Végéhez ért Nyíregyházán a város teljes területét érintő címfelülvizsgálat
Végéhez ért Nyíregyházán a város teljes területét érintő címfelülvizsgálat

2018–2021 között az önkormányzat hivatalból a város teljes területére kiterjedően házszám-felülvizsgálatot végzett, melynek keretében megtörtént a közterületek döntő többsége összes ingatlanának beazonosítása, az ingatlanok házszámának meghatározása és döntésre a közgyűlés elé terjesztése. A döntést követően a címek képzése, valamint a címeknek a Központi Címregiszterbe történő felvezetése pedig folyamatos. A folyamat végéhez érve a városházán rákérdeztünk, mit is jelent ez a gyakorlatban?

Az elmúlt négy évben tematikusan, városrészenként haladva térképezték és dolgozták fel az egyes utcákat, továbbá megtörtént az eddig elnevezéssel nem rendelkező közterületek felmérése és elnevezése, a nem egyértelmű kiterjedésű közterületek elnevezésének és kiterjedésének megerősítése, valamint a nem beazonosítható közterület-elnevezések közterület-jegyzékből való törlése.

Tömeges névadás, hagyományok alapján

A fenti időszakban a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály előterjesztésére a közgyűlés elnevezett 153 közterületet, megerősítette 88 közterület elnevezését és térbeli elhelyezkedését, törölt a közterület-jegyzékből 26 elnevezést és átnevezett 3 közterületet – tájékoztatott dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető. A közterületek elnevezése során a hivatal törekedett az úgynevezett „névbokrosítás” közterület-névadási hagyományának folytatására, vagyis az egymás közelében lévő, egy egységben elhelyezhető közterületek elnevezésére azonos jelentéskörből származó kifejezés választására.

 

A már meglévő névbokrok mellett a teljesség igénye nélkül, többek között ilyen új névbokrok kialakítására került sor az utóbbi években:

–         erdélyi hegyek, folyók: Hargita utca, Gyimes utca, Kalota utca, Maros utca, Gyergyó utca, Temes utca;

–         őshonos fafajták: Bükkfa utca, Égerfa utca, Cserfa utca;

–         versenyhez kapcsolódó névbokor: Serleg utca, Bajnok utca, Dobogó utca;

–         rézfúvós hangszerekből álló névbokor: Trombita utca, Harsona utca, Tuba utca;

–         tánctípusokból álló névbokor: Verbunk utca, Kerektánc utca, Botoló utca;

–         majorsághoz kapcsolódó névbokor: Birtok utca, Farm utca, Puszta utca;

–         ’48-as honvédekről elnevezett utcák: Patay István utca, Rakovszky Sámuel utca, Bónis Sámuel utca, Kralovánszky András utca, Répásy Mihály utca;

–         Sóstóhegy-környéki régi területrészek nevei: Sártelek utca, Tarpéter utca, Kozmahegy utca, Nagyhegy utca, Malomrét utca;

–         a magyar törzsek nevei: Nyék utca, Megyer utca, Kürtgyarmat utca, Tarján utca, Jenő utca, Kér utca, Keszi utca, Kabar utca,

–         hónapok régi magyar neveiből álló névbokor: pl.: Borvető utca, Vigadó utca, Vízöntő utca, Jégbontó utca, Kisasszony park stb.;

–         erdélyi megyék nevei: Kolozs utca, Ugocsa utca, Szilágy utca, Hont utca, Szepes utca.

Házszám-megállapítás és címképzés

Fontos dolog elkülöníteni egymástól a házszám-megállapítás és a címképzés fogalmait. Előbbi esetében egy ingatlan vonatkozásában egy közterület név, egy közterület jelleg és egy házszám összekapcsolása történik meg. Utóbbi több ennél, ugyanis a megállapított házszám az ingatlan-nyilvántartási azonosítóval, az ingatlan térgeometriai koordinátáival, valamint irányítószámával rögzítésre kerül a Központi Címregiszterbe – értelmezte Grósz Péter.

Logikus házszámozás

A házszám-megállapítás során az Igazgatási Osztály figyelembe vette az adott utcában már kialakult számozási rendet, és ahol lehetett, ott a használatban lévő házszá­mok megtartására törekedtek. Sok esetben azonban a házszámokat nem logikusan, nem a jogszabályban meghatározott rendszer szerint használták, több helyen előfordult, hogy egy utcában azonos házszámot használt több ingatlan, akár egymástól nagy távolságra is, de volt példa arra is, hogy az utca páros és páratlan számozási oldala az utcán belül folyamatosan cserélődött. Ezekben az esetekben nem volt mód a korábbi számozás megtartására, ilyenkor az Igazgatási Osztály a jogszabályban is meghatározott, logikus házszámozás rendjét javasolta elfogadásra a közgyűlésnek. Tekintettel a házszám-felülvizsgálat tematikus rendjére, városrészenként, utcáról utcára haladva kerültek feldolgozásra az egyes területegységek, a közgyűlési előterjesztésben pedig egy-egy utca valamennyi ingatlanának házszám-megállapítása feltüntetésre került – részletezte az osztályvezető.

Miért fontos a Központi Címregiszter?

A munka a házszámok megállapításával korántsem ér véget. A közgyűlés döntését követően az Igazgatási Osztály megkeresi a Földhivatalt a számozással érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási azonosítóinak, valamint térgeometriai koordinátáinak beszerzése céljából, ugyanis a Központi Címregiszterbe a házszám csak ezen adatokkal egyidejűleg rögzíthető, a címképzés ezzel valósul meg. A Központi Címregiszter országos címnyilvántartás, mely egyben összeköti a lakcímbejelentő és az ingatlan-nyilvántartási rendszereket is. Például ahhoz, hogy a Kormányablakokban egy ingatlanba be lehessen jelentkezni, szükséges, hogy a Központi Címregiszterben a jegyző bejelentkezhetővé tegye az ingatlant. Ez azonban nem automatikus, a jegyző erre irányuló kérelemre teszi bejelentkezhetővé a lakóingatlant, melynek természetesen feltétele az is, hogy az ingatlan már előzetesen megállapított házszámmal rendelkezzen.

„Felülvizsgálat alatt”

Kiemelt jelentősége van azonban annak is, hogy alapesetben egy ingatlan tulajdoni lapján szereplő házszám „felülvizsgálat alatt”-ként van feltüntetve. Ha a megállapított házszám a szükséges többi adattal együtt felvezetésre kerül a címregiszterbe, a házszám minden további teendő nélkül, automatikusan rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára, immáron a „felülvizsgálat alatt” megjegyzés nélkül. Miért fontos ez? Azért, mert az ingatlan tulajdoni lapján már „felülvizsgálat alatt” megjegyzés nélkül feltüntetett házszám az ingatlan hivatalos házszámának minősül. A különböző pénzintézetek, hivatalok, egyéb szervek kötelesek elfogadni az ingatlan házszámának igazolására a tulajdoni lapon feltüntetett házszámot mindenféle további igazolás benyújtása nélkül is – erre már dr. Kása Brigitta, a város aljegyzője hívta fel a figyelmet.

Elérhetőek online

Amennyiben a házszámot megállapító döntés bemutatását kérik, úgy azok szabadon elérhetőek, letölthetőek a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/cimfelul­vizs­ga­lat internetes oldalon, ahol az egyes utcák számozása területegységenkénti bontásban szintén megtekinthető. Természetesen a nagyszámú, havi 2500–3000 ingatlant érintő házszám-megállapítás során nem volt lehetőség minden érintett ingatlantulajdonos egyedi értesítésére, ezért az újonnan megállapított házszámok az önkormányzat hivatalos weboldalán lettek közhírré téve. – Mindenkinek javasoljuk, hogy az önkormányzat honlapján tájékozódjon az ingatlanát érintő házszám-megállapításról – emelte ki.

Különös esetek

Nyíregyházán minden olyan ingatlan házszámot kap, mely valamelyik közterülettel érintkezik. De mi van akkor, ha egy ingatlan több közterülettel is határos? Ebben az esetben az ingatlan minden olyan közterület felől házszámmal lesz ellátva, mellyel érintkezik, ezért főleg saroktelkek, átnyúló telkek esetében nem ritka, hogy az ingatlan két vagy három utcanévvel és házszámmal kerül beszámozásra. Ettől sem kell megijedni, ugyanis mindegyik házszám hivatalos házszáma az ingatlannak, bejelentkezni azonban jellemzően arra a címre szokás, ahol az ingatlan főbejárata található.

A felvezetéshez még idő kell

A 2021. december 15. napi közgyűlésen elfogadott házszámokkal bezárólag Nyíregyháza valamennyi külterületi és belterületi ingatlanai döntő többségének házszám-megállapítása megtörtént. A város három lakótelepe (Jósaváros, Örökösföld, Érkert), valamint a legszűkebb értelemben vett belváros ingatlanjainak a házszáma rendezett, azok külön házszám-megállapítást ezért nem igényeltek. Ezeken kívül valamennyi közterület házszám-megállapítása az elmúlt négy évben megtörtént, a címek Központi Címregiszterbe történő felvezetése pedig az ahhoz szükséges adatok beszerzését követően folyamatosan történik, mely tekintetében a hivatal az állampolgárok türelmét kéri. Amennyiben bejelentkezéshez, ügyintézéshez szükséges, a felvezetés külön is kérhető, ha még nem történt meg – foglalta össze dr. Kása Brigitta.

 

Mindezek eredményeképpen Nyíregyházán közel 90 000 ingatlan-felülvizsgálat történt meg, és ebből 75 000 ingatlan házszámát erősítették vagy állapították meg.