte, hiszen így egy több éves projekt bizonyos eleme került most nyugvópontra, amit számos egyeztetés, lakossági fórum, szakmai vita előzött meg, egyben türelmét kérte az arra közlekedőknek. Ehhez Lövei Csaba képviselő (Szövetségben Nyíregyházáért) is csatlakozott, jelezve, hogy tanulsága a projektnek, hogy meg kell kérdezni az érintetteket, lakosokat a fejlesztésekről. A polgármester nyárra ígérte a megvalósítást.

A nyári szünetben

– Egy nagy dilemma volt a Korányi úti körforgalom. Most is érthetetlen számomra, hogy ott élők közül néhányan miért kampányoltak ez ellen és miért bujtogattak másokat. Viszont az egész város érdekeit nézve és mérlegelve megindítottuk a kisajátítási eljárást, és nyárra tervezzük, az iskolai szünetre a körforgalom megépítését – tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Zöldhulladék, március elejétől

Egy kérdés is elhangzott, mely szerint lehetséges-e a biohulladék március közepére előre jelzett szállítását korábbra hozni, a kedvező időjárás miatt? A válasz Éberhardt Gábortól, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől érkezett. – Tekintettel a korai kitavaszodásra, március elejétől elindítjuk a zöldhulladék gyűjtést. A naptárban ezeket az időpontokat természetszerűen nem jelöltük, de a hét ugyanazon a napján, csak március elsejétől fogjuk indítani.

Módosított SZMSZ

13 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az új SZMSZ szerkezetében – néhány apróbb módosítástól eltekintve – nem tér el a jelenleg hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzattól.

25 millió a civil szervezeteknek

Szavazott a közgyűlés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról is. Egyrészt a tavalyi elszámolására bólintottak, másrészt az idei, ugyancsak 25 millió forintos keret elosztását fogadták el – mindkettőt egyhangúlag. A rendelet szerint a különböző alapokhoz beérkezett pályázatokat a közgyűlés hatáskörrel rendelkező szakbizottsága megvizsgálta és javaslatot tett a támogatás odaítéléséről. Az alapokhoz 2019. december 20. napjáig nyújthatták be kérelmüket a civil szervezetek.

FIDESZ-KDNP: Örülünk a lehetőségnek

– Ez minden évben nagyon népszerű és nagyon komoly érdeklődésre tart számot. 25 millió forint értékben különböző alapokhoz juttatunk el pályázati lehetőségeket, a civil alapra például 64 pályázat érkezett. Ezekkel szeretnénk az itt maradás, az értelmes időtöltés céljára is forrást biztosítani, a város támogatja és a frakciónk is nagyon örül ennek a lehetőségnek – mondta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője.

Van forrás a települési támogatásokra

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását is. Az előterjesztésből kiderül, hogy az Önkormányzat 2015. márciusa után is megtartotta mindazon támogatásait, amelyet ezen időpontot megelőzően nyújtott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen „települési támogatás” lett, ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek, a rendszeres gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti személyek ápolására nyújtható ápolási díj. A fenti feladatok ellátásához 675 millió Ft összegű saját forrás áll rendelkezésre 2020-ban.

Biztosított a fedezet

A leírtak szerint továbbra is cél a leghátrányosabb helyzetben élők támogatása. A változásokat figyelembe véve az előterjesztésben javasolták több támogatási forma esetében az egy főre jutó havi jövedelemhatár megemelését, valamint egyes ellátási típusoknál az adható támogatás mértékének emelését is. Az elmúlt évek adatai alapján végzett számítások szerint a segélyezésre a 2020. évi költségvetésben a fedezet biztosított.

Bővül a Gondozási Központ

Elfogadták a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is. Mint ismert, egy nyertes önkormányzati projekt keretében az intézmény az Őz utcán újabb telephellyel bővül, ott kap helyet a már jelenleg is működő fogyatékos személyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a támogató szolgálat, valamint az étkeztetés, házi segítségnyújtás is elérhetővé válik ezen a telephelyen is.

Múzeumi raktár a Fokos utcán

Vita bontakozott ki egy Fokos utcai önkormányzati ingatlan Jósa András Múzeum részére átadása kapcsán. Az elhanyagolt épület új funkciója szerint a múzeum raktározási gondjain enyhítene, ráadásul a városvezetői koncepciónak megfelelően így megszűnne a múzeum egyik legértékesebb, földszinti területén a leletek raktározása, mely így átkerülne a Fokos utcára. Ezzel minőségi kiállítóhelyet kapna az intézmény, gondolván például az idei, Rippl-Rónai tárlatra is. Az ellenzéki képviselők szociális bérlakásokat alakítottak volna ki az épületben, mely kapcsán elhangzott: a teljes környéknek sem ez lenne az elsődleges funkciója, ráadásul csak drágán lehetne megoldani az évtizedek óta elhanyagolt épületben.

Két probléma is megoldódik vele

A múzeumnak viszont fontos és tökéletes helyszín. – A régészeti raktári anyagot el kell helyeznünk, mely a teljes műtárgyállományuk 85%-a. Folyamatosan zajlanak a régészeti ásatások és folyamatosan érkeznek be, szinte hetente műtárgyak, és már nem tudjuk hol elhelyezni ezeket. Ezért nekünk hosszú távra óriási jelentőségű és megoldást jelentene a Fokos utcai raktárbázisnak a kialakítása. Mindenféleképpen szakmailag jónak tartom, hogy ezzel a közgyűlési határozattal két problémája megoldódna a Jósa András Múzeumnak – fejtette ki a fejlesztés szükségességének hátterét dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató. Az előterjesztést végül 13 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Következő: március 26.

A közgyűlés döntött még közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről is. Részletes előterjesztések a kozgyules.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatók. A következő ülés időpontja március 26.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20200227