Ötszörös sebességtúllépés Nyíregyházán

A gyorshajtó a megyeszékhely egyik lakó-pihenő övezetében, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h, 104 km/h sebességgel közlekedett.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai sebességméréssel kiegészítve közlekedésbiztonsági ellenőrzést végeztek a napokban Nyíregyháza egyik lakó-pihenő övezetében. A rendőrségre több lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a lakó-pihenő övezeten az autósok szabálytalanul hajtanak át, amiről a rendőrök a helyszínen győződtek meg.

Az egyenruhások rövid idő alatt több szabályszegés miatt is intézkedtek, de akadt kirívó eset is. A sebességmérő berendezés rögzítette, amint egy járművezető 104 km/h sebességgel hajtott a lakó-pihenő övezetben, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 20km/h. A járművezető által elkövetett szabályszegés 300.000 forint összegű közigazgatási hatósági bírság kiszabását vonja maga után.

A helyszínen tapasztaltak alapján a rendőrök a megyeszékhely lakó-pihenő övezeteiben visszatérően ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását.

A lakó-pihenő övezetekbe történő behajtásról, a közlekedésről, és a megengedett legnagyobb sebességről az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ egyértelműen rendelkezik. E szerint közlekedés lakó-pihenő övezetben:

„39/A. § (1)  Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:

a) kerékpár,

b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,

e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,

g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.”

A rendőrség kéri, hogy a balesetek elkerülése érdekében a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat mindig tartsák be.

…hogy mindenki hazaérjen!  

 

Forrás: police.hu