Saját halottjának tekinti dr. Adorján Gusztávot az önkormányzat – Városházi közlemény

Nyíregyháza MJV Közgyűlése, a város vezetői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói megdöbbenéssel és mély megrendüléssel értesültek dr. Adorján Gusztáv haláláról.

Dr. Adorján Gusztáv 2010-től önkormányzati képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője, 2011 szeptemberétől a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke.

Közéleti tevékenységét, önkormányzati képviselői feladatait mindig teljes odaadással végezte, a közösségért való tenni akarás és jobbító szándék vezérelte. A belvárosi területek képviselőjeként az elmúlt években sokat dolgozott a városrész fejlődéséért és az ott élőkért.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként komoly szerepe volt a megyei kórház modernizálásában, a munkakörülmények javításában, de fölvállalta a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoki és a városi református egyházközség presbiteri feladatait is.  

Magas szintű orvos-szakmai tevékenysége mellett az élet minden területén bizonyította felkészültségét, segítőkészségét, önzetlenségét. Mindezt tette mély elhivatottsággal, őszinte emberszeretettel, mellyel méltán érdemelte ki a nyíregyháziak elismerését. 2016-ban a városért és az itt élőkért végzett sok évtizedes magas szintű tevékenysége elismeréseként vehette át a Nyíregyháza Város Díszpolgára címet.

Az önkormányzat dr. Adorján Gusztávot saját halottjának tekinti, és ezúton is mély együttérzéséről és őszinte részvétéről biztosítja gyászoló családját és munkatársait. Nyugodjon békében!

A Magyarországi Református Egyház megható közleménnyel búcsúzik

Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando et laborando!” – Imádkozva és dolgozva jelszava mentén élte.

A hívő embernek a hétköznapi munkájában is éreztetnie kell másokkal, hogy van kapaszkodó, és ez a kapaszkodó Isten – vallotta a koronavírus-járvány kitörése után. Munkatársaival mindent megtett a betegek gyógyulásáért, és méltó ellátásáért. Megrendítő, hogy halálát éppen a koronavírus okozta.

A Generális Konvent Elnöksége megrendülten, de Atyánk előtt nem zúgolódva fogadta Adorján Gusztáv testvérünk halálhírét. Vigasztalja az Úr a gyászoló családot és egyházunk egész közösségét.

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)

Adorján Gusztáv 1954-ben született Kérsemjénben, ahol édesapja lelkészként szolgált. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett 1972-ben, de egyházi kötődése miatt csak két évvel később vették fel az orvosi egyetemre, diplomát 1980-ban szerzett. Az egyetem elvégzése után a nyíregyházai Megyei Kórházba került a szülészet-nőgyógyászati osztályra, ahol később főorvosként dolgozott.

2010 júliusában kinevezték a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgató-helyetteseként tevékenykedett. 2015 februárjától az intézmény főigazgató főorvosa lett. Egy évvel később Nyíregyháza díszpolgárává választották. Elhivatott orvos volt, szakmai felkészültségét országszerte elismerték. Több társaság, egyesület, alapítvány vezetőségi tagja volt, aktív közéleti és egyházi tevékenységet folytatott. Nyíregyházán egyéni önkormányzati képviselőként is dolgozott városáért. Az utóbbi években a Fidesz városi frakciójának vezetője volt.

Emellett aktív szerepet vállalt egyházunk életében, három cikluson keresztül volt presbiter a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben, 2015-től pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztségét töltötte be.