33 év munkáját ismerték el - Kiemelkedő díjakat kapott Dr. Baloghné Mester Éva

33 év munkáját ismerték el - Kiemelkedő díjakat kapott Dr. Baloghné Mester Éva
33 év munkáját ismerték el

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola intézményvezetője Dr.Baloghné Mester Éva 33 éve végzi lelkiismeretesen pedagógiai munkáját.

Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség. 2012-től intézményvezetőként irányítja a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolát. A tagintézmények szakmai önállóságát megtartva sikerült egységes szemlélet és eljárásrend szerint működő, kiemelkedő oktató-nevelő munkát végző iskolát működtetnie. 

Dr. Baloghné Mester Éva érdeme, hogy a székhelyintézmény elnyerte a megtisztelő Vöröskeresztes „Bázisiskola” címet, bekapcsolódott a „Kézilabda az iskolában” elnevezésű programba. Irányításával a székhelyintézmény „Regisztrált Tehetségpont” lett, és elnyerte a „Boldog Iskola” címet is. Két  Tagintézményekben elindulhatott a Sakkpalota készségfejlesztő program.  Matematika tanárként megyei és országos versenyeredményeket ért el tehetséges tanulóival.  Az inkluzív nevelés tanáraként különös figyelemmel és segítőkészséggel fordul a hátrányos helyzetű gyermekek felé. Több társadalmi és szakmai szervezetben is vállal önkéntes közösségi munkát. Kiemelkedő, példaértékű pedagógiai tevékenységéért, a felnövekvő nemzedék iránti elkötelezettségéért, szakmai, pedagógiai elhivatottságáért, kiemelkedően eredményes vezetői munkájáért az Emberi Erőforrások minisztere által adományozható, „ a gyermekek személyiség fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként”  Budapesten a Vigadóban vehette át  pedagógusnap alkalmából a miniszteri elismerést, a Németh László díjat.  Munkáját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése is elismerte és az „Oktató- Nevelő Munkáért ” Vietórisz József- díj”- ban részesítette.Ezen kitüntetéseihez ezúton is gratulálunk. További sikereket,  jó egészséget kívánunk.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Vezetősége és
nevelőtestülete